ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:EK2

Cilt 26 • Sayı Ek-2 • 2012  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 10]
ÖLÜMSÜZ BESTECİLER VE ÖLDÜRÜCÜ MİKROPLAR

Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
[s. 12 - 18]
KOLİSTİN: ENDİKASYON VE KLİNİK KULLANIMI
Colistin: Indication and Clinical Administration

Oral ÖNCÜL
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
[s. 19 - 21]
KOLİSTİMETAT SODYUM VE KOLİSTİN FARMAKOKİNETİĞİ-FARMAKODİNAMİSİ
The Pharmacokinetics-Pharmacodynamics of Colistimethate Sodium and Colistin

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 22 - 26]
KOLİSTİN TOKSİSİTESİ
Colistin: Toxicity

Ali MERT
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 28 - 30]
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ REHBERLERİ
Guidelines for Antimicrobial Therapy

H. Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi
[s. 31 - 35]

THE INVASION BY CARBAPENEMASE-PRODUCING ENTEROBACTERIACEAE

Patrice NORDMANN
Service de Bactériologie-Virologie, Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, South-Paris Medical School, FRANCE
[s. 38 - 47]
MRSA DİRENÇ MEKANİZMALARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EPİDEMİYOLOJİSİ
Resistance Mechanisms of MRSA: Epidemiology in the World and Turkey

Banu SANCAK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 50 - 60]
YENİ MENİNGOKOK AŞILARI
New Meningococcal Vaccines

Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 61 - 63]
BOĞMACA AŞILAMA STRATEJİLERİNDE YENİLİKLER
New Strategies for Pertussis Vaccination

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 64 - 69]
ROTAVİRUS AŞI ETKİLERİ
Efficacies of Rotavirus Vaccine

Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 72 - 81]
TÜBERKÜLOZDA HIZLI MOLEKÜLER TANI TESTLERİ
Rapid Molecular Diagnostic Tests for Tuberculosis

Rıza DURMAZ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 82 - 85]
MOLEKÜLER TANI TESTLERİNİN DİRENÇ TAYİNİNDE KULLANIMI: GRAM POZİTİF BAKTERİLER İÇİN HIZLI MOLEKÜLER TANI TESTLERİ
Use of Molecular Methods for Resistance Detection: Rapid Molecular Detection Tests for Gram Positive Bacteria

Bülent BOZDOĞAN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 86 - 91]
MOLEKÜLER TANI TESTLERİNİN DİRENÇ TAYİNİNDE KULLANIMI: GRAM NEGATİF BAKTERİLER İÇİN HIZLI MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ
Molecular Diagnostic Tests in Determination of Resistance: Rapid Molecular Diagnostics for Gram Negative Bacteria

Özgen ESER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 94 - 99]
ÇOCUKLARDA AKUT TONSİLLOFARENJİT VE ORTA KULAK İLTİHABI: ETKENLER VE MİKROBİYOLOJİK TANI
Acute Tonsillopharyngitis and Otitis Media in Children: Etiology and Microbiological Diagnosis

Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 100 - 103]
ÇOCUKLARDA STREPTOKOKSİK TONSİLLOFARENJİT
Streptococcal Tonsillopharyngitis in Children

İsmail YILDIZ, Emin ÜNÜVAR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 104 - 106]
AKUT ORTA KULAK İLTİHABI TANI VE TEDAVİSİ
Diagnosis and Management of Acute Otitis Media

Ahmet SOYSAL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 108 - 115]
KAN VE DOKU PROTOZOONLARINA KARŞI KULLANILAN YENİ İLAÇLAR
Novel Drugs for the Treatment of Blood and Tissue Protozoa

Sibel ERGÜVEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 116 - 120]
BARSAK PROTOZOONLARINA KARŞI KULLANILAN YENİ İLAÇLAR
New Drugs Against Intestinal Protozoa

Yakut AKYÖN YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 121 - 126]
HELMİNTLERE KARŞI KULLANILAN YENİ İLAÇLAR
Novel Drugs for the Treatment of Helmintic Infections

Metin KORKMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 127 - 130]
YENİ ANTİPARAZİTER İLAÇLAR: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DURUM. NELER YAPMALIYIZ ?
New Antiparasitic Drugs: The Situation in Turkey and in the World. What Should we do?

Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 132 - 134]
AKUT HEPATİT C İNFEKSİYONU
Acute Hepatitis C Infection

Fehmi TABAK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 135 - 143]
KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ’ 2012 “DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR”
Treatment of Chronic Hepatitis C in 2012 “Achievements with Direct-Acting Antivirals”

Yılmaz ÇAKALOĞLU
Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü, İSTANBUL
[s. 144 - 149]
HEPATİT C İNFEKSİYONU TEDAVİSİNDE KONAKLA İLGİLİ FAKTÖRLER, IL28B POLİMORFİZMİ
Host Related Factors in the Treatment of Hepatitic C Infection, IL28B Polymorfism

Galip ERSÖZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 150 - 156]
HCV İNFEKSİYONLARININ TEDAVİ BAŞARISINDA VİRAL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ
The Role of Viral Factors in Treatment Responses to HCV Infections

Hakan ABACIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 158 - 162]
KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI: REHBERLER YOL GÖSTEREBİLİYOR MU ?
Uncomplicated Urinary Tract Infections: Do the Guidelines Highlight Our Desicion?

Hande ARSLAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 163 - 168]
KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI VE REHBERLER
Complicated Urinary Tract Infections and Guides

Hüsnü PULLUKÇU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 169 - 170]
ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ VE PROSTATİTLER
Asymptomatic Bacteriuria and Prostatitis

Hakan ERDEM
Kasımpaşa Asker Hastanesi, İSTANBUL
[s. 172 - 179]
STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE YABANCI CİSİM İNFEKSİYONLARI
Antibiotic Resistance in Staphylococci and Device-Related Infections

Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 180 - 183]
İNTRAVENÖZ KATETER İNFEKSİYONLARI
Intravenous Catheter Infections

Serkan ÖNCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 186 - 188]
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDA EPİDEMİYOLOJİK DURUM
Epidemiological Status of Sexually Transmitted Diseases

Deniz GÖKENGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 189 - 197]
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDA LABORATUVARDA TANI OLANAKLARI
Laboratory Diagnosis in Sexually Transmitted Diseases

Ali AĞAÇFİDAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 198 - 202]
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARDA TEDAVİ İLKELERİ
Principles of Treatment of Sexually Transmitted Diseases

Nuray ÖZGÜLNAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 204 - 211]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI: GENEL BİLGİLER VE CERRAHİ TEDAVİ
Diabetic Foot Ulcers: General Information and Surgical Treatment

Selçuk BAKTIROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 212 - 216]
DİYABETİK AYAK İYİLEŞMESİNDE İMMÜNOMODÜLASYONUN YERİ
The Role of Immunomodulation on the Healing of Diabetic Foot

İshak Özel TEKİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
[s. 217 - 222]
KRONİK YARADA LOKAL FAKTÖRLER VE YARDIMCI TEDAVİLER
Local Factors in Chronic Wounds and Assisting Therapy

Şamil AKTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 224 - 233]
DEĞİŞEN PEDİATRİK PNÖMONİ EPİDEMİYOLOJİSİ VE ETKENLERİ
Changing Pediatric Pneumonia Epidemiology and Etiology

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 234 - 240]
PEDİATRİDE ATİPİK PNÖMONİLER
Atypical Pneumonias in Pediatrics

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 241 - 251]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BAKTERİYEL PNÖMONİLER
Bacterial Pneumonia in Childhood

Emine KOCABAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
[s. 254 - 260]
ANTİFUNGAL DİRENCİ GÖSTEREN MANTARLAR
Fungi with Antifungal Resistance

Yıldız YEĞENOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 261 - 269]
MANTARLARDA VİRÜLANS FAKTÖRLERİ
Virulence Factors in Fungi

Nilgün ÇERİKÇİOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 270 - 276]
ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ VE KLİNİK ÖNEMİ
Antifungal Susceptibility Tests and Clinical Significance

A.Nedret KOÇ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 278 - 282]
DİRENÇ MEKANİZMALARI VE DİRENÇ BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Mechanisms of Resistance and Methods for Detection of Drug Resistance

Zerrin AKTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 283 - 286]
MDR-ACINETOBACTER İNFEKSİYONLARINDA EPİDEMİYOLOJİK ANLAMDA GÜNCEL DURUM
Current Epidemiologic Status of MDR-Acinetobacter Infections

Özlem AZAP
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 288 - 292]
KOLLATERAL HASAR VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Collateral Damage and Antibiotic Resistance

Burçin ŞENER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 293 - 296]
ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN KLİNİK VE EKONOMİK SONUÇLARI
The Clinical and Economic Outcomes of Antibiotic Resistance

Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 298 - 304]
PEDİATRİK HASTALARDA ANTİFUNGAL TEDAVİ STRATEJİLERİ
Antifungal Therapy Strategies in Pediatric Patients

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 306 - 308]
EL HİJYENİ
Hand Hygiene

Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 309 - 313]
DEZENFEKSİYON VE DEZENFEKTAN SEÇİMİ
Disinfection and Disinfectant Choosing

Şaban ESEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 314 - 319]
HASTANELERDE KİŞİSEL KORUYUCU GİYSİLER, EKİPMANLAR VE KULLANIMLARI
Protective Clothings and Equipments in Hospital and their Use

Dilek ZENCİROĞLU
DMS Sağlık Eğitim ve Danışmanlık, İSTANBUL
[s. 320 - 323]
DÜŞÜK SICAKLIKTA STERİLİZASYON YÖNTEMLERİNDEN HANGİSİNİ SEÇELİM ?
Choosing the Low-temperature Sterilization Method

Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 326 - 330]
NEKROTİZAN PANKREATİTLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic Use in Necrotizing Pancreatitis

Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Servisi, İSTANBUL
[s. 331 - 336]
FOURNIER GANGRENİ
Fournier Gangrene

Selman SÖKMEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 337 - 348]
KOMPLİKE ABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU
Abdominal Compartment Syndrome at Complicated Intraabdominal Infections

Cem Kaan PARSAK
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ADANA
[s. 350 - 356]
YENİDOĞAN İNFEKSİYONLARINDA TANI VE TEDAVİ MONİTORİZASYONU
Diagnosis and Treatment Monitorization in Neonatal Infections

Didem ALİEFENDİOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 357 - 364]
YENİDOĞANDA SEPSİS ETKENLERİ VE TEDAVİSİ
Etiologic Agents and Therapy in Neonatal Sepsis

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 365 - 371]
YENİDOĞANDA CERRAHİ PROFİLAKSİ VE CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI
Surgical Prophylaxis and Surgical Site Infections in Neonates

Tutku SOYER
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 374 - 379]
SİNDEMİ NEDİR ? KRONİK İNFLAMATUVAR HASTALIKLARA YENİ YAKLAŞIM
What is Syndemic ? New Approach to Chronic Inflamatory Diseases

Güven KÜLEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 380 - 385]
DİYABET VE SİNDEMİ
Diabetes and Syndemic

İlhan SATMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 386 - 390]
KULAK BURUN BOĞAZ İNFEKSİYONLARI VE SİNDEMİ
Otolaryngologic Infections and Syndemic

Mehmet KÜLEKÇİ
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL