ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:4

Cilt 20 • Sayı 4 • 2006  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 199 - 201]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO AKTİVİTESİ
In-vitro Activities of Tigecycline in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Uğur ARSLAN , Ferhat IŞIK , İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
 
[s. 202 - 205]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ÖRNEKLERE GÖRE DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Distribution and Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Clinical Samples

Emel SESLİ ÇETİN , Selçuk KAYA , Tülay TETİK , Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 206 - 209]
ACİL ÇOCUK SERVİSİNDEKİ AKUT GASTROENTERİT OLGULARINDA ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS İNFEKSİYONLARI
Rotavirus and Adenovirus Infections in Acute Gastroenteritis Cases in Pediatric Emergency Service

Suat BİÇER 1, Diğdem BEZEN 1, Sadettin SEZER 1, Dilek YAVUZCAN 1, Sibel AKPINAR TEKGÜNDÜZ 1, Önder ULUCAKLI 2, Nuri ENGEREK 1, Hüseyin ALDEMİR 1
1İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
[s. 210 - 213]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ LİNEZOLİD VE TİGESİKLİNE İN-VİTRO DUYARLILIĞI
In Vitro Susceptibilty of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains to Linezolid and Tigecycline

Uğur ARSLAN , Şerife YÜKSEKKAYA , Ferhat IŞIK , İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 214 - 216]
CANDIDA TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA “API ID 32C” VE “RAPID YEAST PLUS” SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of “API ID 32C” and “Rapid Yeast Plus” Systems for Identification of Candida Species

Birgül KAÇMAZ 1, Ayşe Bilge SİPAHİ 2, Altan AKSOY 3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 217 - 221]
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINA İLİŞKİN NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
Point Prevalence Study Relating to Antibiotic Usage in Pamukkale University Hospital

Suzan SAÇAR , Semra TOPRAK KAVAS , Ali ASAN , Derya HIRÇIN CENGER , Hüseyin TURGUT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 222 - 225]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOK İZOLATLARINDA MUPİROSİN DİRENCİ
Mupirocin Resistance of Staphylococcus aureus and Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Clinical Specimens

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Mehmet ÜNLÜ , Aysel YAĞMUROĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 226 - 228]
ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA ON YIL (1996-2006) ARA İLE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic Resistance in Escherichia coli Strains with Ten Years Interval (1996-2006)

Barış GÜLHAN , Tuncer ÖZEKİNCİ , Selahattin ATMACA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 229 - 232]
TELİTROMİSİNİN İNSAN POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İN-VİTRO ARAŞTIRILMASI
Investigation of in vitro Efficacy of Telithromycin on Human Polymorphonuclear Leucocyte Functions

Semiha ÖZKAN 1, Işıl FİDAN 2, Sevgi YÜKSEL 3, Turgut İMİR 2
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Ağrı Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, AĞRI
[s. 233 - 235]
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU GASTROENTERİTLERİNDE ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Frequency of Rotavirus in Childhood Acute Gastroenteritis

Hasan NAZİK , Mehmet İLKTAÇ , Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 236 - 238]
MEROPENEM İLE TEDAVİ BAŞARISIZLIĞI SONRASI AMPİSİLİN/SULBAKTAM İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII MENENJİTLİ BİR OLGU
A Case of Acinetobacter baumannii Meningitis Successfully Treated with High Dose Ampicillin/Sulbactam after Failure with Meropenem

Oğuz Reşat SİPAHİ 1, Hüsnü PULLUKÇU 1, Meltem TAŞBAKAN 1, Tansu YAMAZHAN 1, Bilgin ARDA 1, Tayfun DALBASTI 2, Tuncer TURHAN 2, Şöhret AYDEMİR 3, Sercan ULUSOY 1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 239 - 245]
ERİŞKİNDE AŞILAMA
Adult Immunization

İftihar KÖKSAL 1, Gaye USLUER 2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 246 - 248]
ANKEM DERGİSİNİN GENÇ YAZARLARINA


Kurtuluş TÖRECİ
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 249 - 250]
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ: KALİTE ARAYIŞI


H.Erdal AKALIN
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi) Pfizer İlaçları Ltd, İSTANBUL
 
[s. 251 - 251]
DÜZELTME


 
[s. 252 - 257]
ANKEM Dergisi Cilt 20 (2006) KONU İNDEKSİ


 
[s. 258 - 260]
ANKEM Dergisi 20.Cilt (2006) YAZARLAR İNDEKSİ


 
[s. 263 - 264]
Kongre Haberleri