ANKEM Dergisi Yıl:2017 Cilt:31 Sayı:1

Cilt 31 • Sayı 1 • 2017  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents

[s. 1 - 6]
2009-2013 YILLARI ARASINDA KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures in Konya Training and Research Hospital Between the Years 2009-2013

Şerife YÜKSEKKAYA1, Ayşegül OPUŞ1, Hülya İREN GÜVENÇ2, Meral KAYA1, Oya AKKAYA1, Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTOĞLU1 
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA
 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Batman
[s. 7 - 13]
ANTİ-HCV POZİTİF SERUM ÖRNEKLERİNDE VİREMİ ORANLARININ VE ANTİ-HCV DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Viremia Rates and Its Correlation With Anti-HCV Levels in Anti-HCV Positive Serum Samples

Işıl FİDAN1, Tuğba ÇUHADAR1, Zeynep KOÇ1, Gamze Gizem DUMAN1, Ayça ÜNAL1, Resul KARAKUŞ2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, immünoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 14 - 22]
METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUİLARINDA IN VITRO SEFTAROLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Evaluation of in Vitro Ceftaroline Activity against Methicilin Resistant Staphylococcus aureus

Mehmet Veysel COŞKUN1, Hakan USLU2, M. Hamidullah UYANIK2, Hayrunisa HANCI3 
1Gümüşhane Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, GÜMÜŞHANE
 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
3Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 23 - 31]
ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONLARININ ACINETOBACTER SUŞLARI ÜZERİNE İN VİTRO ETKİNLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Investigation of in vitro Effects of Various Antibiotic Combinations Against Acinetobacter Species

Dursun Murat ALADA1, Ülkü ALTOPARLAK2, Mehmet Veysel COŞKUN3 
1Nene Hatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZURUM
 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
3Gümüşhane Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, GÜMÜŞHANE
[s. 32 - 39]
KOLİSTİN DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII TEDAVİSİNDE SIRA DIŞI BİR ANTİBİYOTİK KOMBİNASYON TEDAVİSİ: TRİMETOPRİM-SÜLFAMETOKSAZOL VE KOLİSTİN KOMBİNASYONU
An Unusual Antibiotic Combination Therapy for Treatment of Colistin Resistant Acinetobacter baumannii: Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Colistin Combination

Büşra Ergüt SEZER1, Mustafa DOĞAN1, Mehmet Ersoy ALDAĞ2, Gamze TÜLÜK3 
1Çorlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, TEKİRDAĞ
 
2Çorlu Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, TEKİRDAĞ
 
3Çorlu Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, TEKİRDAĞ