ANKEM Dergisi Yıl:2019 Cilt:33 Sayı:2

 

Cilt 33 • Sayı 2 • 2019  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
34. Ankem Kongresi Ardından

[s. 37 - 42]
Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları: Farklı Örnek Türlerinde Değerlendirme
Antimicrobial Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains: Evaluation in Different Sample Types

Elçin KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI, Cüneyt­ KURU
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARABÜK

[s. 43 - 48]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal direnç oranları: Üç yıllık değerlendirme
Antimicrobial resistance ratios of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from various clinical samples: A three- year evaluation

Mustafa BEHÇET, Fatma AVCIOĞLU, Şeyda KARABÖRK, Muhammet Güzel KURTOĞLU  
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
[s. 49 - 57]
Kan kültürlerinden izole edilen nonfermentatif Gram negatif bakterilerin dağılımının ve antibiyotik duyarlılık profillerinin belirlenmesi
Detection of distribution and antibiotic susceptibility profiles of nonfermentative Gram negative bacteria isolated from blood cultures

Hazal GÜR, Gülşen HAZIROLAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 58 - 64]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları
Antibiotic susceptibility of Stenotrophomonas maltophilia isolated from various clinical specimens

Çiğdem ARABACI1, Özgür YANILMAZ2, Berrin UZUN3
1. S.B.Ü. Okmeydanı EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
2. Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
[s. 65 - 69]
Bir üniversite hastanesinde 2014-2018 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Citrobacter suşlarının antibiyotik direncinin değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic resistance of Citrobacter strains isolated from various clinical samples in a University Hospital Between 2014-2018


Mustafa Kerem ÇALGIN, Yeliz ÇETİNKOL 
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
[s. 70 - 76]
Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisilin direncinin belirlenmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
Determination of meticillin resistance and investigation of antibiotic susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples


Neslihan ARICI1, Sebahat AKSARAY2 
1. Üsküdar Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İSTANBUL
2. T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 77 - 81] (Olgu Sunumu)
Geotrichum candidum’un sebep olduğu bir mandibular osteomiyelit olgusu
A case of mandibular osteomyelitis caused by Geotrichum candidum


Dilşah BAŞKOL1, Deniz AKYOL1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Dilek Yeşim METİN2, Tansu YAMAZHAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1,­ Hüsnü PULLUKÇU1
1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. İZMİR
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR