ANKEM Dergisi Yıl:1997 Cilt:11 Sayı:1

Cilt 11 • Sayı 1 • 1997  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA BİLGİSAYARLI HASTANE OTOMASYONUNUN ÖNEMİ: KÜTAHYA SSK HASTANESİ DENEYİMİ
Importance of computerized hospital automation in rational antibiotic use: The experience of Kütahya SSK Hospital

Selçuk ESKİÇUBUK
SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, KÜTAHYA
 
[s. 9 - 13]
1992 YILINDAN BU YANA CERAHATTEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLAR VE BU SUŞLARDA AMİNOGLİKOZİD VE KİNOLON DİRENCİ
Methicillin-resistant Staphylococci isolated from pus since 1992 and aminoglycoside and quinolone resistance in these strains

Nezahat GÜRLER, Arif KAYGUSUZ, Sabiha KARAYAY, Kurtuluş TÖRECİ
Istanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 14 - 18]
ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARA BAĞLI AKUT TONSİLLİT TEDAVİSİNDE AZİTROMİSİN, ERİTROMİSİN VE BENZATİN PENİSİLİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A comparison of efficacy of azithromycin, benzathine penicillin and erythromycin in the treatment of pediatric tonsillitis caused by group A beta-hemolytic streptococci

F. Müjgan AYNACI1, Hilal MOCAN1, Hanifi SOYLU1, Kemalettin AYDIN2, İftihar KÖKSAL2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 19 - 22]
1970'Lİ YILLARLA 1995 YILINDA İZOLE EDİLEN GRUP A STREPTOKOKLARA PENİSİLİN G VE ERİTROMİSİNİN MİK DEĞERLERİ
MIC values of penicillin G and erythromycin for group A streptococci isolated in 1970'ies and 1995

Rahmiye BERKİTEN1, Habibe ERDENİZ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 23 - 25]
HEMOLİZ POZİTİF VE NEGATİF E.COLI SUŞLARINDA BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of resistance to some antibiotics in hemolytic and non-hemolytic E.coli strains

Selahattin ATMACA, Nezahat ÖZERDEM-AKPOLAT, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 26 - 29]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ VE DİĞER KLİNİKLERDE YATAN HASTALARDAN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA KÖKENLERİNİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic sensitivities of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients in intensive care units and other clinics

Alper TÜNGER1, Tansu YAMAZHAN2, Esma YÜKSEL2, Feriha ÖZKAN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 30 - 35]
ALJİNAT VE ÇİNKOOKSİT ÖJENAL ÖLÇÜ MADDELERİNİN DEZENFEKSİYONUNDA ÇEŞİTLİ DEZENFEKTANLARIN ETKİNLİĞİ
The efficacy of various disinfectants on alginate and zincoxyde eugenol impression pastes

Fatma ÜNALAN1, K.Serhan AKŞİT2, Yaşar NAKİPOĞLU3, Özlem DURAN1, Bülent GÜRLER3
1İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Prostetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2Serbest Dişhekimi, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 36 - 39]
ÜROLOJİK ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERDE SEFTRİAKSONUN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Prophylactic ceftriaxone usage in urologic endoscopic procedures

İdris BİLGİÇ, A.Taner SAYDERE, M.Kemal ATİKELER, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCİÖZ, Y.Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 40 - 44]
GENİTAL MYCOPLASMA VE CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE DOKSİSİKLİN VE AZİTROMİSİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Azithromycin and doxycycline in the treatment of genital Mycoplasma and Chlamydia infections

Rabiye BABALIOĞLU1, Nevin ÖZMEN1, Fatma KASAPOĞLU1, Bilhan SIDAL1, İsmet BEYCAN2
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
[s. 45 - 49]
STAFİLOKOKLARDA MUPİROSİN DİRENCİ
Mupirocin resistance in staphylococci

Feriha ÖZKAN, Selma YEGANE, Alper TÜNGER, Mehmet Ali ÖZİNEL, Ayhan TOKBAŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 50 - 54]
KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA "EXTENDED BROAD SPECTRUM" BETA-LAKTAMAZLARIN ARAŞTIRILMASI
Investigation of "Extended Broad Spectrum" beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae strains

Tamer ŞANLIDAĞ1, Gülendame SAYGI1, Semra ÖZÇELİK1, Nedim ÇAKIR2, Ali ÇELİKSÖZ1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 55 - 58]
ÜROLOJİK OPERASYONLARDA SEFTRİAKSON KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ
Ceftriaxone usage and it's effectiveness in urologic surgery

İdris BİLGİÇ, M.Kemal ATİKELER, A.Taner SAYDERE, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERCİÖZ, Y.Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 59 - 64]
FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA SEFTAZİDİM VE AMİKASİN AMPİRİK UYGULAMASI
Ceftazidime and amikacin empiric treatment in febrile neutropenic patients

M.Orhan AYYILDIZ1, Erdener BALIKÇI2, Naci TİFTİK1, Abdurrahman IŞIKAKDOĞAN1, Dede ŞİT1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 65 - 69]
PSEUDOMONAS VE ENTEROBACTER SUŞLARINDA KLORHEKSİDİN GLUKONAT DİRENCİ
Determination of chlorhexidine resistance in hospital isolates of Pseudomonas spp. and Enterobacter spp.

Habibe ERDENİZ1, Yaşar NAKİPOĞLU2, Bülent GÜRLER2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, (KÜKENS) İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 70 - 73]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from urine

Mehmet ERGİN, Orhan YILMAZ
T.C.Ziraat Bankası Hastanesi, Gaziosmanpaşa, ANKARA
 
[s. 74 - 80]
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT MAKSİLLER SİNÜZİTLERİNDE ÜÇ GÜNLÜK AZİTROMİSİN TEDAVİSİ
Three days' azithromycin treatment in acute maxillary sinusitis of childhood

Hilal MOCAN1, Hanifi SOYLU2, Ziya MOCAN1, Hasan DİNÇ3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 81 - 85]
AKUT TONSİLLİT VE FARENJİTLİ OLGULARDA PENİSİLİN-V İLE SEFADROKSİL MONOHİDRATIN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of cefadroxil monohydrate and penicillin-V in the treatment of acute pharyngitis and acute tonsillitis

Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, F.İnci ARIKAN, Metin ERTÜRK, Erkut ALTUĞ, Yıldız YILDIRMAK, Ülkü TRAŞ, Zeynep ŞIKLAR
Sağlık Bakanlığı, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA