ANKEM Dergisi Yıl:2022 Cilt:36 Sayı:1

Cilt 36 • Sayı 1 • 2022  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 36 Sayı 1 Tam Baskı (Tek PDF)

ANKEM Dergisi Editörden Bilgilendirme

[s. 1-8]
ECHINOCOCCUS GRANULOSUS SENSU STRICTO KAYNAKLI HİDATİK KİST SIVISI UYGULAMASININ CACO-2 HÜCRE
HATTINDA EPİTELYAL-MEZENKİMAL GEÇİŞ VE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİSİ

İpek BAYSAL, Serra ÖRSTEN
1. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ANKARA

[s. 9 - 15]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Sedef Zeliha ÖNER, İlknur KALELİ, Melek DEMİR, Ergun METE, Ahmet ÇALIŞKAN, Çağrı ERGİN
1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ

[s. 16 - 22]
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KLİNİK SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ: 10 YILLIK SÜRVEYANS

Melek BİLGİN1, Hacer İŞLER1, Eşe BAŞBULUT1, Esmeray Mutlu YILMAZ2
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, SAMSUN
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, SAMSUN

[s. 23 - 29]
NEVŞEHİR İLİNDEKİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA NAZAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOK TAŞIYICILIĞININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI*

Pelin ÖZMEN1, Mehmet POLAT2, Rukiye YALAP3, Tuğba TEZCAN4
1. Ege 1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, NEVŞEHİR
2. Nevşehir Devlet Hastanesi, H. Mustafa ve Türkan Öbekli Diyaliz Merkezi, Nefroloji Kliniği, NEVŞEHİR
3. Kapadokya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, NEVŞEHİR
4. Kapadokya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, NEVŞEHİR

[s. 30 - 33]
MUŞ İLİNDEKİ GEBELERDE TOXOPLASMA GONDII SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ

Ayşe Nur CEYLAN1,2, Aysun BENLİ3,4
1. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İSTANBUL
2. Muş Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, MUŞ
3. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL
4. Muş Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, MUŞ

[s. 34 - 37]
STAPHYLOCOCCUS LUGDUNENSIS’E BAĞLI DESTRÜKTİF SAĞ KAPAK ENDOKARDİTİ

Ali Ilgın OLUT1, Alpay ARI1, Ufuk SÖNMEZ1, Funda BALAYLAR1, Deniz YÜCE YILDIRIM1, Hilal BAŞ1,
İbrahim UYAR2

1. SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
2. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İZMİR
[s. 38 - 42]
LEISHMANIA: ARTAN HASTA SAYISINA DİKKAT! SALGIN OLABİLİR Mİ?*

Gamze ŞANLIDAĞ, Oğuzhan ACET, Hüseyin Aytaç ERDEM, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN,
Ayşe Deniz GÖKENGİN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR