Kukem Dergisi Cilt:9 1986

Cilt 9 • Sayı Kukem • 1986  
Metin Başlık ve Yazarlar
  [s. 41 - 54]
KEMOTERAPÖTİKLERE DİRENÇ MEKANİZMALARI

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 55 - 60]
ANTİBİOTİKLERİN GEREKSİZ VE AŞIRI KULLANILIŞI

Ergin SENCER
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 61 - 67]
YENİ ANTİBİYOTİKLERİN ÖZELLİKLERİ

Semra ÇALANGU
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
  [s. 68 - 73]
İMMUNOSUPRESİF HASTALIKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Yüksel PEKÇELEN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 74 - 84]
ÇOCUK HASTALIKLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 85 - 88]
AMİNOGLİKOZİD ANTİMİKROBİALLER

Halil SAĞDUYU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 89 - 95]
TOBRAMİSİN VE AMİKASİN

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 96 - 99]
AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

Emine KOÇYİĞİT
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 100 - 103]
AMİNOGLİKOZİDLERİN YAN ETKİLERİ

Murat DİLMENER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 104 - 112]
BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Enver Tali ÇETİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 113 - 117]
BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 118 - 121]
KEMOTERAPÖTİKLERİN KAN-BEYİN BARİYERİNDEN GEÇME MEKANİZMALARI

Baria ÖZTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
  [s. 122 - 123]

OUTLINE OF A LECTURE TO BE GIVEN ON THE DEVELOPMENT OF THE PENICILLINS, BACTERIAL RESISTANCE AND THE SIGNIFICANCE OF THE ß-LACTAMASE INHIBITOR, CLAVULANIC ACID

C. N. ROLINSON
  [s. 124 - 210]
Poster Bildiriler