ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:3

Cilt 18 • Sayı 3 • 2004  
Metin Başlık ve Yazarlar
KONGRE HABERLERİ
Congress news

 
İçindekiler
Index

 
[s. 137 - 140]
YATAN VE AYAKTAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Resistance in Gram Negative Bacilli Isolated from Urinary Tract Infections in Hospitalized and Policlinic Patients

Banu BAYRAKTAR 1, Nuran ÖZCAN 1, Songül BORAHAN 2, Fesem BAŞARI 1, Emin BULUT 1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
[s. 141 - 144]
HASTANEDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMU
Enterococcus Species Isolated from Hospitalized Patients and their Antibiotic Resistance Patterns

Meliha MERİÇ , Mehtap RÜZGAR , Sibel GÜNDEŞ , Ayşe WILLKE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
 
[s. 145 - 148]
YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER SUŞLARININ KARBAPENEMLERE VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Hospitalized Patients to Carbapenems and other Antibiotics

Nurittin ARDIÇ , Mustafa ÖZYURT , Uğur İLGA , Ali ERDEMOĞLU , Tunçer HAZNEDAROĞLU
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 149 - 152]
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE 2003 YILI HASTANE İNFEKSİYONLARI
Hospital Infections in Atatürk University Medical Faculty Research Hospitals in 2003

Ayten KADANALI 1, Zülal ÖZKURT 1, Serpil EROL 1, A. Esin AKTAŞ 2, Ülkü ALTOPARLAK 2, Fehmi ÇELEBİ 2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 153 - 156]
GEBELERDE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Asymptomatic Bacteriuria in Pregnants

Birgül KAÇMAZ 1, Fazilet Özenç ÇAKIR 2, Altan AKSOY 3, Aydan ASYALI BİRİ 4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 157 - 160]
HASTANE PERSONELİNDE GÖRÜLEN, BESİN KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN G GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK FARENJİTİ SALGINI
An Outbreak of Group G Streptococcal Pharyngitis among Hospital Personnel Considered to be Food-Borne

Nihal KARABİBER , Arzu GÜRBÜZ ERTAŞ , Mehmet KARAHAN , Ebru AYKUT ARCA
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 161 - 165]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN TOPLUM KÖKENLİ ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility Rates of Community-acquired Uropathogenic Escherichia coli Isolates

M. Bülent ERTUĞRUL 1, Nurgül ÇOLAK 2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
2İstanbul Özel Medicine Hospital, Klinik Merkez Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 166 - 167]
ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKTA LISTERIA MENENJİTİ
Listeria Meningitis in a Six Year Old Child

Solmaz ÇELEBİ , Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 168 - 171]
SEPSİS: İKİ OLGU TARTIŞMASI
Sepsis: Discussion on Two Cases

Bilgehan AYGEN , Mehmet DOĞANAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 172 - 175]
HIV İNFEKSİYONLU BİR HASTADA JENERALİZE TÜBERKÜLOZ LENFADENİTİ
Generalized Tuberculous Lymphadenitis in a HIV Infected Patient

Gönül ŞENGÖZ , Kadriye KART YAŞAR , Sema GÜLDÜREN , Filiz YILDIRIM , Özcan NAZLICAN , Denef BERZEG , Semra BATI KUTLU , Şirin ELMİ
S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 176 - 179]
BİR HEMATOLOJİ SERVİSİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK SEPSİSİ VE KOLONİZASYONU
Vancomycin-Resistant Enterococcus Sepsis and Colonization in a Hematology Service

Tiraje CELKAN 1, Hilmi APAK 1, Alp ÖZKAN 1, Yavuz ÖZER 1, Şükufe DİREN 2, İnci YILDIZ 1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 180 - 183]
SPLENEKTOMİDEN 46 YIL SONRA SEPSİS GELİŞEN BİR OLGU NEDENİYLE SPLENEKTOMİ SONRASI SEPSİS: KORUNMA VE ÖNERİLER
A Case of Sepsis 46 Years after Splenectomy: Prevention and Advices for Postsplenectomy Sepsis

Bilgin ARDA 1, Kubilay DEMİRAĞ 2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 1, Tansu YAMAZHAN 1, Demir SERTER 1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 184 - 187]
LEJYONER HASTALIĞI VE TURİZM
Legionnaires’ Disease and Tourism

Tümer VURAL 1, Elif ODABAŞ KÖSE 2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, ANTALYA