ANKEM Dergisi Yıl:1989 Cilt:3 Sayı:4

Cilt 3 • Sayı 4 • 1989  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 521 - 525]
BRUSELLOZ TEDAVİSİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
A comparative study in the treatment of brucellosis

S.Sırrı KILIÇ1, Süleyman FELEK1, İ.Nadi ASLAN2, Ahmet IŞIK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 526 - 530]
AKCİĞER İNFEKSİYONLARINDA EN SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ ETKENLER
The most frequently encountered causative microorganisms in pulmonary infections

Emine KOÇYİĞİT1, Neşe ÇOLAK2, Cüneyt TETİKKURT2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 531 - 534]
OFLOKSASİN VE TEOFİLİNİN SIÇANLARDA BAZI DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
The effects of ofloxacin and theophylline on some behaviors in rats

İclal HATİPOĞLU, Nurhan ENGİNAR, Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 535 - 542]
ANTİBAKTERİYEL BİR MADDE OLAN BALIN İNTOKSİKASYONU VE TEDAVİSİ
Honey intoxication and its therapy

Ömer GÜVEN1, Nakiye ÖZTÜRK2, Emine KOÇYİĞİT3, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK1
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 543 - 546]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
The susceptibility of Gram negative bacilli to aminoglycoside antibiotics

Mehmet GÖRAL, Adil CAN, Candan B.JOHANSSON, Güner SÖYLETİR, İmer OKAR, Cennet ÇELİK
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 554 - 559]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERE OFLOKSASİNİN İN VİTRO AKTİVİTESİNDE İNOKULUM MİKTARININ, ORTAMIN Ph, KALSİYUM VE MAGNEZYUM KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ
The effects of inoculum size and Ph, calcium and magnesium concentrations of the medium on the in vitro activity of ofloxacin on bacteria isolated from urine

Nilgün YILBAZ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 560 - 563]
ANTİBİYOTİK KULLANAN HASTALARIN ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
Evaluation of the knowledge of the patients under antibiotic therapy about antibiotics and antibiotic usage

Funda ERGÜL1, Birsen YÜRÜGEN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı, ELAZIĞ
2İstanbul Üniversitesi , Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İSTANBUL
[s. 564 - 568]
BOĞAZ SALGILARINDAN İZOLE EDİLEN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLAR VE KEMOTERAPÖTİKLERE DUYARLILIĞI
Beta-haemolytic streptococci isolated from throat swabs and their susceptibility to the antimicrobial agents

Rahmiye BERKİTEN, Ali AĞAÇFİDAN, Jassim M MUSTAFA
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 569 - 573]
ENTEROBACTERIACEA'LERDE AZTREONAMIN IN VITRO ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ
In vitro antibacterial effect of aztreonam in Enterobacteriaceae

İnci TUNCER1, Ayşe Gül CENİK2, Birol ÖZKALP3
1Selçuk Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı, KONYA
[s. 574 - 577]
DEĞİŞİK KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN KLEBSIELLA CİNSİ BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
The antibiotic susceptibility of Klebsiella strains isolated from various clinical specimens

İnci TUNCER, Bülent BAYSAL, Ayşe ERBOYACI
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 578 - 583]
ÜRİNER SİSTEMİN ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERİNDE GENTAMİSİN PROFİLAKSİSİ
Gentamicin prophylaxis in endoscopic procedures of the urinary tract

Deniz ERSEV, Özdal DİLLİOĞLUGİL, Yalçın İLKER, Ferruh ŞİMŞEK, Atıf AKDAŞ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 584 - 589]
ÜRETRAL AKINTI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI VE PENİSİLİNAZ MEYDANA GETİREN N.GONORRHOEAE SUŞLARININ BELİRLENMESİ
Susceptibility of Neisseria gonorrhoeae strains isolated form urethral discharge specimesn to some antibiotics and penicillinase producing Neisseria gonorrhoeae strains

İftihar KÖKSAL1, Güner ÖZGÜR2, Filiz KOÇ1, Erol KOÇ2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 590 - 595]
JİNEKOLOJİK AMELİYATLARDA PEROPERATİF OLARAK PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK GEREKLİ Mİ ?
Is it necessary to use peroperative prophylactic antibiotics in gyneologic operations ?

Sinan BERKMAN, Hayri ERMİŞ, Lemi İBRAHİMOĞLU, Oğuz YÜCEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 596 - 602]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA ANTİBİYOTİK UYGULAMASI
Antibiotics in gynecological operations

Ümit ÖZEKİCİ1, Mehmet Ali USLU1, Refik SÖZEN1, S.Sırrı KILIÇ2, Gülin ÖZEKİCİ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Sağlık Bakanlığı, Elazığ Devlet Hastanesi, ELAZIĞ
[s. 603 - 609]
SEZARYENLERDE TEK DOZ ANTİBİYOTİK İLE PROFİLAKSİ
Single dose antibiotic prophylaxis in cesarean section

Ümit ÖZEKİCİ1, Mustafa ULUSOY1, Refik SÖZEN1, S.Sırrı KILIÇ2, Gülin ÖZEKİCİ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Sağlık Bakanlığı, Elazığ Devlet Hastanesi, ELAZIĞ
[s. 610 - 616]
CANDIDIASIS TEDAVİSİNDE TEK DOZ ISOCONAZOLE NITRATE İLE TEDAVİ
Single dose isoconazole nitrate in the treatment of candidiasis

Ümit ÖZEKİCİ1, Türkan YILMAZ1, S.Sırrı KILIÇ2, Handan BARLAS2, Gülin ÖZEKİCİ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Sağlık Bakanlığı, Elazığ Devlet Hastanesi, ELAZIĞ
[s. 617 - 621]
ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİSİ OLAN NORMAL VE TOKSİKOZLU GEBELERDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN YERİ
The place of antibiotherapy in normal and toxemic pregnants with asymptomatic bacteriuria

Lemi İBRAHİMOĞLU1, Tülay TURFANDA2, Abdullah TURFANDA1, Cemil AKGÜL1, Murat YAYLA1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 622 - 627]
MYCOPLASMA İNFEKSİYONUNUN İNFERTİLİTE VE HABİTÜEL ABORTUS OLGULARINDA ROLÜ VE TEDAVİSİ
The role of Mycoplasma infection in infertility and abortus cases and its therapy

Lemi İBRAHİMOĞLU, Abdullah TURFANDA, Ergin BENGİSU, Cemil AKGÜL, Murat YAYLA
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 628 - 633]
JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK OPERASYONLARDA PREOPERATİF PROFİLAKTİK TEK DOZ SEFTRİAKSON UYGULANMASI
Preoperative single dose ceftriaxone prophylaxis in gynecological and obstetrical operations

Niyazi AŞKAR, Refik ÇAPANOĞLU, Taisir BOSHNAQ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 634 - 637]
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI CERRAHİSİNDE CEFTIZOXIME PROFİLAKSİSİ
Ceftizoxime prophylaxis in urinary stone surgery

Ali ERGEN, Adil ESEN, İlhan ÇELEBİ, Rasin ÖZYAVUZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 638 - 640]
AMOKSİSİLİN VE KLAVULANİK ASİT KOMBİNASYONUNUN JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA PROFİLAKTİK UYGULAMASI
Prophylactic use of amoxicillin and clavulanic acid combination in gynecologic operations

Akın ÇANGA, Şevket ALPTÜRK, Serap YİĞİTBAŞI, Aydın SAYILGAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 641 - 645]
JİNEKOLOJİK AMELİYATLARDA AZTREONAM İLE PROFİLAKSİ
Prophylactic use of aztreonam in gyncologic surgery

Filiz AVŞAR1, Fatih M AVŞAR2, Hikmet YAVUZ1, Turhan KETENE1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 646 - 650]
GİARDİASİSDE İNTRAVENÖZ ORNIDAZOLE TEDAVİSİ
Intravenous ornidazole therapy in giardiasis

Duran CANATAN
Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ELBİSTAN
 
[s. 651 - 654]
ÜROLOJİDE SEFTRİAKSON UYGULAMASI
Use of ceftriaxone in urology

Recai GÜRBÜZ, Mehmet ARSLAN, Mehmet KILINÇ, Kadir YILMAZ, Ahmet ÖZTÜRK, Halim BOZOKLU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 655 - 660]
BAKTERİYEL ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ AYAKTAN TEDAVİSİNDE SULBAKTAM/AMPİSİLİN VE KLAVULANİK ASİT/AMOKSİSİLİNİN DEĞERİ
The value of sulbactam/ampicillin and clavulanic acid/amoxycillin in the treatment of urinary system infections of bacterial origin on the outpatient basis

Erol ÖZDİLER, Doğan BAŞAK, Cengiz MİROĞLU, Medih TOPSAKAL, İhsan KAYILI, Sermet POLAT
Sosyal Sigortalar Kurumu, Okmeydanı Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 661 - 666]
ÜRİNER SİSTEM TAŞ CERRAHİSİNDE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİTİN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Use of amoxycillin+clavulanic acid in urolithiasis surgical prophylaxis

Ali ERGEN, Ahmet ŞAHİN, Serdar TEKGÜL, Haluk ÖZEN, Doğan REMZİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 667 - 672]
ÜROGENİTAL SİSTEM OPERASYONLARINDA PROFİLAKTİK AMAÇLA SEFTRİAKSON KULLANIMI
Prophylactic use of ceftriaxone in urogenital tract operations

L.Sezai YAMAN, Y.Ziya MÜFTÜOĞLU, Orhan GÖĞÜŞ, Sadettin KÜPELİ, Kemal SARICA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İbn-i Sina Hastanesi, ANKARA