ANKEM Dergisi Yıl:2022 Cilt:36 Sayı:2

Cilt 36 • Sayı 2 • 2022  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 36 Sayı 2 Tam Baskı (Tek PDF)

[s. 43-50]
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNDE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Determining the Level of Knowledge About the Use of Personal Protective Equipment by Medical School Students in the COVID-19 Pandemic

Uzm. Dr. Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU1, Dr. Öğr. Üyesi Sevil ALKAN2, Öğr. Sinem SEFER3, Asist Dr. Hakan KARTAL4, Öğr. Ömer Faruk AKÇAY3, Prof. Dr. Alper ŞENER5
1. Manisa Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, MANİSA
2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji A. D. ÇANAKKALE
3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÇANAKKALE
4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ÇANAKKALE
5. İzmir Kâtip Çelebi Atatürk E.A. Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

[s. 51 - 58]
HERPES SİMPLEKS VİRÜS ENSEFALİTİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ

Herpes Simplex Virus Encephalitis: A University Hospital Experience


Doç. Dr. Ayşe SAĞMAK TARTAR1 , Uzm. Dr. Sümeyra KAYALI2 , Prof. Dr. Ayhan AKBULUT1 , Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ1
1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

[s. 59 - 63]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA NİKLOZAMİDİN MUPİROSİN İLE IN VİTRO SİNERJİSTİK ETKİSİNİN TARAMA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

Investigation of in vitro Synergistic Effect of Niclosamide with Mupirocin in Staphylococcus aureus Strains by Screening Test


Uzm. Dr. Merve CİHAN1, Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ1
1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

[s. 64 - 73]
COVID-19 HASTALARINDA SEKONDER ENFEKSİYONLAR VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YAPILAN RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Secondary Infections in Patients with COVID-19 and Review of the Literature: A Retrospective Study Conducted at University Hospital


Dr. Öğr. Üyesi Berna ERDAL1, Arş. Gör. Dr. Beyza KESKİN1 , Doç Dr. Nejat ALTINTAŞ2 , Prof. Dr. Nuri KİRAZ1
1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
2. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ

[s. 74 - 82]
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KAN ÖRNEKLERİNDEN ÜRETİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDA DİRENÇ: COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ALTI YILLIK DEĞERLENDİRME

Resistance of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates Grown from Blood Samples at a University Hospital: A Six-Year Evaluation Comparative to the COVID-19 Pandemic Period


Doç Dr. Cem ÇELİK1 , Öğr. Gör. Meltem ÖZDEN1,3, Yük. Lis. Öğr. Hamdi KARAHAN1 , Dr. Öğr. Üyesi Mürşit HASBEK1 , Doç Dr. Uğur TUTAR2
1. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, SİVAS
2. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, SİVAS
3. Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, AMASYA