ANKEM Dergisi Yıl:1992 Cilt:6 Sayı:1

Cilt 6 • Sayı 1 • 1992  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA SEFTRİAKSON, SEFOTAKSİM, SEFOPERAZON, SEFAZOLİN VE VANKOMİSİNE ANTİBİYOTİK TOLERANSI
Antibiotic tolerance for ceftriaxone, cefotaxime, cefoperazone, cefazolin and vancomycin in methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains

Ziya SALMAN, Kurtuluş TÖRECİ
Istanbul Medical Faculty, Department of Microbiology, Çapa, ISTANBUL
 
[s. 7 - 9]
GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN TONSİLLEKTOMİLERDE PEROPERATİF TEK DOZ MEZLOSİLİN PROFİLAKSİSİNİN DEĞERİ
Evaluation of peroperative single dose mezlocillin prophylaxis in tonsillectomy under general anesthesia

İrfan PAPİLA1, Tahir ALTUĞ1, Suat BİLİCİ1, Mustafa SAMASTI2, Salih ÇANAKÇIOĞLU1, Asım KAYTAZ1, İrfan DEVRANOĞLU1, Orhan SUNAR1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 10 - 13]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARIN PROFİLAKSİSİNDE SEFOKSİTİN
Cefoxitin in the prophylaxis of gynecologic operations

Cüneyt Eftal TANER, Hürer ERCAN, Selçuk GÖKÇE, Ali HAKVERDİ, Osman AKSU, Meral ABAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 14 - 19]
HAYDARPAŞA NÜMUNE HASTANESİ'NDE BURUN TAŞIYICILARINDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA OKSASİLİN DİRENCİ
Oxacillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from nasal carriers in Haydapaşa Nümune Hospital

Ayşe AKGÜL1, Volkan DÜNDAR1, Tülay METİN2, Suat SELÇUK1
1Haydarpaşa Nümune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL
2TCDD Yakacık Hastanesi, Yakacık, İSTANBUL
[s. 20 - 24]
HAYDARPAŞA NÜMUNE HASTANESİ'NDE BURUN TAŞIYICILARINDAN İZOLE EDİLEN OKSASİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ EPİDEMİYOLOJİSİNİN ANTİBİYOTİK TİPLENDİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
The epidemiology of oxacillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from nasan carriers in Haydarpaşa Nümune Hospital

Tülay METİN1, Volkan DÜNDAR2, Ayşe AKGÜL2, Suat SELÇUK2
1TCDD Yakacık Hastanesi, Yakacık, İSTANBUL
2Haydarpaşa Nümune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Haydarpaşa, İSTANBUL
[s. 25 - 28]
BOĞAZ SALGILARINDAN İZOLE EDİLEN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN GRUPLANDIRILMASI VE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Grouping of beta-hemolytic streptococci isolated from throat swabs and investigation of their susceptibility

Bengül DURMAZ, Rıza DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 29 - 31]
SEFTRİAKSON VE ORNİDAZOLUN KOLOREKTAL CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK AJAN OLARAK TEK DOZ KULLANIMI VE SONUÇLARI
The use of single dose ceftriaxone and ornidazole as prophylactic agents in colorectal surgery

Ahmet DİNÇÇAĞ, Selçuk ÖZARMAĞAN, Yeşim ERBİL, Alp BOZBORA, Selçuk MERCAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 32 - 36]
RİFAMİSİNİN İNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE SISTER CHROMATID EXCHANGE (SCE) FREKANSINA ETKİSİ
The effects of rifamycin to sister chromatid exchange (SCE) frequency on the human lymphocyte cultures

Ayşen TEZEL, Neşe ATABEY, Meral SAKIZLI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 37 - 40]
KOMPLİKE OLMAYAN SEMPTOMATİK ALT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA SEFUROKSİM AKSETİL TEDAVİSİ: 3 VE 7 GÜNLÜK TEDAVİ SONUÇLARI
Cefuroxime axetil for uncomplicated symptomatic lower urinary tract infections: the results of three-day and seven-day treatments

Recep BÜYÜKALPELLİ, Sacit YILDIZ, A.Faik YILMAZ, Ramazan AŞÇI, Şaban SARIKAYA, Zafer AYBEK, M.Kemal ATİLLA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültes, Üroloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 41 - 44]
ABDOMİNAL CERRAHİDE TEK DOZ MEZLOSİLİN PROFİLAKSİSİ
Single dose mezlocillin prophylaxis in abdominal surgery

Zafer FERAHKÖŞE, Atilla ENGİN, Emin ERSOY, M. ÖZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 45 - 48]
İDRAR VE ÜST SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SEFUROKSİM AKSETİL
Cefuroxime axetil in the treatment of urinary and upper respiratory tract infections

Süleyman FELEK, Ayhan AKBULUT, S. Sırrı KILIÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 49 - 52]
SEZERYAN OLGULARINDA SEFUROKSİM PROFİLAKSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of cefuroxime prophylaxis in patients undergoing cesarean section

Mehmet ŞİMŞEK, Selçuk KERPİÇ, Refik SÖZEN, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 53 - 55]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA SEFUROKSİM PROFİLAKSİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of cefuroxime prophylaxis in gynecologic operations

Mehmet ŞİMŞEK, Refik SÖZEN, Selçuk KERPİÇ, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 56 - 58]
ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİNİN GEBELERDE GÖRÜLME SIKLIĞI, GEBELİK VE FETÜS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Incidence of asymptomatic bacteriuria and its effects on fetus and pregnancy

Türkan YILMAZ1, M. Ali USLU1, Fatma HORASAN1, Zafer ÖZTÜRK2, Tamer ERDEM1, Gökçe ENGİN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Halk Sağlığı, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 59 - 62]
SEFUROKSİM AKSETİLİN ÇOCUKLARDAKİ AKUT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI
Clinical use of cefuroxime axetil in acute respiratory tract infections in children

Müjgan SIDAL1, Fatma OĞUZ2, Aygün DİNDAR1, Gülay ALPER1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 63 - 66]
SEZARYEN OLGULARINDA SEFOKSİTİN İLE PROFİLAKSİ
Cefaxitin prophylaxis in cesarean section

Türkan YILMAZ1, Fatma HORASAN1, M.Ali USLU1, Tamer ERDEM1, Gökçe ENGİN1, Mustafa YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 67 - 70]
ÜST SOLUNUM YOLU VE ORTA KULAĞIN BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARINDA SEFUROKSİM AKSETİLİN ETKİNLİĞİ
Efficacy of cefuroxime axetil bacterial upper respiratory infections and otitis media

Bülent MAMIKOĞLU, M.Ali ŞEHİTOĞLU, Cüneyt ÜNERİ, Çağlar BATMAN, Alper TUTKUN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 71 - 74]
KALA-AZARLI YEDİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ
Treatment of seven chidren with kala-azar

N.Kürşad TOKEL, Sezen SARIBAŞ, Çiğdem AKSÜYEK
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 75 - 78]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens

Nuri KİRAZ, Olcay BALTACI, Filiz AKŞİT
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 79 - 82]
MAKSİLLER SİNÜS LAVAJINDA RİFAMPİSİN UYGULAMASININ YERİ
The evaluation of maxillary sinüs irrigation with rifampicin

M.Ali ŞEHİTOĞLU1, Cüneyt ÜNERİ1, Çağlar BATMAN1, Alper TUTKUN1, Bülent MAMIKOĞLU1, Alev ÜNERİ2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Öğretmenler Hastanesi, Koşuyolu, İSTANBUL
[s. 83 - 85]
AKUT TONSİLLİTLİ OLGULARDA SEFUROKSİM AKSETİL TEDAVİSİ İLE İLACIN SERUM VE DOKU KONSANTRASYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Cefuroxime axetil treatment of acute tonsillitis cases and the serum and tonsil tissue concentrations of the drug.

Cemal CİNGİ1, Nuri KİRAZ2, M.İpek CİNGİ3, Emre CİNGİ1
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
2Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
3Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 86 - 89]
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ROKSİTROMİSİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİ VE TEK DOZ SONRASI SERUM VE TONSİL DOKU KONSATRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Clinical efficacy of roxithromycin in upper respiratory tract infections and determination of its and tonsil tissue concentrations after a single oral dose

Emre CİNGİ1, Cemal CİNGİ1, Nuri KİRAZ2, M.İpek CİNGİ3, Bülent DEMİRBAĞ1
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
3Anadolu Ünivrsitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 90 - 92]
KAPALI TORAKS DRENAJI UYGULANAN OLGULARDA SEFOTAKSİMİN ETKİNLİĞİ
Effectivity of cefotaxime in closed tube thoracostomy

Cemalettin ERTEKİN, Mehmet KURTOĞLU, Mehmet ÇAĞLIKÜLEKÇİ, Abdullah İĞCİ, Ömer TÜREL, Korhan TAVİLOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 93 - 95]
SİPROFLOKSASİNİN KRONİK OTİTİS MEDİA AKUT HECMELERİ TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ
The efficacy of ciproflaxacin in the treatment of the acute attacks of chronic otitis media

Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU, Cüneyt ÜNERİ, Çağlar BATMAN, Alper TUTKUN, Mustafa Kemal GÜNAY
Marmara Üniversitesi Hastanesi, K.B.B Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 96 - 98]
1987-1990 YILLARI ARASINDA TOTAL LARENJEKTOMİ VE/VEYA BOYUN DİSSEKSİYONU AMELİYATLARI SONRASINDA KULLANDIĞIMIZ ANTİBİYOTİKLER: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA BULGULARI
Antibiotics used postoperatively after total laryngectomy and/or neck dissection during the years 1987-1990: A retrospective study

İrfan PAPİLA, Özgür ÇAMUR, Tahir ALTUĞ, Salih ÇANAKÇIOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 99 - 101]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibility of Gram negative bacteria isolated from clinical specimens

Nuri KİRAZ1, Adem ELBAŞ2, Filiz AKŞİT1, M.İpek CİNGİ2
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 102 - 104]
YOĞUN BAKIN HASTALARINDA GRAM NEGATİF BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ AMACI İLE ENDOTRAKEAL AMİKASİN UYGULANMASI
Application of amikacin endotracheally for the prevention of Gram negative infections intensive care unit patients

Ferda Ş. KAHVECİ1, İsmet YAVAŞÇAOĞLU2, Oya KUTLAY1, Sebahat SOYAL1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 105 - 107]
SIÇANLARDA OLUŞTURULMUŞ FEKAL PERİTONİTLERDE PERİTONEAL LAVAJIN ETKİSİ
The effect of peritoneal lavage in the fecal peritonitis in rats.

Ruhi SAYAR1, Burçin KUTLAY2
1S.S.K Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, MALATYA
2Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
[s. 108 - 111]
ORAL KULLANILAN BAZI ANTİBİYOTİKLERİN ÜRİNER VE FEKAL KAYNAKLI ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro activities of certain oral antibiotics on urinary and faecal strains of Escherichia coli

Nihal KARABİBER1, Sevgi TÜRET2, Melike ATASEVER2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 112 - 116]
REKONSTRÜKTİF PELVİK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE SEFTRİAKSONUN PROFİLAKTİK ETKİNLİĞİ
Efficacy of prophylactic ceftriaxone in pelvic reconstructive surgery

M.Sacit YÜCEBİLGİN, Refik ÇAPANOĞLU, Onur BİLGİN, Nedim KARADADAŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 117 - 119]
GENEL CERRAHİ İNFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSON KULLANILMASI
Ceftriaxone in surgical infections

Ömer GÜNAL, Oğuzhan BÜYÜKGEDİZ, Rıfat YALIN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 120 - 124]
SEFALOSPORİNLERDE PARADOKSAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ ARANMASI VE SEFMENOKSİMİN ÇEŞİTLİ BAKTERİLERE ETKİSİ
Search for paradoxical antibiotic activity of cephalosporins and the activity of cefmenoxime on bacteria

A Suat SARIBAŞ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL