ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:Ek2

Cilt 23 • Sayı Ek-2 • 2009  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
 
[s. 1 - 14]
MRSA PROBLEMİ
MRSA Problem

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıııhhiye, ANKARA
[s. 14 - 16]
KARBAPENEMLERİN YENİ AÇILIMLARI
Future Potential Uses for Carbapenems

Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 18 - 24]
HASTANE İNFEKSİYONLARINDA GÜNCELLEME: KAVRAMLARDA NEREDEN BAŞLADIK, NEREYE GELDİK ?
An Update on Hospital Infections: Where Have We Started with the Concepts, Where Are We Now?

Selma KARABEY
İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 25 - 36]
ETKENLER NASIL DEĞİŞTİ ? ELİMİZDE NE KALDI ?
How have the Etiologic Agents been Changed ? What is in our Hand Now ?

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 37 - 44]
PEDİATRİK VE YENİDOĞAN HASTANE İNFEKSİYONLARINDA GÜNCELLEME
The Update on Pediatric and Neonatal Nosocomial Infections

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 45 - 45]

EMERGING RICKETTSIOSES

Didier RAOULT
Unité des Rickettsies Faculté de Médecine, 27, Boulevard Jean Moulin 13385 MARSEILLE
[s. 48 - 52]
GENOMİK VE PROTEOMİKİN İNFEKSİYON HASTALIKLARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Application and Importance of Genomics and Proteomics in Infectious Diseases

Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 53 - 56]
FUNGAL HASTALIKLARDA GENOMİK VE PROTEOMİKLERİN YERİ VE ÖNEMİ
Utility and Significance of Genomics and Proteomics in Fungal Diseases

Sevtap ARIKAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 58 - 62]
ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA KOMPLİKASYONLAR
Complications in Pediatric Intensive Critical Care Unit

Agop ÇITAK
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 63 - 70]
ÇOCUKLARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ETKENLERİ VE DİRENÇ
Agents of Ventilator-associated Pneumonia in Children and Antibiotic Resistance

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 71 - 76]
ÇOCUKLARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TEDAVİSİ
Treatment of Ventilator-associated Pneumonia in Children

Solmaz ÇELEBİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 78 - 78]
ARAŞTIRMADAN KLİNİĞE


A.Özdemir AKTAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 80 - 82]

THE ROLE OF LOCAL AND NATIONAL ANTIBIOTIC POLICIES IN PREVENTING ANTIMICROBIAL RESISTANCE

Inge C. GYSSENS
Department of Medicine, Nijmegen Institute for Infection, Inşammation and Immunity (N4i), Radboud University Medical Centre, Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen, The Netherlands
[s. 83 - 84]

HOW TO ORGANISE TYPING: LOCAL – NATIONAL – EU – GLOBAL

Barry COOKSON
Laboratory of Healthcare Associated Infection, Center for Infection, Health Protection Agency, London, UK
[s. 86 - 95]
ADÖLESAN İMMÜNİZASYONU
Adolescent Vaccination

Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 96 - 101]
HUMAN PAPİLLOMAVİRUS AŞILARI
Human Papillomavirus Vaccines

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 104 - 106]

DE-ESCALATION AND STREAMLINING OF ANTIMICROBIAL THERAPY

Inge C. GYSSENS
Department of Medicine, Nijmegen Institute for Infection, Inşammation and Immunity (N4i), Radboud University Medical Centre, Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen, The Netherlands
[s. 107 - 110]
ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNDE HASTANE/HÜKÜMET POLİTİKALARI
Antibiotic Resistance and Hospital/Governmental Policies in Antibiotic Consumption

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 111 - 115]
DİRENÇ GELİŞİMİNİ ÖNLEMEDE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİNİN KATKISI
Effect of Molecular Microbiology to Prevent Development of Drug Resistance

Rıza DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 116 - 120]
TÜRKİYE’DE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ NEREYE GİDİYOR ?
Antibiotic Consuption in Turkey and Where the Antibiotic Resistance Goes ?

Oğuz KARABAY
T.C Sağlık Bakanlığı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Korucuk, SAKARYA
[s. 122 - 125]
İNVAZİV MANTAR İNFEKSİYONU TANISINDA KULLANILAN RADYOLOJİK VE SEROLOJİK TESTLERLE İLGİLİ TANIMLAR
Definitions Related to Radiologic and Serologic Tests for Diagnosis of Invasive Fungal Infections

Bilgin ARDA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 126 - 129]
FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA FUNGAL İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
Definitions Related to the Treatment of Invasive Fungal Infections in Neutropenic Patients

Alpay AZAP
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 130 - 134]
FUNGAL İNFEKSİYONLARDA EORTC TANIMLARI
EORTC Definitions in Fungal Infections

Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA
[s. 136 - 142]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ SORUNUNA GENEL BAKIŞ
Antibiotic Usage and Resistance Problem in Intensive Care Unit

Ata Nevzat YALÇIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 143 - 147]
YOĞUN BAKIMDA GRAM POZİTİF BAKTERİ SORUNU
Gram Positive Bacteria Problem in Intensive Care Unit

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 148 - 156]
YOĞUN BAKIMDA GRAM NEGATİF BAKTERİ SORUNU
Challanges with Gram Negative Bacteria in Intensive Care Unit

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 157 - 161]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ AZALTMA VE ÖNLEME
Decreasing and Prevention of Antibiotic Resistance in the Intensive Care Unit

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 164 - 169]
BAKTERİYEL VE VİRAL İNFEKSİYONLARIN TEDAVİ MALİYETLERİ
Costs of Antibacterial and Antiviral Treatment

Özlem TÜNGER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 170 - 172]
PARAZİTER VE MİKOTİK İNFEKSİYONLARIN TEDAVİ MALİYETLERİ
Treatment Costs of Parasitic and Mycotic Infections

Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 173 - 179]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA TEDAVİ MALİYETLERİNE İHKM UZMANININ ETKİSİ: TÜRKİYE VE DÜNYADAN ÖRNEKLER
Effect of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Specialists on Treatment Cost of Infectious Diseases: Examples From Turkey and World

Oğuz Reşat SİPAHİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 182 - 187]
GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE YORUMLU ANTİBİYOGRAM
Interpretative Reading of the Antibiogram in Gram-positive Bacteria

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 188 - 192]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU
Interpretive Reading of the Antibiogram in Gram-negative Bacteria

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 193 - 200]
OKLU DİRENÇLİ HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİNİN KONTROLÜNDE HIZLI TANI TESTLERİ
Rapid Diagnostic Methods for the Control of Multi-Drug Resistant Nosocomial Microorganisms

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 202 - 204]
SEYAHAT SONRASI ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM
Approach to Febril Patients after Travel

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , Altunizade, İSTANBUL
[s. 205 - 207]
SEYAHATLE İLGİLİ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
Sexually Transmitted Diseases in Travelers

Reşat ÖZARAS
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 208 - 214]
SEYAHAT İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARDA KORUNMA
Prevention of Traveler’s Infection

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 216 - 220]
PARAZİT HASTALIKLARININ TÜRKİYE’DEKİ DURUMU, TANISI VE SORUNLARI
Parasitic Diseases in Turkey: Current Status, Diagnosis and Related Problems

Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 221 - 227]
BARSAK, KAN VE DOKU PARAZİTLERİ TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIMLAR
New Approaches for the Treatment of Intestinal, Blood and Tissue Parasitosis

Fadile YILDIZ ZEYREK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
[s. 228 - 232]
BİTLENME VE UYUZ TEDAVİSİNE YENİ YAKLAŞIMLAR, ÖNEM KAZANAN REPELLENTLER
Emerging Importance of Repellents and New Approaches to the Treatment of Scabies and Pediculosis

Metin KORKMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 234 - 240]
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Önder ERGÖNÜL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 241 - 244]
YENİ TANIMLANAN VE KÜRESEL TEHDİT OLUŞTURABİLECEK İNFEKSİYONLAR
Emerging Infections with a Potential of Global Threat

Kenan MİDİLLİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 245 - 248]
HANTAVİRUS VE KENE İLE BULAŞAN ENSEFALİT VİRUSU İNFEKSİYONLARI
Hantavirus and Tick-borne Encephalitis Infections

İ. Mehmet Ali ÖKTEM
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 249 - 252]
KENELERİN VEKTÖRLÜĞÜ VE TÜRKİYE’DE DURUM
Vector Ticks and Current Situation in Turkey

Ayşen GARGILI
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 254 - 257]
SEPSİS VE SEPTİK ŞOK EPİDEMİYOLOJİSİ VE TANIMLAMALAR
Sepsis and Septic Shock: Epidemiology and Definitions

Fadıl VARDAR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İZMİR
[s. 258 - 268]
ÇOCUKLARDA SEPSİS VE SEPTİK ŞOK YÖNETİMİ: ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
The Management of Sepsis and Septic Schok in Childiren: Antibiotic Therapy

Erdal İNCE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
[s. 269 - 273]
ÇOCUKLARDA SEPSİS VE SEPTİK ŞOKUN YÖNETİMİ: DESTEK TEDAVİSİ
The Managment of Sepsis and Septic Shock in Children: Supportive Treatment

Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL