ANKEM Dergisi Yıl:2018 Cilt:32 Sayı:1

Cilt 32 • Sayı 1 • 2018  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

[s. 1 - 8]
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SALGILAYAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLIYE BAĞLI BAKTERİYEMİLERDE MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE AMPİRİK PİPERASİLİNTAZOBAKTAM İLE KARBAPENEM TEDAVİSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
Determination of the Risk Factors Associated with Mortality in Bacteraemia due to Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli and Comparison of Empirical Piperacilin-Tazobactam Versus Carbapenem Treatment 

Ufuk SÖNMEZ1, Şebnem ÇALIK1, Mehmet Umut ÇAYIRÖZ1, Ali Ilgın OLUT1, Alpay ARI1, Selma TOSUN1, Reyhan YİŞ2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İZMİR
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 

[s. 9 - 16]
ÇOK SAYIDA TRANSFÜZYON ALAN TALASEMİ MAJÖRLÜ HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV (İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ) SIKLIĞI
Frequency of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV (Human Immunodeficiency Virus) in Thalassemia Major Patients Having Multiple Transfusion 

Ayşe ŞAHİN¹, Zeynep Yıldız YILDIRMAK², Mehmet Emin BULUT³ 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği,
İSTANBUL
²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji
Onkoloji Kliniği, İSTANBUL
³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 17 - 24]
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜMÜLATİF ANTİBİYOTİK DUYARLILIK RAPORU (2014-2015)* 
Cumulative Antimicrobial Susceptibility Report (2014-2015) of Namık Kemal University Health Practice and Research Center 

Mine AYDIN KURÇ1, Özge TOMBAK2, Dumrul GÜLEN1, Aynur EREN TOPKAYA1 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
2Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ 
[s. 25 - 30]
ÜÇ FARKLI ZAMAN ARALIĞINDA (2001, 2011, 2017) HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ FUSİDİK ASİDE KARŞI DİRENÇ DURUMLARI 
Investigation of Fusidic Acid Resistance Status of Staphylococcus aureus Strains Isolated in Our Hospital in
Three Different Time Intervals (2001, 2011, 2017)
 

Selahattin ATMACA, Tuncer ÖZEKİNCİ, Salim YAKUT, Nezahat AKPOLAT, Kadri GÜL 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR 
[s. 31 - 36]
TÜRKİYE’DE BİR DEVLET HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK SONUÇLARI 
Pseudomonas aeruginosa Antimicrobial Susceptibility Results at a State Hospital in Turkey (2010-2016) 

Birol ŞAFAK1, Osman KILINÇ2, Nedim TUNÇ2, Birol TOPÇU3 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
2Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, BALIKESİR
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ