ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:3

Cilt 21 • Sayı 3 • 2007  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 137 - 141]
1999-2006 YILLARI ARASINDA DIŞKI KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 439 SHIGELLA KÖKENİNİN TÜR DAĞILIMI VE ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ DURUMLARI
Species Distribution and Antibacterial Resistance Patterns of 439 Shigella spp. Strains Isolated from Stool Cultures Between 1999-2006

Hüsnü PULLUKÇU 1, Şöhret AYDEMİR 2, Oğuz Reşat SİPAHİ 1, Tansu YAMAZHAN 1, Alper TÜNGER 2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 142 - 145]
YOĞUN BAKIM İZOLATI GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE TİGESİKLİN DUYARLILIĞI*
Tigecycline Sensitivity of Intensive Care Isolates of Gram Negative Bacilli

Ilgın KAYA , Günay GÖKER , Çiğdem BAL KAYACAN , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 146 - 149]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINDA ANTİFUNGALLERE DUYARLILIK*
Antifungal Susceptibility of Candida albicans Isolates Recovered from Blood Cultures of Intensive Care Unit Patients

Gülgün YENİŞEHİRLİ , Yunus BULUT , Ebru GÜNDAY
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT
 
[s. 150 - 154]
DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE ALET İLİŞKİLİ HASTANE İNFEKSİYONLARI*
Device Related Health Care Infections at Dicle University Hospital

Mehmet Faruk GEYİK , Cemal ÜSTÜN , Salih HOŞOĞLU , Mustafa Kemal ÇELEN , Celal AYAZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 155 - 160]
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) ÜRETEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ*
Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains that Produce Extended Spectrum Beta-lactamase

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU , Sanem BAYKAL , Hicran İZCİ , Mustafa BERKTAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
 
[s. 161 - 164]
METİSİLİNE DUYARLI VE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTAN MADDELERE DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*
Comparison of Antiseptic and Disinfectant Susceptibility in Methicillin-Susceptible and –Resistant Staphylococcus aureus Strains

Yaşar NAKİPOĞLU , Seyda İĞNAK , Bülent GÜRLER , Zayre ERTURAN , Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 165 - 170]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Three Methods in Detection of Extended-Spectrum Beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Ferhat IŞIK , Uğur ARSLAN , İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 171 - 174]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ETKENLERDE TİGESİKLİN DUYARLILIĞI*
Tigecycline Activity in Bloodstream Infection Isolates

Mustafa ALTINDİŞ 1, Birol ŞAFAK 1, Tuna DEMİRDAL 2, Zafer ÇETİNKAYA 1, Orhan Cem AKTEPE 1
1Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
[s. 175 - 178]
GENTAMİSİNE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA GENTAMİSİNİN BİYOFİLM VE KOAGÜLAZ OLUŞUMUNA ETKİSİ*
The Effect of Gentamicin on Biofilm Formation and Coagulase Activity in Gentamicin Susceptible Staphylococcus aureus Strains

Vahide BAYRAKAL 1, Yavuz DOĞAN 2, Hüseyin BASKIN 2, İ.Hakkı BAHAR 2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 179 - 183]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ VE EN SIK SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALARDA YILLARA GÖRE DEĞİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
Nosocomial Infectious Agents in Intensive Care Unit and Yearly Variations of Antibiotic Resistance Profile in the most Frequently Isolated Microorganisms

Meltem AVCI , Onur ÖZGENÇ , Ayten COŞKUNER , Gülşen MERMUT , Alpay ARI
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi, İZMİR
 
[s. 184 - 187]
METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN ETKEN OLDUĞU DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA TEİKOPLANİNİN ETKİNLİĞİ
Efficacy of Teicoplanin in Diabetic Foot Infections caused by Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

Sibel GÜNDEŞ 1, Zerrin YULUĞKURAL 2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 188 - 191]
GUILLAIN-BARRÉ SENDROMU KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR DİFTERİK POLİNÖROPATİ OLGUSU
A Diphtheritic Polyneuropathy Case with Initial Presentation of Guillain-Barré Syndrome

Yusuf TAMAM 1, Mustafa Kemal ÇELEN 2, Kenan İLTUMUR 3, Banu TAMAM 4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
4Devlet Hastanesi, DİYARBAKIR
[s. 192 - 196]
ÇOCUKLARDA TONSİLLOFARENJİT TEDAVİSİ *
Treatment of Pediatric Tonsillopharyngitis

Cemal CİNGİ 1, Halil GÜMÜŞ 2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Boğaz Burun Anabilim Dalı, Meşelik, ESKİŞEHİR
2Kükürtlü Çekirge Cad., Gökalp Sok., Duduoğlu Apt., No.50, D.13, Osmangazi, BURSA
[s. 197 - 201]
BİYOYARARLANIM TEDAVİDE NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Why Is Bioavailability Important in Therapy ?

Betül DORTUNÇ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İSTANBUL
 
[s. 202 - 202]
DUYURU


Kurtuluş Töreci
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 203 - 203]
Kongre Haberleri