ANKEM Dergisi Yıl:2021 Cilt:35 Sayı:3

Cilt 35 • Sayı 3 • 2021  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 35 Sayı 3 Tam Baskı (Tek PDF)

ANKEM Dergisi Cilt 35 (2021) KONU İNDEKSİ

ANKEM Dergisi Cilt 35 (2021) YAZARLAR İNDEKSİ

Bilimsel Hakemlere Teşekkür

[s. 63-69]
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU/AŞILAMASI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE AŞILANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ

Sevil ALKAN1, Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ2
1. Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. ÇANAKKALE
2. Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, BİTLİS

[s. 70 - 76]
HASTANEDE YATAN HASTALARDAN ALINAN REKTAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK TARANMASI: STRATEJİK DEĞERLENDİRME

Gamze ALÇİ1,2, Deniz GÜNEŞER2, Ayfer GÜNER3,2, Ayşegül KARAHASAN2
1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

[s. 77 - 84]
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONU TANILI 98 OLGUNUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Lütfiye Nilsun ALTUNAL1, Servet ÖZTÜRK2, Mehtap AYDIN1, Ayşe Serra ÖZEL1, Ayten KADANALI3
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye E.A. Hastanesi, İnf. Has. ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL
2. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL
3. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL

[s. 85 - 88]
İNTRAVEZİKAL KOLİSTİN UYGULAMASI İLE İDRAR STERİLİZASYONU SAĞLANAN BİR OLGU DENEYİMİ

Dilşah BAŞKOL1, Mustafa Serdar KALEMCİ2, Hüseyin Aytaç ERDEM1, Ayşe NOYAN3,
Hüsnü PULLUKÇU1
, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1
1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR