ANKEM Dergisi Yıl:1999 Cilt:13 Sayı:3

Cilt 13 • Sayı 3 • 1999  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 178 - 181]
SEPSİSTE EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 182 - 184]
ABDOMİNAL TRAVMADA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Rıfat TOKYAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 185 - 192]
YANIKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Kaya YORGANCI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yanık Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 194 - 197]
SEPSİS VE BÖBREK YETMEZLİĞİ


Semih BAŞKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 198 - 201]
SEPSİSTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ


Mehmet OĞUZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 202 - 205]
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SEPSİS


Savaş KOÇAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 208 - 213]
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ANTİMİKROBİYAL AĞIZ GARGARALARNIN KULLANILMASI


Güven KÜLEKÇİ1, Serdar ÇİNTAN2, Oktay DÜLGER3
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 214 - 222]
SİSTEMİK VE LOKAL ANTİMİKROBİK KULLANIMININ PERİODONTAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDEKİ YERİ


Serdar ÇİNTAN1, Oktay DÜLGER2, Güven KÜLEKÇİ3
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 223 - 226]
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Oktay DÜLGER1, Serdar ÇİNTAN2, Güven KÜLEKÇİ3
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 228 - 230]
AKUT OTİTİS MEDİADA ETYOPATOGENEZ


Fikret İLERİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 231 - 234]
OTİTİS MEDİADA TANI VE AYIRICI TANIDA ÖNEMLİ NOKTALAR


Metin ÖNERCİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 235 - 238]
OTİTİS MEDİA TEDAVİSİ


Yücel TANYERİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 240 - 247]
PROTOZOON HASTALIKLARININ SAĞALTIMI


Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 248 - 251]
HELMENTİASİS SAĞALTIMI


Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 252 - 256]
ARTROPOD HASTALIKLARINDA SAĞALTIM


Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 258 - 259]
NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI


Yavuz BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 260 - 263]
NEKROTİZAN (GANGRENÖZ) YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI


Abut KEBUDİ1, Temel DAĞOĞLU2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 266 - 270]
OLUMLU BİR ÖĞRETİM ORTAMI YARATMAK


Orhan ÇİZMECİ1, Ahmet DİNÇÇAĞ2, Ünal DEĞERLİ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 272 - 277]
GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER: DÜNÜ


Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 278 - 280]
GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER: BUGÜNÜ, YARINI


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 282 - 285]
ANTİVİRAL İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI


Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 286 - 290]
ANTİVİRALLERİN KLİNİK KULLANIMI


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Servisi, Samatya, İSTANBUL
 
[s. 291 - 295]
ANTİVİRALLERE DİRENÇ GELİŞİM MEKANİZMALARI VE TAYİNİ


Gülden YILMAZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 298 - 301]
PERİTON DİYALİZİNİN İNFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARINA GENEL BAKIŞ


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 302 - 305]
PERİTON DİYALİZİNDE İNFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR, PERİTONİT VE TEDAVİ İLKELERİ


Rezzan ATAMAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 306 - 309]
KATETER ÇIKIŞ YERİ İNFEKSİYONU VE TEDAVİ İLKELERİ


Fehmi AKÇİÇEK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 312 - 316]
İMMÜNSÜPRESE HASTALARDA AŞILAMA


İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 317 - 319]
HIV İNFEKTE KİŞİLERDE İMMÜNİZASYONUN OLASI SAKINCALARI


Kadir BİBEROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 322 - 324]
BAKTERİLER İÇİN KULLANILAN ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 325 - 331]
ANAEROP BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ


Ferda TUNÇKANAT
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 332 - 336]
ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ


Sevtap ARIKAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 338 - 340]
ATEROSKLEROZ VE MİKROORGANİZMA İLİŞKİSİ: TARİHÇE


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 341 - 348]
C.PNEUMONIAE İNFEKSİYONLARI İLE ATEROSKLEROZ ETİYOLOJİSİ ARASINDAKİ OLASI İLİŞKİLER


Fatih KÖKSAL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 349 - 351]
CHLAMYDIA PNEUMONIAE İNFEKSİYONLARININ TANISI VE SAĞALTIMI


Deniz Gökengin DERELİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 354 - 358]
TÜBERKÜLOZDA TERMİNOLOJİ VE YENİ OLGU TEDAVİSİ


Melahat KURUTEPE
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
 
[s. 359 - 363]
TÜBERKÜLOZDA KISA SÜRELİ KEMOTERAPİ


Benan ÇAĞLAYAN
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 364 - 368]
TÜBERKÜLOZDA ÖZEL DURUMLARDA TEDAVİ VE YENİDEN TEDAVİ


Özlen TÜMER
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
 
[s. 370 - 373]
NİTRİK OKSİT: GENEL ÖZELLİKLERİ


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 374 - 379]
İNFLAMASYONDA NİTRİK OKSİT YANITI


Hüseyin BASKIN
Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, Göztepe, İZMİR
 
[s. 380 - 385]
SEPSİS VE SEPTİK ŞOK TEDAVİSİNDE NİTRİK OKSİTİN ROLÜ


Metin KARABÖCÜOĞLU
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL