ANKEM Dergisi Yıl:2020 Cilt:34 Sayı:1

Cilt 34 • Sayı 1 • 2020  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nin Erteleme Duyurusu
[s. 1 - 5]
Solunum yolu virüsleri: Aşı ile korunabilen grip aramızda
Respiratory viruses: Vaccine preventable influenza is among us

Uğur­ ÖNAL1,­ Deniz­ AKYOL2,­ Ayşe­ UYAN­ ÖNAL1,­ Cansu­ BULUT2,­ Damla­ AKDAĞ2,­ Çiğdem­ YILDIRIM2,­ ­ Günay­ GULİYEVA2,­   Candan­ ÇİÇEK3,­ Erkan­ KISMALI4,­ Ebru­ SEZER5,­ Oğuz­ Reşat­ SİPAHİ2
1. TC Sağlık Bakanlığı Kastamonu Devlet Hastanesi Kastamonu - Türkiye
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye
3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye
4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye
5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye

[s. 6 - 12]
Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir merkezde sağlık çalışanlarının influenza aşısına yaklaşımı, aşılanma oranları ve nozokomiyal influenza sıklığı
Health workers’ attitudes toward influenza vaccine, vaccination rates, and incidence of Nosocomial influenza in a tertiary care center

­Aslı HAYKIR SOLAY1, Hanife UZAR1, Ali ACAR1, Fatma ESER1, Zehra Gül DUMAN1, İrfan ŞENCAN1, Deniz YÜCE1
1. Dışkapı Yıdırım Beyazıt EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara - Türkiye
[s. 13 - 17]
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014-2018 yılları arasındaki kronik hepatit C prevalansı, genotip dağılımı ve tedavi yanıtları
Chronic hepatitis C prevalence, genotype distribution and treatment responses at Marmara University Pendik Training and Research Hospital between 2014-2018

Buket ERTÜRK ŞENGEL1, Tuğçe BAŞARI1, Elif TÜKENMEZ TİGEN1, Rabia CAN SARINOĞLU1, Barış CAN1, Uluhan SİLİ1, Volkan KORTEN1
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye

[s. 18 - 24]
Haemophilus influenzae suşlarının antibiyotik duyarlılık profillerinin ve beta-laktamaz aktivitesinin araştırılması
Investigation of antibiotic susceptibility profiles and beta-lactamase activity of Haemophilus influenzae isolates

Hazal­ GÜR1 Gülşen­ HAZIROLAN1
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
[s. 25 - 31]
DERLEME / REVIEW
Covid-19 pandemisi: Genel bir bakış
Covid-19 pandemic: An overview


Ceylan­ POLAT1
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye