ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:EK2

Cilt 27 • Sayı Ek-2 • 2013  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
 
[s. 1 - 4]
KLİNİK KALİTE

H. Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İSTANBUL
[s. 5 - 7]
MENİNGOKOK İNFEKSİYONLARI: KLİNİK, TANI VE TEDAVİ
Meningoccal Infections: Clinic, Diagnosis and Therapy

Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 8 - 18]
MENİNGOKOK İNFEKSİYONLARINDA KORUNMA
Prevention for Meningococcal Infections

Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 19 - 20]
EUCAST VE CLSI TERCİHLERİ: TÜRKİYE’DE NEREYE GİTMELİYİZ?
EUCAST and CLSI: Which one Should be Preferred in Turkey?

Güner SÖYLETİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 21 - 24]
ANTİBİYOGRAMIN KLİNİĞE YANSIMASI: KLİNİSYEN GÖZÜYLE ANTİBİYOGRAM
The Antibiogram with the Clinician’s Perspective

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 25 - 32]
PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Invasive Fungal Infections and Treatment Approaches in Pediatrics

Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 33 - 37]
PEDİATRİK AŞILARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Current Approaches to Pediatric Vaccines

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
[s. 38 - 42]
ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR
New Vaccines for Adults

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 43 - 51]
TÜRKİYE’DE YENİ AŞILARDA SÜRVEYANS
Surveillance of the New Vaccines in Turkey

Rıza DURMAZ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 52 - 56]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARIN LABORATUVAR TANISI: GÜNCEL DURUM VE SORUNLAR
Laboratory Detection of Multidrug Resistant Microorganisms: Current Status and Challenges

M. Ufuk HASDEMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 57 - 63]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ GRAM POZİTİF BAKTERİLER (MRSA VE VRE): TEDAVİ VE KONTROL
Multi-Resistant Gram Positive Bacteria (MRSA and VRE): Management and Control

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 64 - 68]
HASTA HASTANELER
Sick Hospitals

Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 69 - 74]
UYGUN OLMAYAN DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Inappropriate Use of Disinfectants and Nosocomial Infections

Şaban ESEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 75 - 79]
STERİLİZASYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Sterilization Practices and Hospital Infections

Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 80 - 81]
ANTİBİYOTİK UYGULAMALARININ YÖNETİMİ
Management of Antibiotic Practices

Cengiz UZUN
Özel Alman Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları, Taksim, İSTANBUL
[s. 82 - 85]
ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN İZLEMİ-YÖNETİMİ
Follow-Up/Management of Antibiotic Side Effects

Serkan ÖNCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 86 - 90]
MİKROBİYOLOJİDE DEĞİŞEN KAVRAMLAR VE YANSIMALARI
New Concepts in Microbiology and Their Projections

Gülden ÇELİK
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 91 - 94]
YENİ İNFEKSİYON ETKENLERİ VE YENİ TEHDİTLER
Emerging Infectious Agents and Emerging Threatsy

Kenan MİDİLLİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 95 - 101]
MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA OMİKLER VE UYGULAMAYA YANSIMALARI
Omics in Microbiology and Infection Diseases and Their Applications in Daily Practice

Mert Ahmet KUŞKUCU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 102 - 106]
PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ?
Why are Probiotics and Prebiotics important?

Raşit Vural YAĞCI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroentoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 107 - 110]
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMININ FELSEFESİ
The Concept of Rational Usage of Antibiotics

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 111 - 112]
TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLARDA OLGULARLA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
The Rational Antibiotic use for Community-acquired Infection With Case Reports

Hüsnü PULLUKÇU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 113 - 117]
HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYONLARDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Rational Antibiotic Use in Hospital-acquired Infections

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 118 - 123]
TETRASİKLİNDEN TİGESİKLİNE
From Tetracycline to Tigecycline

Gül Ruhsar YILMAZ
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 124 - 127]
SEFALOTİNDEN, SEFTOBİPROLE, SEFTAROLİNE
Old Friends, New Visitors: From Cephalothin to the Fifth Generation Cephalosporins

Fatma Şebnem ERDİNÇ
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 128 - 134]
VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ
The Changing Viral Hepatitis Epidemiology in our Country

Selma TOSUN
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eğitim Görevlisi, İZMİR
[s. 135 - 137]
KRONİK HEPATİT C’DE GÜNCEL TEDAVİ
Up-to-date Therapy for Chronic Hepatitis C

Fehmi TABAK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 138 - 140]
İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARDA EPİDEMİYOLOJİ
Epidemiology of Invasive Fungal Infections

Buket ERTÜRK ŞENGEL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 141 - 143]
İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANISAL YAKLAŞIM
Diagnostic Approach in Invazive Fungal Infections

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 144 - 149]
İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ STRATEJİLERİ: PROFİLAKSİ, EMPİRİK TEDAVİ, PRE-EMPTİF TEDAVİ
Treatment Strategies for Invasive Fungal Infections: Prophylaxis, Empirical Therapy, Pre-Emptive Therapy

Zekaver ODABAŞI
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
[s. 150 - 153]
MİKROBİYOLOJİK TANIDA KLASİK YÖNTEMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR
New Approaches to Classical Microbiology Diagnostics

Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 154 - 156]
MİKROBİYOLOJİK TANIDA YENİ YÖNTEMLER
New Diagnostic Methods in Microbiological Diagnosis

Gülşen HASÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 157 - 160]
İMMÜNOLOJİK İZLEM
Immunologic Monitoring

Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 161 - 164]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ, BAKTERİYEL VE VİRAL ETİYOLOJİ AYRIMINI DA İÇEREN GENEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
General Characteristics of Infectious Diseases Icluding Bacterial Versus Viral Etiology

Sibel G. GÜNDEŞ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 165 - 167]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA YANLIŞLAR VE DOĞRULAR
Rights and the Wrongs in Antibiotic Usage

Oğuz KARABAY
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAKARYA