ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:1

Cilt 30 • Sayı 1 • 2016  
Metin Başlık ve Yazarlar

Yazım Kurallarıİçindekiler
Contents

[s. 1 - 6]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI
Antimicrobial Resistance Rates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urinary Tract Infections

Ayşe İSTANBULLU TOSUN1, Mehmet DEMİRCİ2, Mesut YILMAZ3, Hatice ŞEN4, Leyla SİREKBASAN4, Ezgi GÖZÜN ŞAYLAN4, Cemile GÖKÇEAĞAÇLI4, Ahmet Zeki ŞENGİL1 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul
 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
 
3İstanbul Medipol Üniversitesi, infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
 
4Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, İstanbul
[s. 7 - 11]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARIN TÜR TAYİNİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI *
Identification and Antibiotic Resistance Rates of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures

Nurullah ÇİFTÇİ, Hatice TÜRK DAĞI, Aslıhan DEMİRCAN, İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 12 - 17]
NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI
Results of Boceprevir and Telaprevir Combination Therapy in Chronic Hepatitis C Patients in Nev?ehir Province

Deniz BORCAK1, Ünal ÇAĞIR2 
1İznik Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, BURSA
 
2Nevşehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, NEVŞEHİR
[s. 18 - 23]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI, HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER*
Antibiotic Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains, Clinical Features of Patients and Factors Affecting Mortality

Meltem ZENCİR1, Alpay ARI1, Nisel YILMAZ2, Meltem AVCI1, Şebnem ÇALIK1, S. Ayten COŞKUNER1, Fatma BAL1, Neval AĞUŞ2 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
 
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 24 - 30]
NOZOKOM?YAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SÜRVEYANS VERİSİ (2011-2015)*
Antimicrobial Susceptibility Pattern of Nosocomial Gram Negative Pathogens: Surveillance Data of Ankara Numune Education And Research Hospital (2011-2015)

Gülşen HAZIROLAN1, Dilek KANYILMAZ2, İpek MUMCUOĞLU1, Hürrem BODUR3, Meltem Arzu YETKİN3, Neriman AKSU1 
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
 
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA
 
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 31 - 35]
TÜBERKÜLOZ PERİTONİT: İKİ OLGU SUNUMU
Tuberculous Peritonitis: Two Cases

Şükran KÖSE, Sabri ATALAY, Ufuk SÖNMEZ, Didem ÇELİK, Ayşe ÖZKAN, Hazal ALBAYRAK
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR