ANKEM Dergisi Yıl:2019 Cilt:33 Sayı:1

 

Cilt 33 • Sayı 1 • 2019  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları
34. Ankem Kongresi (Poster)

[s. 1 - 5]
Mycobacterium tuberculosis Kompleksi ID Suşlarında Duyarlılık Oranları
Sensitivity Ratios in Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates

Beyza ÖNCEL, Ayşegül KARAHASAN, Arzu İLKİ, Güner SÖYLETİR
Marmara Üniversitesi Pendik EAH Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL

[s. 6 - 11]
Tam idrar tetkiki ve idrar kültürünün gebe populasyonunda karşılaştırması
Comparison of Urinalysis and Urine Culture Test in Pregnancy

Nihan ÇEKEN1,  Esin AVCI2
1Balıkesir Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, BALIKESİR
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, DENİZLİ
[s. 12 - 17]
Gümüşhane ili içme sularından izole edilen Escherichia coli izolatlarında antibiyotik direnci ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığının araştırılması
An investigation of antibiotic resistance and extended spectrum beta-lactamase presence in Escherichia coli strains isolated from drinking water collected from Gümüşhane province

Figen KAYSERİLİ ORHAN1, Ülkü ALTOPARLAK2, Levent ODACI3
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

3Gümüşhane Halk Sağlığı Laboratuvarı, GÜMÜŞHANE
[s. 18 - 23]
Solunum yolu örneklerinde Streptococcus pneumoniae’nin saptanmasında optokin duyarlılığı, safrada erime ve psaA polimeraz zincir reaksiyonu yöntemlerinin yeri
The role of optochin sensitivity, bile solubility and psaA polymerase chain reaction methods in the diagnosis of Streptococcus pneumoniae in respiratory tract samples

Barış CAN1, M.Derya AYDIN2 
1Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 24 - 30]
VITEK-MS sistemi ile karbapenemaz üretiminin hızlı tespiti
Rapid detection of carbapenemase detection by VITEK-MS


Gülşen ALTINKANAT GELMEZ, Barış CAN, Ufuk HASDEMİR, Güner SÖYLETİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 31 - 34]
Diş Tedavisini Takiben Gelişen, ID Streptococcus anginosus’a Bağlı, Omuz Eklemini Tutan Bir Septik Artrit Olgusu
A Case of Septic Arthritis of Shoulder Joint Due to Streptococcus anginosus Following Dental Treatment


Ali Ilgın OLUT1, Funda BALAYLAR1,Mehmet Umut ÇAYIRÖZ2, Taşkın ALTAY3
1S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitm Araştrma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
2Bucak Devlet Hastanesi, BURDUR
3S.B.Ü. İzmir Bozyaka EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR