ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:Ek2

Cilt 20 • Sayı Ek-2 • 2006  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE PLASTİSİTESİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR
Current Perspectives on Stem Cell Biology and Plasticity

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü ve Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyon Ünitesi, ANKARA
 
[s. 10 - 15]
HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASI VE CEZA SORUMLULUĞU
Perform of Medical Profession and Criminal Liability

İzzet ÖZGENÇ
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Öğretim Üyesi, ANKARA
 
[s. 16 - 19]
TIP HUKUKU AÇISINDAN HASTA VE HEKİM HAKLARI
Patient Rights and Physician Rights under Medical Law

Aydın GÜLAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 20 - 25]
TIBBÎ UYGULAMA HATALARINA ADLÎ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM
Medical Malpractice Cases and Forensic Medicine

Nur BİRGEN
Adlî Tıp Kurumu, 3.Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanı, İSTANBUL
 
[s. 28 - 32]
FUNGAL İNFEKSİYONLARIN TANI VE İZLEMİNDEKİ YENİLİKLER
Current Trends for the Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Fungal Infections

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 33 - 35]
SİSTEMİK ETKİLİ ANTİFUNGALLERİN RUTİN DIŞI UYGULAMA YOLLARI
Extraordinary Applying Routes of Systemic Antifungals

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 36 - 37]
ANTİFUNGAL KOMBİNASYON TEDAVİSİ
Antifungal Combination Therapy

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 40 - 42]
SEPSİSİ TANIYOR MUYUZ ?
Are We Familiar with Sepsis ?

Serkan ÖNCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
 
[s. 43 - 46]
SEPSİS GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER VE SEPSİS PATOGENEZİ
The Factors Facilitating Sepsis Development and Sepsis Pathogenesis

A.Atahan ÇAĞATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 47 - 51]
YENİ PNÖMOKOK AŞILARI
New Pneumococcal Vaccines

Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ADANA
 
[s. 52 - 55]
ROTAVİRUS AŞILARI
Rotavirus Vaccines

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 56 - 61]
HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS AŞILARI
Human Papillomavirus Vaccines

Güzin ÖZARMAĞAN , Zeynep TOPKARCI
İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 64 - 66]
SEPSİSTE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ: KORTİKOSTEROİDLER
Supportive Therapy in Sepsis: Corticosteroids

Perihan ERGİN ÖZCAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 67 - 69]
SEPSİS VE KAN ŞEKERİ KONTROLÜ
Sepsis and Glucose Control

Levent DÖŞEMECİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 70 - 74]
AKTİVE PROTEİN C
Active Protein C

Hülya SUNGURTEKİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 76 - 83]
STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİDE NEREDEYİZ?
Where Are We in Sterilization, Disinfection and Antisepsis ?

Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 84 - 88]
YENİ STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
New Sterilization Methods

Nedim SULTAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
 
[s. 89 - 93]
HANGİ DEZENFEKTAN? NASIL?
Which Disinfectant ? How ?

Ahmet SANİÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN ve Qafqaz Üniversitesi, BAKÜ
 
[s. 94 - 98]
HASTANE TEMİZLİĞİ
Cleaning of the Hospital Environment

Dilek ZENCİROĞLU
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL
 
[s. 100 - 101]
TOPLUMDA KAZANILMIŞ METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: GENETİK ÖZELLİKLER
Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Genetical Aspect

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 102 - 105]
TOPLUMDAN KAZANILMIŞ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment Options of Community-acquired Staphylococcus aureus Infections

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 108 - 111]
OKSAZOLİDİNONLAR
Oxazolidinones

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 112 - 116]
GLİKOPEPTİT VE LİPOPEPTİT ANTİBİYOTİKLER
Glycopeptide and Lipopeptide Antibiotics

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 117 - 119]
TİGESİKLİN
Tigecycline

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 122 - 134]
TÜRKİYE'DE İSHAL ETKENLERİ
Causative Agenst of Diarrhea in Turkey

Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 135 - 138]
ÇOCUKLARDA İSHALE KLİNİK YAKLAŞIM
Approach to Diarrhea in Children

Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 146 - 150]
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI ETKENLERİ
Causative Agents of Nosocomial Infections in Pediatric Surgical Units

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 151 - 157]
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ
Prevention of Nosocomial Infections in Pediatric Surgical Wards

Güngör KARAGÜZEL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 158 - 163]
ÇOCUK CERRAHİSİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI YÖNETİMİ
Management of Nosocomial Infections in Pediatric Surgery Clinics

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
 
[s. 166 - 169]
BARSAK PROTOZOONLARI
Intestinal Protozoa

Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 170 - 176]
BARSAK HELMİNTLERİ
Intestinal Helminths

Metin KORKMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 177 - 181]
İMMUN SİSTEMİ BASKILANANLARDAKİ BARSAK PARAZİTOZLARI
Parasitic Infections in Immune Deficient Cases

Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 184 - 187]
ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNİN KANTİTATİF OLARAK ÖLÇÜLMESİ VE SÜRVEYANSI
The Quantitative Measurement and Surveillance of Antibiotic Consumption

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 188 - 190]
ANTİBİYOTİK KULLANMA KALİTESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE İYİLEŞTİRİLİR?
How can the Quality of Antibiotic Use be Evaluated and Improved ?

Mehmet Faruk GEYİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 191 - 194]
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANTİMİKROBİK REÇETELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
How Can Clinical Microbiology Laboratory Help to Improve Antimicrobial Prescribing ?

Bengül DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 195 - 197]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DOĞRU MÜDAHALE NASIL OLMALIDIR?
How Should Be Appropriate Intervention on Antibiotic Use?

Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 200 - 202]
KRONİK HEPATİTLERDE TANI
Diagnosis in Chronic Hepatitis

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 203 - 207]
KRONİK HEPATİT B’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment of Chronic Hepatitis B

Kemalettin AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 208 - 212]
KRONİK HEPATİT C’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment of Chronic Hepatitis C

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 214 - 218]
KOMPLİKE BRUSELLOZ
Complicated Brucellosis

Mustafa Kemal ÇELEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 219 - 221]
LEPTOSPİROZ
Leptospirosis

Mustafa SÜNBÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 222 - 226]
TULAREMİ
Tularemia

Ayşe WILLKE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
 
[s. 227 - 231]
KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Mehmet BAKIR , Nazif ELALDI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 234 - 239]
METAPNEUMOVIRUS
Metapneumovirus

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 240 - 247]
RSV İNFEKSİYONLARI
RSV Infections

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
 
[s. 248 - 253]
PARAİNFLUENZA, ADENO, KORONA VE RİNOVİRUSLAR
Parainfluenza, Adeno, Corona and Rhinoviruses

Emel BOZKAYA
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 256 - 262]
İNFLUENZA EPİDEMİYOLOJİSİ
Epidemiology of Influenza

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 263 - 265]
İNFLUENZA TEDAVİSİ
Treatment of Influenza

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 266 - 271]
İNFLUENZADAN KORUNMA
Prevention of Influenza

Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 274 - 277]
TOPLUMDAN KAZANILMIŞ İNFEKSİYONLARDA BETA-LAKTAMAZLARIN ROLÜ
The Role of Beta-lactamases in Community-acquired Infections

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 278 - 281]
TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLARDA GRAM NEGATİF ÇOMAK DİRENCİ
Gram Negative Bacillary Resistance in Community-acquired Infections

Çiğdem BAL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 282 - 285]
DİRENÇLİ PNÖMOKOKLAR
Resistant Pneumococci

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 286 - 288]
TOPLUM KÖKENLİ DİRENÇLİ İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Treatment Options in Community-acquired Infections Caused by Resistant Bacteria

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON