ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:1

Cilt 28 • Sayı 1 • 2014  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
[s. 1 - 7]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ YILLARA GÖRE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Antibiotic Resistance Rates in Acinetobacter Strains Isolated from Intensive Care Units by Year

Elif SARGIN ALTUNOK, Meliha Meriç KOÇ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 8 - 13]
KATYONİK STEROİD ANTİBİYOTİKLERDEN OLAN CSA-8, CSA-13, CSA-44, CSA-131 VE CSA-138’İN, KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA ALBICANS SUŞLARINA KARŞI ANTİFUNGAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Antifungal Activities of the Cationic Steroid Antibiotic CSA-8, CSA-13, CSA-44, CSA-131 and CSA-138 Against Candida albicans Isolated from Blood Cultures

Çağla BOZKURT-GÜZEL1, Mayram TÜYSÜZ1, Neşe İNAN2, Paul B. SAVAGE3
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Brigham Young University, Department of Chemistry and Biochemistry, Provo, Utah, USA
[s. 14 - 19]
AKUT VİRAL GASTROENTERİT ÖNTANILI VAKALARDA ROTAVİRUS, ADENOVİRUS VE NOROVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Frequency of Rotavirus, Adenovirus and Norovirus in Patients with Acute Gastroenteritis

Neşe İNAN1, Emel KABAKOĞLU ÜNSUR2, Aslıhan DEMİREL3, Dilek MAMÇU4, Emine SÖNMEZ3, Ayşe ARISOY1
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
4Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL
[s. 20 - 25]
E-TEST YÖNTEMİYLE METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI SAPTANAN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA AMİNOGLİKOZİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Aminoglycoside Resistance in Metallo-Beta-Lactamase Producing Acinetobacter baumannii Strains

Zeynep ERDİL, M.Hamidullah UYANIK, Dilek VURAL KELEŞ, Hayrunisa HANCI, Esra GÜLTEKİN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 26 - 31]
SAĞLIKLI KİŞİLERDE ORAL CANDIDA KOLONİZASYONU SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Oral Candida Colonization Prevalance in Healthy Individuals

Gonca ERKÖSE GENÇ1, Sevda ÖZEL2, Zayre ERTURAN1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 32 - 36]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Samples

Bilge GÜLTEPE, Meryem IRAZ, Ayşenur CEYLAN, Mehmet Ziya DOYMAZ
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 37 - 40]
UZUN SÜRELİ PİPERASİLİN TAZOBAKTAM TEDAVİSİYLE GÖRÜLEN NÖTROPENİ: İKİ OLGU SUNUMU
Development of Neutropenia During Treatment of Long Term Piperacillin/Tazobactam Therapy: Report of Two Cases

Müge ÖZGÜLER1, Ayhan AKBULUT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 41 - 42]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI