ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:4

Cilt 21 • Sayı 4 • 2007  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 203 - 207]
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterobacteriaceae Strains Isolated in Kayseri Educational and Research Hospital

Tuba KAYMAN , Demet AYANGİL
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ
 
[s. 208 - 210]
NANOTEKNOLOJİK BİR ÜRÜN OLAN BACOBAN®’IN YÜZEY DEZENFEKSİYONUNDAKİ ETKİNLİĞİ
The Efficacy in Surface Disinfection of Bacoban®, a New Nanotechnological Product

Nedim SULTAN , A. Bilge SİPAHİ , Füsun KIRCA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 211 - 213]
LİNEZOLİDİN MRSA VE ENTEROCOCCUS SPP. SUŞLARINA İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activity of Linezolid Against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Enterococcus spp.

Aziz Ramazan DİLEK 1, Fatime YILDIZ 1, Nursel DİLEK 1, Yasemin BULUT 2, Zülal AŞÇI TORAMAN 1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 214 - 218]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARDA LİNEZOLİD, VANKOMİSİN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
The Resistance of Methicillin-resistant Staphylococci to Linezolid, Vancomycin and other Antibiotics

Barış GÜLHAN , Heval BİLEK , Arzu ONUR , Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 219 - 222]
ÜRİNER SİSTEMDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA VE ENTEROKOK CİNSİ BAKTERİLERDE FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI*
Investigation of Escherichia coli, Klebsiella and Enterococcus spp. Susceptibilities to Fosfomycine Tromethamole in Urinary Tract Infections

Günay GÖKER , IIgın KAYA , Derya AYDIN , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 223 - 227]
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NON-ALBICANS CANDIDA VE CANDIDA DIŞI MAYA TÜRLERİNİN VORİKONAZOL VE FLUKONAZOLE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI*
In-vitro Susceptibilities of non-albicans Candida and Yeasts other than Candida Species Isolated from Patients with Hematologic Malignancies to Fluconazole and Voriconazole

Sema KEÇELİ ÖZCAN 1, Handan AĞIRBAŞLI 2, Şeyda ÇALIŞKAN 1, Ayşe WILLKE 3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Lösemili Çocuklar Vakfı, Çapa, İSTANBUL
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 228 - 231]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA FUSİDİK ASİT DİRENCİ
Resistance to Fusidic Acid in Methicillin-resistant Coagulase Negative Staphylococci Isolated From Various Clinical Specimens

Şebnem NERGİZ , Tuncer ÖZEKİNCİ , Barış GÜLHAN , Sevim MEŞE , Selahattin ATMACA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 232 - 236]
STERİL PYÜRİLİ HASTALARDA MYCOPLASMA HOMINIS VE UREAPLASMA UREALYTICUM PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
The Prevalence and Antibiotic Susceptibility of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in Patients with Sterile Pyuria

Gökhan AFACAN 1, Zeki YUMUK 2, Nisel ÖZKALAY YILMAZ 3, Erdener BALIKÇI 2, Fahri MERCAN 1
1Bölge Hıfzıssıha Enstitüsü, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, İZMİR
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
3Tepecik Egitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuarı, İZMİR
[s. 237 - 241]
Diabetik bir Hastada Rinoserebral Mukormikozis Gelişiminde Desferrioksaminin Olası Rolü
THE PROBABLE ROLE OF DESFERRIOXAMINE FOR RHINOCEREBRAL MUCORMYCOSIS IN A DIABETIC PATIENT

Özlem KANDEMİR 1, Kemal GÖRÜR 2, Elif ŞAHİN 1, Cengiz ÖZCAN 2, Duygu DÜŞMEZ APA 3
1Mersin University School of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, MERSİN
2Mersin University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, MERSİN
3Mersin University School of Medicine, Department of Pathology, MERSİN
[s. 242 - 244]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK BAKTERİYEMİSİ OLAN KANSERLİ BİR ÇOCUKDA LİNEZOLİD TEDAVİSİ*
The Use of Linezolid in the Treatment of Vancomycin-resistant Enterococcal Bacteremia in a Child Patient with Cancer

H. Haldun EMİROĞLU 1, Rejin KEBUDİ 1, İnci AYAN 1, Nezahat GÜRLER 2, Ömer GÖRGÜN 1, Bülent ZÜLFİKAR 1, Melike KESER 3, Nevin HATİPOĞLU 3, Ayper SOMER 3, Nuran SALMAN 3
1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 245 - 251]
DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON KONULARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR !
The Frequently Asked Questions About Disinfection, Antisepsis and Sterilization !

Bülent GÜRLER 1, Murat GÜNAYDIN 2, Recep ÖZTÜRK 3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 252 - 260]
BİR ÇALIŞMA NASIL YAYIN OLUYOR ? *(GENÇ YAZARLAR İÇİN BAZI ÖRNEKLER VE ÖNERİLER)


Kurtuluş TÖRECİ
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 261 - 261]
ANKEM Dergisi Cilt 21 (2007) KONU İNDEKSİ


 
[s. 262 - 262]
ANKEM Dergisi Cilt 21 (2007) YAZARLAR İNDEKSİ


 
[s. 263 - 263]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI


 
[s. 264 - 264]
BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR


 
[s. 265 - 265]
KONGRE HABERLERi


 
[s. 266 - 266]
23. ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ