ANKEM Dergisi Yıl:2018 Cilt:32 Sayı:2

Cilt 32 • Sayı 2 • 2018  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
33.ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi

[s. 37 - 44]
KARBAPENEM DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA
ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*

Investigation of antibiotic resistance in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates

Umut Safiye ŞAY COŞKUN

Tokat Gaziosmanpaıa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT

[s. 45 - 52]
KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Distribution of microorganisms in blood cultures and their antibiotic resistance

Umut Safiye ŞAY COŞKUN
Tokat Gaziosmanpaıa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT
[s. 53 - 61]
YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK DEĞERLENDİRME*
Antimicrobial susceptibilities of bacteria isolated from wound cultures: A Three-year evaluation

İsmail DAVARCI1, Mücahide Esra KOÇOĞLU2, Nilgün BARLAS3, Mustafa SAMASTİ2 
1Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araıtırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 62 - 71]
SERRATIA TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU, KLİNİK DAĞILIMI, ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Identification of Serratia species, clinical distribution, antibiotic susceptibility

Selahattin ATMACA, Tuncer ÖZEKİNCİ, Salim YAKUT, Nezahat AKPOLAT, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 72 - 77]
ANTİ-HIV REAKTİF HASTALARDA DOĞRULAMA TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of validation test results in anti-HIV reactive patients

Hayati BEKA1, Meriç YILMAZ4, Muammer Osman KÖKSAL1, Sevim MEŞE3 Haluk ERAKSOY2, Ayper SOMER3, Ali AĞAÇFİDAN1 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
4VKV Amerikan Hastanesi, Klinik Laboratuvarı, İSTANBUL