ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:3

Cilt 15 • Sayı 3 • 2001  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler

 
[s. 1 - 1]
Prof Dr (HASAN) KURTULUŞ TÖRECİ'NİN BİYOGRAFİSİ

 
[s. 3 - 23]
Prof Dr KURTULUŞ TÖRECİ'NİN YAYIN LİSTESİ

 
[s. 234 - 237]
YAPTIKLARIMIZA ELEŞTİREL BAKIŞ


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 238 - 239]
DENEYSEL MODELLERDEKİ BAŞARILARIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ


M. Oğuz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 240 - 241]
DENEY TÜPÜNDEN KLİNİĞE: GERÇEĞİN SOĞUK YÜZÜ


Metin ÇAKMAKÇI
Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü, Acıbadem, Kadıköy, İSTANBUL
[s. 244 - 246]
TIBBİ HATALAR: NEDİR, NASIL ÖNLENEBİLİR ?


H. Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 247 - 249]
TIBBİ HATALAR: TANIMLAR VE KONUNUN ÖNEMİ


Metin ÇAKMAKÇI
Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü, Acıbadem, Kadıköy, İSTANBUL
[s. 250 - 252]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: ÖNLENEBİLİR TIBBİ HATALAR


Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 254 - 259]
AVRUPA BİRLİĞİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ


Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 262 - 269]
PRİMER PERİTONİT


Adnan İŞGÖR
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şişli, İSTANBUL
[s. 270 - 277]
SEKONDER PERİTONİTLERDE TEDAVİ


Mehmet MİHMANLI
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahisi Kliniği, Şişli, İSTANBUL
[s. 278 - 284]
TERSİYER PERİTONİT


Hasan KALAFAT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 286 - 292]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKTA ETKENE AİT FAKTÖRLER


Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 293 - 297]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARDA KONAĞA VE ANTİBİYOTİĞE AİT FAKTÖRLER


Ata Nevzat YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Saltak, DENİZLİ
[s. 300 - 303]
YOĞUN BAKIMDA VENTİLASYON İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 304 - 307]
YOĞUN BAKIMDA KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ


Metin KARABÖCÜOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 308 - 314]
YOĞUN BAKIMDA BARSAK KAYNAKLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ


Kubilay DEMİRAĞ
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 316 - 320]
TÜBERKÜLOZ TANISI


Tuğrul ŞİPİT
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
[s. 321 - 329]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ VE HASTA TAKİBİ


Şeref ÖZKARA
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
[s. 330 - 334]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZDA TANI VE TEDAVİNİN ESASLARI


Kemal TAHAOĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
[s. 336 - 343]
PNÖMONİ ETKENİ MİKROORGANİZMALAR


Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 344 - 346]
ERİŞKİNDE PNÖMONİ


Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
  [s. 347 - 349]
ÇOCUKLARDA PNÖMONİ TEDAVİSİ


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 350 - 355]
NOZOKOMİYAL PNÖMONİDE TANI VE TEDAVİ


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 358 - 362]
YANIK İNFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM


Ahmet BAŞUSTAOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
[s. 363 - 366]
YANIK İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Geylani ÖZOK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 367 - 373]
YANIK YARASI İNFEKSİYONU


Murat TÜREGÜN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
[s. 376 - 380]
SOSYOKÜLTÜREL, EKONOMİK VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLERE GÖRE AŞI TAKVİMİNİN TARTIŞILMASI


İbrahim ILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 381]
GELECEK 10-30 YILDA AŞI TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER VE BUNUN PRATİĞE YANSIMASI


Olcay YEĞİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 384 - 390]
GRAM POZİTİF KOKLARDA DİRENÇ MEKANİZMALARI


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 391 - 406]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARININ YAYGINLIĞI


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 407 - 415]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ


Sercan ULUSOY,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 418 - 420]
GRAM NEGATİF MİKROORGANİZMALARIN DİRENÇ MEKANİZMALARI


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sopalı Çiftliği, KOCAELİ
[s. 421 - 424]
GRAM NEGATİF ÇOMAK İNFEKSİYONLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 425 - 436]
YOĞUN BAKIMLARDA DİRENÇ GELİŞMESİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ


Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 438]
CİNSEL YOLLA BULAŞAN İNFEKSİYONLAR


Demir SERTER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 440 - 442]
ANTİBİYOTİK-ANTİBİYOTİK ETKİLEŞİMLERİ


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Samatya, İSTANBUL
[s. 443 - 446]
ANTİBİYOTİK-DİĞER İLAÇ/BESİN ETKİLEŞİMLERİ


Pınar YAMANTÜRK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 447 - 451]
KRİTİK HASTALARDA ANTİMİKROBİK İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE KLİNİK ÖNEMİ


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 454 - 459]
KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTERAPİ


Seher DEMİRER1, Ferit TANERİ2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 462 - 475]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI


Sevgi MİR
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 476 - 477]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ KLİNİĞİ VE UZUN SÜRELİ SONUÇLARI


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 478 - 484]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA TANI KRİTERLERİ


Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 485 - 487]
VEZİKOÜRETRAL REFLÜ VE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI


Barış ALTAY, Erdal APAYDIN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 488 - 493]
MESANE-SFİNKTER FONKSİYON BOZUKLUKLARI


Ali AVANOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 494 - 497]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TIBBI TEDAVİSİ


Semra BOZFAKIOĞLU,
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 500 - 507]
FEBRİL NÖTROPENİLİ ÇOCUKLARDA MİKROBİYOLOJİK TANI YAKLAŞIMI


Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 508 - 514]
DÜŞÜK RİSKLİ ATEŞLİ NÖTROPENİK ÇOCUKLARDA AMPİRİK TEDAVİ


Rejin KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 515 - 520]
FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM


Nazan ÇETİNGÜL
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 522 - 525]
GENİTAL CHLAMYDIA TRACHOMATIS İNFEKSİYONLARI VE SAĞALTIM


Deniz GÖKENGİN,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 526 - 532]
CHLAMYDIA VE ARTRIT


Murat İNANÇ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 533 - 537]
CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİK TANI


Ali AĞAÇFİDAN,
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 540 - 542]
QUINUPRISTIN VE DALFOPRISTIN


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 543 - 545]
OKSAZOLİDİNONLAR


Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 546 - 550]
KETOLİDLER


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 552 - 555]
KRİTİK HASTADA ENTERAL NÜTRİSYON


Moiz BAHAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 556 - 559]
BAKTERİYEL TRANSLOKASYON NÜTRİSYON UYGULAMASI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ MİDİR ?


Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, İZMİR
[s. 560 - 563]
ERKEN ENTERAL BESLENME


Mehmet OĞUZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 564 - 566]
İMMUNONÜTRİSYON


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 568 - 570]
BRUSELLOZ EPİDEMİYOLOJİSİ


Mustafa Aydın ÇEVİK
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 571 - 574]
BRUCELLA BAKTERİLERİNDE İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI


Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 575 - 576]
BRUSELLOZİS TEDAVİSİ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
[s. 578 - 582]
ANTİBİYOTİKLERİN İMMÜNOMODULATUAR ETKİLERİ


Cengiz CANPOLAT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 583 - 585]
ANTİ-VİRAL VE AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN AJANLARIN İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİ


Selim BADUR,
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 588 - 592]
CERRAHİ ANAEROB İNFEKSİYONLAR


Korhan TAVİLOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 593 - 599]
ANAEROB İNFEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ VE ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ DURUMU


Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 600 - 610]
ANAEROB İNFEKSİYONLARDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 611 - 616]
ANAEROB İNFEKSİYONLARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ


Şamil AKTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 618 - 620]
YENİ BİR TANI GÖSTERGESİ: PROKALSİTONİN


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 621 - 624]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA İMMÜNGLOBULİN G AVİDİTE TESTLERİ


Dilek ÇOLAK,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 625 - 629]
PROBİYOTİKLER


Meral GÜLTEKİN,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 632 - 635]
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ


M.Kaya YAŞINOK
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, ANKARA
[s. 636 - 639]
GAP YÖRESİNDE PARAZİT VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI


M.Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı, İZMİR
[s. 640 - 642]
GAP BÖLGESİNİN SAĞLIK SORUNLARI: ALINMIŞ VE ALINMAKTA OLAN ÖNLEMLER


Rüstem ZEYDAN
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA
[s. 644 - 650]
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI:SURVEYANS VE HAZIRLIKLI OLMA


Necati DEDEOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 651 - 656]
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI:KONTROL ÖNLEMLERİ


Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Balçova, İZMİR
[s. 657 - 660]
MARMARA DEPREMİNDEN SONRA YÜRÜTÜLEN SALGIN KONTROL VE SURVEYANS ÇALIŞMASI


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sopalı Çiftliği, KOCAELİ
[s. 661 - 664]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDİR ?


Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul