ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:Ek2

Cilt 22 • Sayı Ek-2 • 2008  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Index

 
[s. 1 - 4]
AŞILAR - SAĞLIK - ZENGİNLİK
Vaccines-Health-Wealth

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 5 - 8]
2007 NOBEL ÖDÜLÜ ÖYKÜSÜ: EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİ VE KNOCK-OUT FARE MODELLERİNİN ÖNEMİ
2007 Nobel Prize in Medicine and Physiology: Importance of Embryonic Stem Cells and Knock/out Mouse Models

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
 
[s. 9 - 13]
ANTİBİYOTİK GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA AŞAMALARI
Research Steps in Antimicrobial Drug Development

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 14 - 23]
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RUHSATLANDIRMA SÜREÇLERİ
The Licensing Process of Human Medicinal Products in Turkey and in the World

Halil KURT
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 24 - 25]
BİYOYARARLANIM, BİYOEŞDEĞERLİK VE BİYOBENZERLİK
Bioavailability, Bioequivalence and Biosimilarity

M. Oğuz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 27 - 35]
GSBL VE İBL YAPAN ENTERİK BAKTERİLER: KLİNİK ÖNEMİ, TEDAVİ
ESBL and IBL Producing Bacteria: Clinical Importance and Treatment

Şaban ESEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 36 - 43]
ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA, BURKHOLDERIA CEPACIA, STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA İLE OLUŞAN İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial Treatment for Infectious Diseases with Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, and Stenotrophomonas maltophilia

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 44 - 45]
ACINETOBACTER İNFEKSİYONLARI
Acinetobacter Infections

Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
 
[s. 48 - 52]
HEPATİT B VİRÜSDE ANTİVİRAL DİRENÇ SORUNU
The Problem of Antiviral Resistance in Hepatitis B Virus

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 53 - 56]
KRONİK HEPATİT B’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment in Chronic Hepatitis B

Mustafa SÜNBÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 57 - 60]
KRONİK HEPATİT C’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment in Chronic Hepatitis C

Gaye USLUER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 62 - 65]
OLGU SUNUMLARI İLE ÜLKEMİZDE SIK RASTLANAN PARAZİT İNFEKSİYONLARI
Case Reports on Common Parasitic Infections in Turkey

Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 66 - 70]
ÜLKEMİZDEKİ KAN VE DOKU PARAZİTOZLARININ TEDAVİSİ
The Treatment of Blood and Tissue Parasitosis in Turkey

Çiler AKISÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 71 - 74]
ÜLKEMİZDEKİ BARSAK PARAZİTOZLARININ TEDAVİSİ
Treatment of Intestinal Parasitosis in Turkey

Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 76 - 81]
TÜBERKÜLOZ NİYE ERADİKE EDİLEMİYOR ?
Why Can Tuberculosis Not Be Eradicated ?

Ahmet SANİÇ
Qafqaz Üniversitesi, BAKÜ, AZERBAYCAN
 
[s. 82 - 85]
AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGULARINA YAKLAŞIMIMIZ NASIL OLMALI ?
What is the Approach in Extra-pulmonary Tuberculosis ?

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 86 - 92]
TÜBERKÜLOZ İLE SAVAŞTA YENİ İLAÇLARA, AŞILARA UMUTLA BAKABİLİR MİYİZ ?
Could We Be Hopeful for New Drugs and Vaccines Against Tuberculosis?

Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 93 - 96]
TÜBERKÜLOZ TANISI VE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALARDA ELDE EDİLEN LABORATUVAR SONUÇLARINA YAKLAŞIMIMIZ NASIL OLMALI ?
The Approach to the Results of Molecular Epidemiological Typing Studies in Tuberculosis

Orhan Kaya KÖKSALAN
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Tüberküloz Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvarı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 97 - 103]
HÜCRE YÜZEY ANTİJENLERİ (CD SİSTEMİ)’NİN İMMÜNOLOJİYE KATKILARI
Contribution of Cluster of Differentiation (CD) System to Immunology

Emel E. DEMİRALP
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-İmmünoloji Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 104 - 105]
GENOMİKS VE İMMÜNOLOJİ
Genomics and Immunology

Dicle GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 106 - 109]
GÖREVİNİ TAMAMLAYAN İMMÜN YANIT NASIL DURUR ? (Viral immünite örneği)
How Does Immune System Stop after Completing its Mission: An Example of Viral Immunity

Selim BADUR
Istanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 111 - 116]
ÜLKEMİZDE İLAÇ ENDÜSTRİSİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDE NEREDE ?
Where is Turkish Pharmaceutical Industry on Global Scale ?

Taner DORTUNÇ
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş, Teknik Operasyonlar Direktörü, İSTANBUL
 
[s. 117 - 121]
İLAÇLARI / ANTİBİYOTİKLERİ DOĞRU UYGULUYOR / KULLANIYOR MUYUZ ?
Are We Applying/Using Drugs/Antibiotics Properly ?

Betül DORTUNÇ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İSTANBUL
 
[s. 122 - 126]
İLAÇLAR/ANTİBİYOTİKLER NE KADAR MASUM ?
How Innocent Are Drugs/Antibiotics ?

Mine Sibel GÜRÜN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 128 - 130]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR VE KİNOLONLAR
Intraabdominal Infections and Quinolones

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 132 - 137]
SEYAHAT HEKİMLİĞİ NEDİR ? DANIŞMANLIK VE ÖNERİLER
What is Travel Medicine ? Consultancy and Advices

Elif HAKKO
Anadolu Sağlık Merkezi, KOCAELİ
 
[s. 138 - 141]
DİYABET VE SEYAHAT
Diabetes and Travel

Özay TİRYAKİOĞLU
Anadolu Sağlık Merkezi (ASM), KOCAELİ
 
[s. 142 - 149]
YAŞLILIKTA SEYAHAT
Travel in the Old Age

Alper DÖVENTAŞ
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Bölümü, Samatya, İSTANBUL
 
[s. 152 - 165]
BAKTERİ MENENJİTİNİN VE KOMPLİKASYONLARININ PATOGENEZİ
The Pathogenesis of Bacterial Meningitis and Complications in Children

Erdal İNCE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
 
[s. 166 - 170]
BAKTERİYEL MENENJİTLERDE TANI VE TANIDA SORUNLAR
Diagnosis and Diagnostic Problems in Bacterial Meningitis

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
 
[s. 171 - 178]
AKUT BAKTERİYEL MENENJİTTE TEDAVİ VE KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ
Acute Bacterial Meningitis: Treatment and Prevention of Complications

Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 180 - 184]
MİKROORGANİZMA VE İMMUNOSTİMÜLASYON
Microorganism and Immunstimulation

Canan AĞALAR
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
 
[s. 185 - 186]
YALANCIBİLİMSEL UYGULAMALAR
Pseudoscience

M. Oğuz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 188 - 191]
ESCHERICHIA COLI İSHALLERİNDE ETİYOLOJİ VE PATOGENEZ
Etiology and Pathogenesis of Diarrhea Caused by Escherichia coli

Ayşe WILLKE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
 
[s. 192 - 196]
İSHAL OLUŞTURAN ESCHERICHIA COLI İNFEKSİYONLARI: EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK, TEDAVİ
Diarrhea Causing Escherichia coli Infections: Epidemiology, Clinical Manifestations, Treatment

Duran ARSLAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 197 - 210]
ESCHERICHIA COLI İSHALLERİNDE LABORATUVAR TANISI
Laboratory Diagnosis in Escherichia coli Diarrheae

Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 212 - 220]
MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİ VE İMMÜN YANIT
Minimally Invasive Surgery and Immune Response

Adnan İŞGÖR
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL
 
[s. 221 - 228]
MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİDE İNFEKSİYON ETKENLERİ
Infectious Agents in Minimally Invasive Surgery

Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 229 - 236]
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDE CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI VE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Surgical Site Infections and Antibiotic Prophylaxis in Minimally Invasive Surgery

Mehmet ULUDAĞ
Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 238 - 251]
PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİ VE DİRENÇ
Microbiology and Resistance in Pneumococcal Infections

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 252 - 257]
ÇOCUKLUK ÇAĞI PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARINDA KLİNİK VE TEDAVİ
Clinic and Management of Childhood Pneumococcal Infections

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 258 - 261]
PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARINDA KORUNMA
Prevention of Pneumococcal Infections

Ergin ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
 
[s. 264 - 269]
CANDIDA İNFEKSİYONLARINDA EPİDEMİYOLOJİ VE LABORATUVAR TANI
Epidemiology and Laboratory Diagnosis of Candida Infections

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 270 - 274]
KANDİDEMİLERDE RİSK FAKTÖRLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk Factors and Evaluation of Risk Factors in Candidemia

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 276 - 286]
GRAM POZİTİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARI: DİRENÇ VE EPİDEMİYOLOJİ
Gram Positive Bacterial Infections: Resistance and Epidemiology

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 287 - 296]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARI: KULLANIMDAKİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Infections due to Resistant Gram Positive Cocci: Treatment Alternatives in Use

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 297 - 306]
GRAM POZİTİF İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE YENİ AJANLAR
New Antimicrobial Agents in the Treatment of Gram Positive Infections

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA