ANKEM Dergisi Yıl:2020 Cilt:34 Sayı:2

Cilt 34 • Sayı 2 • 2020  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

35. ANKEM Kongresi Duyurusu 

[s. 33 - 40]
Kan kültürlerinden izole edilen Enterobacteriaceae türlerinin
antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması

Investigation of antimicrobial susceptibility in Enterobacteriaceae
species isolated from blood cultures

­Tuğba ­KULA­ ATİK1, ­Berrin ­UZUN2 
1. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir - Türkiye
2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği,
İzmir - Türkiye

[s. 41 - 47]
İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının antibiyotik direnç oranları: Dört yıllık analiz
Antibiotic resistance rates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
strains isolated from urine culture: A four-year analysis


­Hülya ­DURAN1,­ ­Nihan ­ÇEKEN1, ­Tuğba ­KULA­ ATİK2
1. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı, Balıkesir - Türkiye 
2. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir - Türkiye

[s. 48 - 56]
İdrar kültürlerinden izole edilen nonfermentatif bakterilerin dağılım
özelliklerinin ve antibiyotik direncinin analizi
Analysis of the Distribution Characteristics and Antibiotic Resistance of Nonfermentative Bacteria Isolated from Urine Cultures

Mervenur DEMİR CUHA1, Gülşen­ HAZIROLAN1
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
[s. 57 - 64]
Bronkoalveolar lavaj örneklerinde Pneumocystis jirovecii pozitifliği ve
ampirik tedavi yaklaşımı
Pneumocystis jirovecii positivity and empirical treatment approach in
bronchoalveolar lavage samples


­Buket ­ERTÜRK­ ŞENGEL1,­ ­Özlem ­ALHAN­1­, Rabia ­CAN ­SARINOĞLU2, ­Elif ­TÜKENMEZ ­TİGEN1, Zekaver­ODABAŞI1
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye
2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye
[s. 65 - 70]
Bir üniversite hastanesine başvuran hastalarda Brucella seroprevalansı
ve risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of Brucella seroprevalence and risk factors in patients
admitting to a university hospital


Muammer­ Osman ­KÖKSAL1, ­Mehmet ­Akif ­DURMUŞ1, ­Hayati ­BEKA1, ­Ali ­AĞAÇFİDAN1
1. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye
[s. 71- 75]
OLGU SUNUMU / CASE REPORT 
Nörolojik tutulum ile gelen yeni tanı HIV olgusu: Ayırıcı tanıda yaşanan
zorluklar
A challenge of differential diagnosis: Neurological involvement in a HIV positive case


Merve ­MERT1, ­Seichan­ CHOUSEIN­ MEMET ALİ1, ­Hüseyin ­Aytaç ­ERDEM1, ­Rasim­ TUNÇEL2, ­Cenk ­ERASLAN3,
­Meltem ­IŞIKGÖZ ­TAŞBAKAN1, ­Hasip ­KAHRAMAN4,­ ­Hüsnü ­PULLUKÇU1

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir - Türkiye
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye
3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye
4. Datça Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Muğla - Türkiye