ANKEM Dergisi Yıl:1988 Cilt:2 Sayı:4

Cilt 2 • Sayı 4 • 1988  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 265 - 271]
İSTANBUL'DA İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİN DİRENCİ
Methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated in İstanbul

Kurtuluş TÖRECİ 1, Nezahat GÜRLER 2, Semra ÇALANGU 3, Canan SARPEL 1, Haluk ERAKSOY 3, Halit ÖZSÜT 3, Enver Tali ÇETİN 1
1Department of Microbiology, İstanbul Medical Faculty, Çapa, İstanbul
2Center of Culture Collection, İstanbul Medical Faculty, Çapa, İstanbul
3Department of Infectious Dieases, İstanbul Medical Faculty, Çapa, İstanbul
[s. 272 - 277]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT
Amoxycillin-clavulanic acid in urinary tract infections

Levent TÜRKERİ, Ferruh ŞİMŞEK, Deniz ERSEV, Atıf AKDAŞ
Marmara University Medical Faculty, Urology Department, Altunizade, ISTANBUL
 
[s. 278 - 290]
S.AUREUS P.MIRABILIS, S.TYPHIMURIUM SUŞLARINA AMOKSİSİLİN, KLAVULANİK ASİT VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİT KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the activities of amoxycillin, clavulanic acid and amoxycillin+clavulanic acid combination to S.aureus, P.mirabilis and S.tyhimurium strains

Asodollaeh MAMAGANİ-BONABY, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 291 - 295]
KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN OFLOKSASİN İLE TEDAVİSİ
Treatment complicated urinary infections with ofloxacin

Şengül DERBENTLİ1, Sedat TELLALOĞLU2, Murat TUNÇ2, Ateş KADIOĞLU2, Handan KATRANCI3, Enver Tali ÇETİN3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, (KÜKENS) İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 296 - 298]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSONUN ETKİNLİĞİ
The effect of ceftriaxone in urinary tract infections

Ali ERGEN, Kamuran BİRCAN, Doğan REMZİ
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 299 - 302]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA SEFOPERAZON
Cefoperazone in urinary infections

Haluk TOKUÇOĞLU1, İbrahim BOZKIRLI1, A.Fuat DEMİREL1, Üstünol KARAOĞLAN1, Semra KUŞTİMUR2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 303 - 307]
İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK DURUMLARI
The susceptibility of gram negative bacteria isolated from urinary cultures to various antibiotics

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 308 - 311]
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA'NIN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİĞİ
Resistance of Pseudomonas aeruginosa to various antibiotics

Muzaffer BAYKAL1, H.Erdal AKALIN2
1Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 312 - 317]
MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN AZTREONAM, CEPHADROXIL VE CEFACLOR'A DUYARLILIKLARI
Sensitivity of gram negative rods isolated from clinical specimens to aztreonam cephadroxil and cefaclor

Enver Tali ÇETİN1, Habibe ERDENİZ2, Kurtuluş TÖRECİ1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 318 - 322]
KLEBSİELLA SUŞLARININ ANTİBAKTERİYELLERE DİRENÇLİLİĞİ
The resistance of Klebsiella strains to antibacterials

Hatice ÖZEKİNCİ1, Mehmet KIYAN1, Ayşe ERBOYACI2, Haluk ATAOĞLU1, Neva ÇİFTÇİOĞLU1, İnci TUNCER2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 323 - 325]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN SEFALOSPORİN GRUBU ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİNDE BETA-LAKTAMAZ ENZİMLERİNİN ROLÜ
The role of beta-lactamase enzymes in the resistance of Gram negative bacteria to cephalosporins

Deniz GÜR, H.Erdal AKALIN, Muzaffer BAYKAL, Türkan KARDEŞ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Ünitesive Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 326 - 334]
SIÇANLARDA CO-TRIMOXAZOLE VE DIPYRONE'UN BÖBREKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
The effects co-trimoxazole and dipyrone on renal functions of rats

Halil SAĞDUYU1, Mehmet GÜNGÖR1, Feyza ARICIOĞLU1, Veli UYSAL2, Hikmet KOYUNCUOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 335 - 338]
ANTALYA YÖRESİNDE İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ TÜBERKÜLOSTATİKLERE DİRENCİ
The resistance of mycobacterium tuberculosis strains isolated in Antalya area to tuberculostatic drugs

Tümer VURAL, Gönül MUTLU, Meral PAMUKÇU, Halil UYAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 339 - 345]
AKUT İSHALLİ ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in children with acute diarrhea

Gönül KURTOĞLU, Mübeccel DEMİRKOL, Müjgan SIDAL, Fatma OĞUZ, Hülya SONUGÜR, Berna YAHŞIMAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 346 - 349]
TİP II DIABETES MELLİTUSLU HASTALARDA OKSİTETRASİKLİN ETKİSİ
The effect of oxytetracycline on the patients with type II diabetes mellitus

Kuddusi CENGİZ1, Muhlise ALVUR2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, SAMSUN