ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:4

Cilt 26 • Sayı 4 • 2012  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 165 - 170]
YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*
Microorganisms Isolated from Wound Cultures and their Antibiotic Susceptibilities

Nadire Seval GÜNDEM1, Aytekin ÇIKMAN2
1Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
2Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
[s. 171 - 175]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Serdar GÜNGÖR, Berrin KARAAYAK UZUN, Süreyya GÜL YURTSEVER, Nurten BARAN
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 176 - 180]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Various Clinical Samples

Meryem IRAZ1, Ayşenur CEYLAN1, Yasemin AKKOYUNLU2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 181 - 186]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE İN-VİTRO ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ PATERNLERİ*
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases and In-vitro Antibiotic Resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Berrin KARAAYAK UZUN1, Serdar GÜNGÖR1, Müjde ŞERİFHAN İLGÜN2, Rahim ÖZDEMİR1, Nurten BARAN1, Özlem YÜKSEL ERGİN3
1Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2İzmit Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı, İZMİT
3Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 187 - 192]
KARBAPENEMLERE DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Metallo-beta-lactamases in Acinetobacter baumannii Strains Resistant to Carbapenems

Hatice TÜRK DAĞI, Halit KUŞ, Şerafettin KEYİK, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER, Duygu FINDIK
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 193 - 197]
PSOAS APSESİ İLE BAŞVURAN BÖBREK VE RETROPERİTONEAL TÜBERKÜLOZLU İKİ ÇOCUK OLGU SUNUMU
Two Cases of Childhood Renal and Retroperitoneal Tuberculosis Presenting with Psoas Abscess

Şefika Elmas BOZDEMİR, Solmaz ÇELEBİ, Deniz ÇAKIR, Benhur Şirvan ÇETİN, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 198 - 202]
HANTAVİRÜSE BAĞLI RENAL SENDROM İLE SEYREDEN KANAMALI ATEŞ
Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome Caused by Hantavirus

Deniz ÇAKIR1, Solmaz ÇELEBİ2, Gülay KORUKLUOĞLU1, Şefika Elmas BOZDEMİR1, Benhur Şirvan ÇETİN1, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Viroloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 203 - 214]
AmpC BETA-LAKTAMAZLAR*
AmpC Beta-lactamases

Serpil COŞKUN1, Nurten ALTANLAR2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 215 - 227]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE ESKİ VE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
The Old and New Treatment Options for Vancomycin-resistant Enterococcal Infections

Özlem TÜNGER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 228 - 232]
MAKALE NASIL DEĞERLENDİRİLİR ? *

Arif KAYGUSUZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 233 - 234]
DUYARLILIK DENEYLERİNDE SEFOPERAZON DENENMELİ Mİ ?

Arif KAYGUSUZ
[s. 235 - 236]
Esenlikle kalın

Kurtuluş TÖRECİ
[s. 237 - 239]
KONU İNDEKSİ
[s. 240 - 242]
YAZARLAR İNDEKSİ