ANKEM Dergisi Yıl:2021 Cilt:35 Sayı:1

Cilt 35 • Sayı 1 • 2021  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
36. ANKEM Kongre Poster Duyurusu

ANKEM Dergisi Düzeltme

ANKEM Dergisi Cilt 35 Sayı 1 Tam Baskı (Tek PDF)

[s. 1 - 8]
Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 ve alt türevlerinin araştırılması ve fenotipik yansıma
The investigation of OXA-48 and sub-derivatives in Klebsiella pneumoniae strains and phenotypic reflection

Uzm­ Dr ­Arzu ­UYANIK ­PARLAK1,­ Prof ­Dr ­Hüseyin ­GÜDÜCÜOĞLU2,­ Doç ­Dr ­Mehmet ­PARLAK2,­ Prof ­Dr ­Yasemin ­BAYRAM2,­ Prof Dr­ Barış ­OTLU3

1.Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E. A. Hastanesi, Mikrobiyoloji Lab., Ankara, Türkiye
2.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Türkiye

[s. 9 - 13]
Kolistin Duyarlılık Testi İçin Diagnostics Colistin MIC-Strip Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Diagnostics Colistin MIC-Strip Test for Colistin Susceptibility Testing

Gülşen ALTINKANAT GELMEZ, ­Elvan SAYIN, Ufuk HASDEMİR, Güner SÖYLETİR
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

[s. 14 - 21]
Yara Yeri Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Oranları
Microorganisms Isolated from Wound Samples and Their Antibiotic Resistance Rates

Ezgi KÖSE, Emel ÇALIŞKAN, Nagihan MEMİŞ, Betül DÖNMEZ, Pelin DURAN 
1. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Düzce - Türkiye

[s. 22 - 27]
Klinik Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Siprofloksasin Direnci ve Direnç Mekanizmalarının Araştırılması
Investigation of Ciprofloxacin Resistance and Its Mechanisms in Clinical Pseudomonas aeruginosa Isolates

Nilüfer UZUNBAYIR AKEL2, Yamaç TEKİNTAŞ3, Fethiye Ferda YILMAZ4, İsmail ÖZTÜRK3, Mustafa ÖKEER4, Sabire ŞÖHRET AYDEMİRFatma Feriha ÇİLLİ5, Mine HOŞGÖR LİMONCU1
1. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir - Türkiye
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İzmir - Türkiye
3. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir - Türkiye
4. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir - Türkiye
5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir - Türkiye

[s. 28 - 32]
Türkiye’de İlk Defa Saptanan Gıda Kaynaklı Vibrio Parahaemolyticus Olguları
First Food-Borne Cases of Vibrio Parahaemolyticus in Turkey


Nilgün KANSAK1, Rıza ADALETİ1, Belkis LEVENT2, Sebahat AKSARAY3
1. Haydarpaşa Numune Eğitm ve Araştrma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı
Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye