ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:4

Cilt 10 • Sayı 4 • 1996  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 355 - 359]
CERAHATTEN İZOLE EDİLEN ANAEROP BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria isolated from pus

Nezahat GÜRLER, Hengameh ZANDİ, Betigül ÖNGEN, Kurtuluş TÖRECİ
Istanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, ISTANBUL
 
[s. 360 - 366]
ÇOCUKLARDA CİDDİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE İMİPENEM/SİLASTATİN KULLANIMI
Use of imipenem/cilastatin for the treatment of serious infections in pediatrics

Ayper SOMER1, Nuran SALMAN1, Nermin GÜLER1, Arif KAYGUSUZ2, Ayşe PALANDUZ1, Işık YALÇIN1, Ülker ÖNEŞ1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 367 - 373]
ONÜÇ YILLIK BİR SÜREDE A GRUBU STREPTOKOKLAR İÇİN PENİSİLİN G VE ERİTROMİSİNİN MİK DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞMELER
Differences in penicillin G and erythromycin MIC values for group A streptococci during a 13 year period

Rahmiye BERKİTEN, Çiğdem BAL, Belgin ALTUN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 374 - 379]
1976-1994 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN A GRUBU DIŞI BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN G VE ERİTROMİSİN MİK DEĞERLERİ
MIC values of various non-group A beta-hemolytic streptococci isolated between 1976 and 1994 to penicillin G and erythromycin

Rahmiye BERKİTEN, Çiğdem BAL, Belgin ALTUN, Habibe ERDENİZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 380 - 384]
CERRAHPAŞA KLİNİKLERİNDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIK ORANI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
The rate of nasal carriage of Staphylococcus aureus and susceptibilities of isolates in Cerrahpaşa clinics

Ali MERT1, Fatma KÖKSAL2, Esra AYAR2, Sahure KÖKSAL2, Fehmi TABAK1, Cafer EROĞLU2, Sezer SAĞLAM1, Recep ÖZTÜRK2
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 385 - 388]
KLORAMFENİKOLE DİRENÇLİ BİR TİFO OLGUSU
A case of typhoid fever resistant to chloramphenicol

Recep ÖZTÜRK1, Ali MERT2, Cafer EROĞLU1, Fehmi TABAK2, Ali DUMANKAR2, Yıldırım AKTUĞLU2
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 389 - 392]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA SEFTRİAKSON İLE PROFİLAKSİ
Prophylaxis in gynecological operations with ceftriaxone

Yaşar KANSU, H.Gökçe ENGİN, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 393 - 398]
DIŞKI KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AJANLARA DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibility of Campylobacter spp. isolated from fecal samples to antimicrobial agents

M.Sait YILDIRIM, Bülent SÜMERKAN, Şir Ahmet FAZLI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 399 - 402]
BRUSELLOZDA İKİ FARKLI İLAÇ KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ SONUÇLARI
Comparative trial of tetracycline-streptomycin versus doxycycline-rifampin in treatment of brucellosis

Ali MERT, Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Yıldırım AKTUĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 403 - 408]
ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZ MENENJİTİNDE TEDAVİ SONUÇLARI
Results of treatment in childhood tuberculous meningitis

Nuran GÜRSES, Fazlı YILMAZER, Ayhan Gazi KALAYCI, Fadıl ÖZTÜRK, Davut ALBAYRAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 409 - 414]
FEBRİL NÖTROPENİDE SEFTAZİDİM VE BÜYÜME FAKTÖRLERİ
Ceftazidime and colony-stimulating factors in febrile neutropenia

Rejin KEBUDİ, İnci AYAN, Sema DOĞAN, Ömer GÖRGÜN, Gülnur TOKUÇ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 415 - 418]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE KÖKENLERİNİN SEROTİPLERİ, BETA-LAKTAMAZ SALGILAMA ÖZELLİKLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Serotypes, beta-lactamase activities and antibiotic sensitivities of Haemophilus influenzae strains

Candan SAYDAM1, Alper TÜNGER2, Mehmet Ali ÖZİNEL2, Ayhan TOKBAŞ2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 419 - 422]
SEZARYEN OLGULARINDA TEK DOZ SEFTAZİDİM İLE PROFİLAKSİ
Single-dose ceftazidime prophylaxis in cesarean section

H.Gökçe ENGİN, Yaşar KANSU, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 423 - 427]
ERİŞKİNDEKİ AKUT BAKTERİYEL MENENJİTTE GÜNDE TEK DOZ SEFTRİAKSON TEDAVİSİ
Single daily dose ceftriaxone treatment in acute bacterial meningitis in adults

Celal AYAZ, Salih HOŞOĞLU, Bahriye ÇÜMEN, Mehmet Faruk GEYİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 428 - 432]
YARA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARININ TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLE VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibility of MRSA wound isolates to trimethoprim-sulfamethoxazole and some antibiotics

Dilek ARMAN, Dicle TURAL
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 433 - 437]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİN DİRENCİ, MEROPENEM VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK
Methicillin resistance in and efficacy of meropenem and other antibiotics on Staphylococcus aureus strains

A.Nedret KOÇ, Neşe EVRENSEL, Gülnur KAYMAKÇI, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 438 - 440]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA POSTOP İNFEKSİYONLARIN SEFODİZİM İLE SAĞALTIMI
Clinical use of cefodizime in postoperative infections following gynecological interventions

Yaşar KANSU, H.Gökçe ENGİN, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 441 - 444]
DERMATOMİKOZLU KÖPEKLERİN İTRAKONAZOL İLE TEDAVİSİ
Itraconazole therapy in dogs with dermatomycosis

Erman OR1, Tamer DODURKA1, Alev AKDOĞAN KAYMAZ1, Atilla ILGAZ2, Hüseyin TAN1
1İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL