ANKEM Dergisi Yıl:2017 Cilt:31 Sayı:3

Cilt 31 • Sayı 3 • 2017  
Metin Baklık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
Hakemlere Teşekkür
Thanks to referees
Konu İndeksi
Subject index
Yazarlar indeksi
Writers index
33. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi
 
[s. 79 - 84]
2015-2017 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN CIROBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance of Citrobacter strains isolated between 2015 and 2017

Prof Dr Selahattin ATMACA, Prof Dr Tuncer ÖZEKİNCİ, Dr Salim YAKUT, Prof Dr Nezahat AKPOLAT, Prof Dr Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 85 - 91]
GENiŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİF ESCHERICHIA COLI İLE OLUŞAN KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE ORAL ANTİBİYOTİKLER KARBAPENEMLERE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Can Oral Antibiotics Be an Alternative to Carbapenems in The Treatment of Non-Complicated Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Positive Escherichia coli?

Yeşim ALPAY1, Mehmet Tevfik YAVUZ2, Turan ASLAN1, Batıhan BÜYÜKZENGİN2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BALIKESİR 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BALIKESiR
[s. 92 - 96]
ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI*
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Low Respiratory Tract Samples

Yeşim ÖZTÜRK BAKAR, Nevriye GÖNÜLLÜ, Seher AKKUŞ, Münevver SADUNOĞLU GÜLER, Gökhan AYGÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 97 - 105]
GENİTOÜRİNER SİSTEM ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS KÖKENLERİNİN İN VİTRO ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*
Evaluation of In Vitro Antimicrobial Susceptibility in Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis Strains Isolated from Genitourinary Tract Samples

Yeşim BEĞLİ1,2, Onur KARATUNA1,2, Işın AKYAR1,2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları, İstanbul
[s. 106 - 110]
İstanbul AMERİKAN HASTANESİ’NE BAŞVURAN GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ADENOVİRUS, NOROVİRUS VE ROTAVİRUS SIKLIĞI
Adenovirus, Norovirus and Rotavirus in Etiology of Children with Acute Gastroenteritis Applying to Istanbul American Hospital

Sinan Mahir KAYIRAN1, Tuğba GÜRSOY2, Erhan PALAOĞLU3, Berkan GÜRAKAN1
1Amerikan Hastanesi, Pediatri Bölümü, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul
3Amerikan Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
[s. 111 - 115]
TÜBERKÜLOZİS KUTİS VERRÜKOZA OLGUSUNDA NADİR BİR ETKEN: MYCOBACTERIUM CAPRAE
A Rare Agent in a Case of Tuberculosis Cutis Verrucosa: Mycobacterium caprae

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Alper UYSAL2, Hüsnü PULLUKÇU1, Cengiz ÇAVUŞOĞLU3, Mehmet Sezai TAŞBAKAN4, Tansu YAMAZHAN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıklar Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 116 - 126]
ANTİBİYOTİK ARAYIŞINDA FOTOANTİMİKROBİYALLER VE FOTODİNAMİK ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ
Photoantimicrobials and Photodynamic Antimicrobial Therapy in Search of Antibiotics

Gülay BÖREKÇİ1, Elif A. ERDOĞAN ELŞUZ2
1Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, MERSİN
2Mersin Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, MERSİN
[s. 127 - 145]
ERİŞKİNLERDE ACİL ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Infectious Disease Emergencies in Adults

Recep Öztürk
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, iSTANBUL