ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:3

Cilt 12 • Sayı 3 • 1998  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 186 - 190]
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNDE PARAZİT İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Schistosomiasis

Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
 
[s. 191 - 194]
GAP VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI


Fatma SIRMATEL
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
 
[s. 195 - 199]
GAP'DA İNFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİMİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER


Nafiz BOZDEMİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
 
[s. 202 - 209]
MULTİPL ORGAN YETERSİZLİĞİ-İMMUNMODÜLATÖRLER METABOLİK DESTEK VE ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ


Ünal DEĞERLİ1, İskender SAYEK2, Figen ESEN3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
3İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 212 - 213]
ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİDE GÖZÖNÜNE ALINACAK DURUMLAR


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 214 - 216]
ATEŞLİ NÖTROPENİK HASTALARDA ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 217 - 226]
ORGAN YETERSİZLİKLERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Tekin AKPOLAT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 227 - 230]
YAŞLILARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Vecdet TEZCAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 232 - 237]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİNİN YERİ


Salih TÜRKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 238 - 241]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TEDAVİSİNİ İZLEMEDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ


Selda ERENSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 242 - 244]
ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 246 - 247]
MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KLİNİK ARAŞTIRMALARDA SORUNLAR


Sibel AŞÇIOĞLU AKHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
 
[s. 248 - 252]
MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KLİNİKTEN LABORATUVARA: TANI SORUNLARI


Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 253 - 256]
ANTİFUNGAL TEDAVİ: AMFOTERİSİN B HALA STANDART İLAÇ MI ?


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 258 - 262]
GEBELİKTE SİTOMEGALOVİRUS İNFEKSİYONU


Murat YAYLA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 263 - 265]
GEBELİKTE VARİSELLA ZOSTER İNFEKSİYONU


Murat YAYLA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 266 - 272]
GEBELİKTE RUBELLA VE HUMAN PARVOVİRUS B-19 İNFEKSİYONLARI


Yakup Erkan ERATA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 273 - 275]
GEBELİK VE TOKSOPLAZMOZ


Atıl YÜKSEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 278 - 283]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR


Metin ÇAKMAKÇI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 284 - 286]
CERRAHİDE YUMUŞAK DOKUNUN MİKST İNFEKSİYONLARI


Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR
 
[s. 287 - 291]
DİABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI


Selçuk BAKTIROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 294 - 297]
ÜRİNER İNFEKSİYONA ZEMİN HAZIRLAYAN FAKTÖRLER


Ahmet NAYIR
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 298 - 299]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA KLİNİK BELİRTİLER VE TANI


Salim ÇALIŞKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 300 - 302]
ÜRİNER İNFEKSİYONLU ÇOCUK HASTALARIN GÖRÜNTÜLENME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ


Lale SEVER
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 303 - 306]
ÇOCUKLARDA ÜRİNER İNFEKSİYON TEDAVİSİ


Hilal MOCAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 308]

HOSPITAL INFECTION CONTROL:ORGANIZATION PROBLEMS

Paul M. ARNOW
The University of Chicago, Department of Medicine, Section of Infectious Diseases, Chicago
 
[s. 309 - 310]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ İZLEMİ VE KULLANILAN YÖNTEMLER: ULUSAL HASTANE İNFEKSİYONLARI İZLEM PROGRAMI (NOSOLINE)


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 311 - 316]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 317]
HASTANE İNFEKSİYON KONTROL PROGRAMLARI: MALİYETE ETKİLERİ


H.Erdal AKALIN
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği
 
[s. 320 - 322]
SEPSİSDE YENİ KAVRAMLAR VE TANIMLAMALAR


Tansu SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 323 - 328]
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU SEPSİSİNDE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ


Emine KOCABAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
 
[s. 329 - 335]
SEPSİSDE DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER VE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Metin KARABÖCÜOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 338 - 340]
MAJÖR CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI İNFEKSİYONLARA YAKLAŞIM


Erol BALIK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 341 - 343]
YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE POSTOPERATİF MAJÖR CERRAHİ HASTALARINDA İNVAZİF GİRİŞİMLER VE İNFEKSİYON SORUNU


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 344 - 347]
TRAVMA SONRASI İNFEKSİYONLARA YAKLAŞIM


Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Travma ve Acil Cerrahi Birimi, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 350 - 352]
KANSERLİ ÇOCUKLARDA İNFEKSİYON EĞİLİMİ YARATAN RİSK FAKTÖRLERİ


Işık YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 353 - 359]
FEBRİL NÖTROPENİ ÇOCUKLARDA ETKEN MİKROORGANİZMALAR


Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 360 - 364]
FEBRİL NÖTROPENİLİ ÇOCUKLARDA EMPİRİK TEDAVİ YAKLAŞIMI


Rejin KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 366 - 368]
ANTİBİYOTİK NEFROTOKSİSİTESİ


S.Tevfik ECDER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 369 - 372]
BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 374 - 377]
KİME TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ BAŞLANMALIDIR ? YENİ OLGULARDA TEDAVİ İLKELERİ


Zeki KILIÇASLAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 378 - 383]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTEDE KLİNİK YAKLAŞIM


Kemal TAHAOĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
 
[s. 384 - 390]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE HASTA UYUMU VE ÇOK-İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ HASTASINA YAKLAŞIM


Şeref ÖZKARA
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Keçiören, ANKARA
 
[s. 392 - 394]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONU


Güngör BOZTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 395 - 396]
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN ASİD-PEPTİK HASTALIKLARINDA HELICOBACTER PYLORI'NİN ROLÜ


S.Fatih BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 397 - 399]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONU İLE MİDE KANSERİ VE MİDE LENFOMASI İLİŞKİSİ


Dursun BUĞRA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 402 - 403]
İNANDIRICI OLMAYAN ANTİBİYOGRAM SONUÇLARI VE YORUMLANALARI


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastalıkları Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 404 - 405]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: KLİNİK-LABORATUVAR İŞBİRLİĞİ


Mehmet Ali ÖZİNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 406 - 417]
ANTİBİYOGRAM: DÜZENLEME, BİLDİRME VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ


Arif KAYGUSUZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 420 - 421]
POSTER SUNUŞU


M.Oğuz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 422 - 423]
SÖZEL SUNUŞ


Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 424 - 425]
BİLİMSEL ÖZET SUNUŞU


Semih KESKİL
Dr.M.Ü.Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, ANKARA
 
[s. 426 - 428]
BİLİMSEL MAKALE SUNUŞU


M.Umut AKYOL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 430 - 432]
PEDİATRİDE BAZI YENİ ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIMI


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 433 - 435]
CERRAHİ UYGULAMADA YENİ ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM ALANLARI


Alp BOZBORA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 463 - 468]
SEFEPİMİN ÇEŞİTLİ BAKTERİ TÜRLERİNE İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro activity of cefepime against various bacterial species

Zeynep GÜLAY, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR