ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:3

Cilt 30 • Sayı 3 • 2016  
Metin Başlık ve Yazarlar

Yazarlar İndeksi
Author Index

Konu İndeksi
Subject Index

İçindekiler
Contents
[s. 91 - 96]
ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK VAKALARININ İRDELENMESİ
Evaluation of Measles Cases in Adults

Ayşe SAĞMAK TARTAR1, Şafak ÖZER BALIN2, Yasemin KIRIK3, Ayhan AKBULUT1, Kutbeddin DEMİRDAŞ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ELAZIĞ
3Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, KAHRAMANMARAŞ
[s. 97 - 101]
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HEPATİT A, HEPATİT B, HEPATİT C VE HIV İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
Seroprevalence of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV Infection in Healthcare Workers

Muhammed BEKÇİBAŞI1, Ali ÜZEL2
1Bismil Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
2Bismil Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, DiYARBAKIR
[s. 102 - 108]
FUNGEMİ OLGULARINDA HIZLI BİR ÖN TANIMLAMA TESTİ: POZİTİF KAN KÜLTÜRÜ ŞİŞESİNDEN YAPILAN DOĞRUDAN GERM TÜP TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Fast Preliminary Identification Test in Fungemia: Evaluation of Germ Tube Test Directly from Positive Blood Culture Bottles

Özlem DOĞAN1, Dolunay GÜLMEZ2, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI2
1Haydarpaıa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 109 - 122]
YENİ BİR KÜRESEL TEHDİT: ZİKA VİRÜS İNFEKSİYONLARI
Novel Global Threat: Zika Virus Infections

Salih Atakan NEMLİ, Tuna DEMİRDAL
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 123 - 132]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA DİRENÇ MEKANİZMALARI: AKTİF POMPA SİSTEMLERİ
Pseudomonas aeruginosa Resistance Mechanisms: Efflux Pump Systems

Hüseyin Agah TERZİ
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araıtırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA