ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:2

Cilt 22 • Sayı 2 • 2008  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 53 - 58]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOKOK VE ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Streptococcus and Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Fahriye EKŞİ , Efgan Doğan GAYYURHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
 
[s. 59 - 63]
MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B DİRENCİ GÖZLENEN KLİNİK STAFİLOKOK İZOLATLARINDA FUSİDİK ASİDİN İN-VİTRO AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*
Evaluation of In-vitro Effect of Fusidic acid on Clinical Staphylococcus Strains with Macrolide-Lincosamid-Streptogramin B Resistance

Emel SESLİ ÇETİN , Hayati GÜNEŞ , Ayşe AYNALİ , Selçuk KAYA , Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN , Mustafa DEMİRCİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 64 - 68]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE BETA-LAKTAM DİRENÇ FENOTİPLERİ*
Antimicrobial Susceptibilities and Beta-lactam Resistance Phenotypes of Escherichia coli Strains Isolated from Various Clinical Samples

Nevriye GÖNÜLLÜ , Mehmet Berfe CANBERK , Özge FİLİZ , Serdar ALTINKUM , Ömer KÜÇÜKBASMACI , Gökhan AYGÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 69 - 71]
GSBL POZİTİF ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ*
The In-vitro Activity of Tigecycline on ESBL Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains

İlkay KARAOĞLAN 1, Yasemin ZER 2, Mustafa NAMIDURU 1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
[s. 72 - 80]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERDE BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİK GRUPLARINA KARŞI DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Presence of Beta-lactamases and Susceptibilities to Various Antibiotic Groups of Bacteria Isolated from Clinical Samples

Özgür GÜLER , Osman AKTAŞ , Hakan USLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 81 - 84]
TOPLUM KAYNAKLI İDRAR YOLU İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN ESCHERICHIA COLI İZOLATLARININ FOSFOMİSİN İLE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
The Susceptibility of Escherichia coli Isolates from Community-acquired Urinary Infections to Fosfomycin and other Antibiotics Frequently Used in Urinary Infections

C. Elif ÖZTÜRK , A. Demet KAYA , Şahika GÖÇMEN , Emel ARSLAN
Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konuralp, DÜZCE
 
[s. 85 - 88]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA ERİTROMİSİN DİRENCİ
Erythromycin Resistance in Group A Beta-hemolytic Streptococci

Muhammet H. UYANIK , Halil YAZGI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 89 - 94]
MİNİ (PINPOINT) KOLONİ OLUŞTURAN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLAR: STREPTOCOCCUS MILLERI GRUBU VE ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ
Different Spesifications of Small Colony Forming (Pinpoint) Beta-hemolytic Streptococci (S. milleri)

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 95 - 116]
BİYOTERÖRİZM*
Bioterrorism

Osman Şadi YENEN 1, Mehmet DOĞANAY 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 117 - 117]
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
Editorial Rules of Bulletin of ANKEM

 
[s. 118 - 118]
Kongre Haberleri