ANKEM Dergisi Yıl:2021 Cilt:35 Sayı:2

Cilt 35 • Sayı 2 • 2021  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
36. ANKEM Kongre Poster Duyurusu

ANKEM Dergisi Cilt 35 Sayı 2 Tam Baskı (Tek PDF)

[s. 33-37]
HIV/AIDS Hastalığı Eğitimi Sağlık Meslek Lisesi ID Stajyer Öğrencilerinde Neyi Değiştirdi
What Has HIV/AIDS Disease Training Changed for Health Vocational High School Intern Students?

Uzm­ Dr ­Hülya ­ÖZKAN­ ÖZDEMİRK1, ­Doç­ Dr­ Selma­ TOSUN1,­ Hemş ­Selda­ SAYIN2

1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka E. ve A. Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka E. ve A. Hastanesi, Eğitim Birimi Hemşiresi İzmir - Türkiye

[s. 38 - 44]
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan hastalardan 2018, 2019 ve 2020 yıllarında izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı direnç oranları
Antibiotic resistance rates of methicilin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from Dicle University Medical Faculty Hospital in 2018, 2019 and 2020

Arş. ­Gör. ­Dr­. Handan ­KANGÜL, ­Prof.­ Dr­. Selahattin­ ATMACA,­ Arş. ­Gör.­ Dr,. Nurullah­ UZUNER, ­Arş,. Gör. ­Dr­. Muhammet­ ÇELİK
1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Diyarbakır - Türkiye

[s. 45 - 52]
Pandemide COVID-19 geçirmiş ve geçirmemiş bir grup sağlık çalışanında aşı sonrası gelişen immünolojik cevap
Immunological response after vaccine in a group of health-care workers with and without COVID-19 during pandemia


Uzm­.Dr­. Savaş­ VURAL1,­ Prof.­Dr­. Münire ­HACIBEKİROĞLU1,­ Doç.­Dr. ­Fetin­ Rüştü­ YILDIZ1, ­Prof­.Dr­. Pervin­ VURAL2
1. Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Avcılar Hospital. İstanbul - Türkiye
2. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye

[s. 53 - 62]
Kan Kültürlerinden Soyutlanan Bakterilerin ID Tanımlanması ve Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Saptanması
Identification of Bacteria Isolated from Blood Cultures and Investigation of Antimicrobial Resistance Rates


Dr.­Öğr.­Üyesi ­Tuğba ­KULA­ ATİK,­ Bio. ­Yener­ ÖZEL,­ Vet­.Hek. ­Umut­ YILMAZ,­­ Prof­.Dr­. Mehmet ­ÜNLÜ,­ Prof­.Dr­.Gülhan­ VARDAR ­ÜNLÜ
1. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Balıkesir - Türkiye