ANKEM Dergisi Yıl:1997 Cilt:11 Sayı:4

Cilt 11 • Sayı 4 • 1997  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 415 - 418]
DUYARLILIK DENEYLERİ SONUÇLARI İDENTİFİKASYON HATALARIMIZI AÇIĞA VURUYOR!
Antibiotic susceptibility test results disclose our misidentifications

Gülçin BABAOĞLU, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 419 - 428]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA İNDÜKLENEBİLİR BETA-LAKTAMAZ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of methods used in the determination of inducible beta-lactamase in Gram negative rods

Özden BÜYÜKBABA, Handan KATRANCI, Yaşar NAKİPOĞLU, Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 429 - 431]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA SEFOKSİTİN İLE BETA-LAKTAMAZ İNDÜKSİYONU
Beta-lactamase induction with cefoxitin in Pseudomonos aeruginosa strains

Hakan ÖZTÜRKERİ1, Ömer KOCABEYOĞLU2, Erdoğan KOŞAN2, Muhittin DİLER2, Şemsettin ÖZCAN2
1GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 432 - 444]
ÇOCUK HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Incidence of extended spectrum beta-lactamase production in Enterobacteriaceae strains isolated from pediatric patients

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 445 - 450]
KARBAPENEMLERİN NİTRİK OKSİT YANITI ÜZERİNE ETKİLERİ
The effects of carbapenems on nitric oxide response

Zeynep GÜLAY, Mine YÜCESOY, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 451 - 456]
ANTİ-İNFLAMATUVAR AJANLARIN NİTRİK OKSİT YANITI ÜZERİNE ETKİLERİ
Modulation of nitric oxide response by nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Zeynep GÜLAY, Mine YÜCESOY, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 457 - 460]
HOMOJEN MRSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotics resistance patterns of homogenous MRSA strains

Hikmet GEDİK1, Nur BENZONANA1, Banu TAŞER2, Gülden ERSÖZ1, Serdar ÖZER1
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2Taksim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
[s. 461 - 465]
DEĞİŞİK GRUPLARDA ANTİBİYOTİKLERİN AEROMONAS CİNSİ BAKTERİLER İÇİN MİK VE MBK DEĞERLERİ
The MIC and MBC values of various antibiotics for Aeromonas species

Ahmet ÖZBEK1, Şemsettin ÖZCAN2, Ömer KOCABEYOĞLU2, Ali ERDEMOĞLU2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 466 - 468]
BETA-LAKTAMAZ OLUŞTURMADAN PENİSİLİNE AZALMIŞ DUYARLIK GÖSTEREN İKİ NEISSERIA MENINGITIDIS SUŞU
Two non-beta-lactamase producing Neisseria meningitidis strains with reduced susceptibility to penicillin

Mehmet TEKİN, Nevriye GÖNÜLLÜ, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 469 - 472]
E.COLİ VE PSEUDOMONAS SUŞLARINA SEFEPİM VE BAZI SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİKLERİ
Efficacy of cefepime and some other frequently used antibiotics on E.coli and Pseudomonas strains

Ali SÜTÇÜ, Duygu FINDIK, İnci TUNCER, Bülent BAYSAL
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 473 - 476]
GRAM NEGATİF BAKTERİ SUŞLARINDA SEFEPİM DİRENCİ
Cefepime resistance in Gram negative bacteria

Sabiha KARAYAY, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 477 - 481]
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA AKUT OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE AZİTROMİSİN ETKİNLİĞİ
The efficacy of azithromycin in the treatment of acute otitis media in childhood

A.Denizmen AYGÜN, Suat KARAASLAN, Saadet AKARSU, Nimet KABAKUŞ, A.Hakan AYDINOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 482 - 486]
VAJİNİTLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİNİN ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARI
The susceptibility of yeast species isolated from vaginitis patients to antifungal agents

Ümran SOYOĞUL GÜRER1, Adile ÇEVİKBAŞ1, Çiğdem İMAMOĞLU1, Nursal DAŞDELEN1, Ayşegül YILDIRIM2, Koray DERİCİ1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL
[s. 487 - 492]
ANAEROP GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİNDE AGAR DİLÜSYON, E TEST VE BUYYONDA DİSK ELÜSYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of agar dilution E test and broth disk elution methods for susceptibility testing of anaerobic Gram negative rods

Nezahat GÜRLER, Hengameh ZANDİ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 493 - 496]
TİFO VE PARATİFO OLGULARININ TEDAVİSİNDE TİAMFENİKOL
The use of thiamphenicol in the treatment of typhoid and paratyphoid fever

Celal AYAZ, Sedat ARITÜRK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 497 - 501]
TAVUK ETLERİNDE SALMONELLA SEROTİPLERİNİN PREVALENSİ VE İZOLE EDİLEN SUŞLARDA ANTİBİYOTİKLERE İN VİTRO DİRENÇ
Prevalence of Salmonella serotypes in chicken meats and in vitro antibiotic resistance of isolates

Hatice FİDANCI
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü, Lalahan, ANKARA
 
[s. 502 - 506]
MENENGOKOK İNFEKSİYONLARINDA SONUCU BELİRLEYEN PROGNOSTİK GÖSTERGELER
Prognostic indicators of the outcome of meningococcal infections

Necdet KUYUCU, Benal KUNAK, Aysel YÖNEY, Tunç FIŞGIN
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi, ANKARA
 
[s. 507 - 512]
AMİNOGLİKOZİD DİRENÇLİ GRAM NEGATİF ÇOMAK SUŞLARINDA SAPTANAN DİRENÇ MEKANİZMALARI
Resistance mechanisms in aminoglycoside-resistant Gram negative rod strains

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL