ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:Ek2

Cilt 18 • Sayı Ek-2 • 2004  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Index

 
[s. 1 - 4]
POLİOMİYELİT: ERADİKASYONUNA GİDEN YOLDA İZ BIRAKANLAR


Güler KANRA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 5 - 7]
GENOMİKS VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI
Genomics and Infectious Diseases

Beyazıt ÇIRAKOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ve TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, GEBZE
 
[s. 10 - 11]
MEDİKASYON HATALARI
Medication Errors

H. Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Medikal Danışmanı, Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 12 - 13]
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ: NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ?
Patient Safety Culture: How to Develop ?

H. Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Medikal Danışmanı, Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 15 - 16]
ÇEVRE VE SAĞLIK
Environment and Health

A.Murat TUNCER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi ve Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, ANKARA
 
[s. 17 - 20]
SU İLE BULAŞAN İNFEKSİYONLAR
Waterborne Infections

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 21 - 25]
GÜVENLİ SU, DOĞAL KAYNAK SUYU, MİNERALLİ SU
Safe Water, Natural Mineral Water, Spring Water

M. Zeki KARAGÜLLE
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 26 - 31]
ÇOCUKLARDA BESLENME VE İNFEKSİYON İLİŞKİSİ
The Interaction between Nutrition and Infections in Children

Gülden Fatma HÜNER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 34 - 35]
ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA NANOBAKTERİLERİN ROLÜ
The Role of Nanobacteria in the Development of Kidney Stones

Tevfik ECDER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 36 - 40]
ATEROSKLEROZDA İNFEKSİYONUN ROLÜ
The role of Infection in Atherosclerosis

Fehmi MERCANOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 42 - 44]
ÇOCUKLARDA STREPTOCOCCUS PYOGENES İNFEKSİYONLARI
Streptococcus pyogenes Infections in Children

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 45 - 50]
A GRUBU STREPTOKOK İNFEKSİYONLARINDA BAKTERİYOLOJİK TANI
Bacteriological Diagnosis of Group A Streptococcal Infections

Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 51 - 53]
STREPTOKOK ANTİKOR TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI VE YORUMU
Clinical Use and Interpretation of Group A Streptococcal Antibody Tests

Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 56 - 58]
ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİNİN İŞLEVİ VE KONTROLLÜ ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Control of Antibiotic Use and the Role of Antibiotic Control Committee

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 60 - 61]
TOPLUMSAL KAYNAKLI ÇOCUKLUK ÇAĞI PNÖMONİLERİNE GENEL YAKLAŞIM
Community Acquired Pneumonia in Childhood

Olcay YEĞİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 62 - 64]
ÇOCUKLUK ÇAĞI BAKTERİYEL PNÖMONİLERİNDEN KORUNMA
Prevention of Bacterial Pneumonia in Childhood

Sevtap VELİPAŞAOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 65 - 66]
ÇOCUKLUK ÇAĞI PNÖMONİLERİNDE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ VE KULLANIMI
Choosing Antibiotics for Community Acquired Pneumonia in Children

Filiz GÜNSEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 68 - 71]
TRAVMADA SEPSİS ETYOLOJİSİ
The Sepsis Etiology in Trauma

Erdoğan M. SÖZÜER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 72 - 75]
TRAVMA SONRASI GELİŞEN SEPSİS VE KOMPLİKASYONLARINA CERRAHİ YAKLAŞIM
Surgical Approach to Sepsis and Its Complications Following Trauma

Hakan GÜVEN 1, Korhan TAVİLOĞLU 2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN
2İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 76 - 78]
TRAVMA SONRASI SEPSİS KOMPLİKASYONLARINDA YOĞUN BAKIM DESTEĞİ
Intensive Care Support for Posttraumatic Sepsis and its Complications

Sevda KIZILIRMAK
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 80 - 81]
ANTİBİYOTİKLE İLİŞKİLİ İSHALDE EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ
Epidemiology and Risk Factors in Antibiotic Associated Diarrhea

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 82 - 86]
ANTİBİYOTİKLE İLİŞKİLİ İSHAL: TANI VE TEDAVİ
Antibiotic Associated Diarrhea: Laboratory Diagnosis and Treatment

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 87 - 89]
PROBİYOTİKLER
Probiotics

Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 90 - 93]
KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 94 - 96]
GENÇ ARAŞTIRMACILARA ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE DESTEK İMKANLARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Üyesi, ANKARA
 
[s. 98 - 103]
DİKKAT: GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) VAR!
Alarm: There are Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBL)!

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 104 - 108]
HASTANE EPİDEMİLERİNİN ÖNLENMESİ VE KONTROLU
Prevention and Control of Hospital Outbreaks

Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 110 - 112]
BAKTERİ - BAKTERİ KOMBİNE AŞILARININ ETKİNLİKLERİ
Efficacy of Combined Bacterial Vaccines

Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 113 - 115]
BAKTERİ-VİRUS KOMBİNE AŞILARININ ETKİNLİKLERİ
The Efficacy of Bacterium-Virus Combined Vaccines

Sevtap VELİPAŞAOĞLU , Olcay YEĞİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 120 - 122]
İNTRAVASKÜLER KATETER İNFEKSİYONLARI: TANIMLAR VE TANI
Intravascular Catheter Infections: Definitions and Diagnosis

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 124 - 127]
ATEŞ PATOGENEZİ
The Pathogenesis of Fever

Fehmi TABAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 128 - 132]
ATEŞLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Patients with Fever

İlhami ÇELİK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
 
[s. 133 - 136]
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ
Fever of Unknown Origin

Abdülkadir KAYSI
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 138 - 140]
PEDİATRİK YOĞUN BAKIMDA NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLAR
Nosocomial Infections in Pediatric Intensive Care Units

Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim, Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 141 - 147]
PEDİATRİK NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLARDA ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Microorganisms Isolated from Pediatric Nosocomial Infections and Resistance to Antibiotics

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 148 - 153]
PEDİATRİDE HASTANE KAYNAKLI İNFEKSİYONLARDAN KORUNMA
Prevention of Nosocomial Infections in Pediatric Clinics

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 156 - 157]
İNFLAMASYONUN İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Immunological Properties of Inflammation

Ender TERZİOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji-İmmunoloji Bilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 158 - 163]
ADEZYON MOLEKÜLLERİ
Adhesion Molecules

Dicle GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 164 - 168]
KEMOKİNLER, KEMOKİN RESEPTÖRLERİ VE İNFLAMASYON
Chemokines, Chemokine Receptors and Inflammation

Mine ÇAĞLAR , Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 170 - 173]
TELİTROMİSİN
Telithromycin

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, SAMSUN
 
[s. 174 - 177]
STREPTOGRAMİNLER (KİNOPRİSTİN/DALFOPRİSTİN)
Streptogramins (Quinupristin/Dalfopristin)

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 178 - 180]
LİNEZOLİD
Linezolid

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 182 - 184]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA RİSK FAKTÖRLERİ VE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Risk Factors for Surgical Infections and Antibiotic Prophylaxis

Alp BOZBORA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 185 - 187]
CERRAHİ PROFİLAKSİDE PROBLEMLER VE SİSTEMİMİZDEKİ UYGULAMALAR
The Problems of Surgical Prophylaxis and Implementation in our System

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 190 - 197]
TOPLUM VE HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLER, PLÖREZİLER: TANI VE TEDAVİDE TEMEL İLKELER
CAP, HAP and Pleural Effusions: Basic Principles in Diagnosis and Therapy

Eyüp Sabri UÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 198 - 198]
PARAPNÖMONİK PLÖREZİ VE AMPİYEMDE NE ZAMAN CERRAHİ VE HANGİ YÖNTEM?
Parapneumonic Effusion and Empyema: Surgical Approach When ? Which Procedure?

Şükrü DİLEGE
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 200 - 202]
ÇOCUKTA ATEŞ ETİYOPATOGENEZİ
Etiopathogenesis of Fever in Childhood

Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 203 - 207]
ATEŞLİ ÇOCUKTA ANTİBİYOTİK: NE ZAMAN?
Antibiotics in Febril Children: When?

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 208 - 210]
ÇOCUKTA ATEŞİN TEDAVİSİ
Treatment of Fever in Children

Emre ALHAN , Derya ALABAZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ADANA
 
[s. 212 - 214]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA DİRENÇLİ GRAM NEGATİF ÇOMAK SORUNU
The Problem of Resistant Gram Negative Bacteria in Surgical Infections

Çiğdem BAL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 215 - 221]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA DİRENÇLİ GRAM POZİTİF BAKTERİ SORUNU
Resistant Gram-positive Bacteria Problem in Surgical Infections

Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 222 - 228]
CERRAHİDE DİRENÇLİ İNFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEMLER
Preventions Against Resistant Microorganisms in Surgery

Ahmet DİNÇÇAĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 230 - 232]
ERİŞKİN ACİL SERVİSTE SIK KARŞILAŞILAN DAHİLİ İNFEKSİYONLAR
Infectious Diseases in the Adult Emergency Department

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 233 - 235]
ACİL SERVİSTE SIK KARŞILAŞILAN CERRAHİ İNFEKSİYONLAR
Common Surgical Infections Encountered in The Emergency Services

Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 236 - 238]
ACİL SERVİSLERDE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ VE SIK YAPILAN HATALAR
Rational Antibiotic Usage in Emergency Units

Kerim GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Dahiliye Ünitesi, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 240 - 244]
ANTİBİYOTERAPİDE HEDEFLER
Targets for the Rational Use of Antimicrobials

Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA