ANKEM Dergisi Yıl:2015 Cilt:29 Sayı:3

Cilt 29 • Sayı 3 • 2015  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
[s. 85 - 89]
KAN VE BEYİN OMURİLİK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Resistance of the Streptococcus pneumoniae Isolates Isolated from Blood and Cerebrospinal Fluid Samples in Invasive Pneumococcal Infections

Cem ÇELİK1, Uğur TUTAR2, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Gökhan GÖZEL3, Elif Bilge UYSAL1, Mustafa Zahir BAKICI1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, SİVAS
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 90 - 94]
YÜZEYEL CİLT BİYOPSİSİ YAPILAN HASTALARDA DEMODEX SPP. SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Demodex spp. Frequency Among Skin Surface Biopsy Taken From Patients

Filiz ORAK, Dilara YILDIRIM, Ayhan SET, Mürşit HASBEK
Sivas Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SİVAS
[s. 95 - 98]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA FOSFOMİSİNİN İN VİTRO ETKİNLİĞİ
In vitro Activity of Fosfomycin Against Escherichia coli Strains Isolated From Urinary System Infections

Yener ÖZEL, Gülhan VARDAR ÜNLÜ
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BALIKESİR
[s. 99 - 104]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Specimens

Seray TÜMER1, Özlem KİRİŞCİ1, Esra ÖZKAYA2, Ahmet ÇALIŞKAN1
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAHRAMANMARAŞ
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ADANA
[s. 105 - 113]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMININ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Retrospective Evaluation of Distribution and Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures

Pınar ETİZ1, Filiz KİBAR2, Yağmur EKENOĞLU3, Akgün YAMAN2
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
[s. 114 - 121]
2012-2014 YILLARINDA ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VE HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞIN YILLARA VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae Strains Isolated from Lower Respiratory Tract Samples Between 2012 and 2014 According to Years and Age Groups

Yeşim BEŞLİ1, Onur KARATUNA2, Işın AKYAR2
1Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları, Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İSTANBUL
2Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları, Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 122 - 125]
BORDETELLA TREMATUM’UN ETKEN OLDUĞU BİR KRONİK ORTA KULAK İNFEKSİYONU OLGUSU
A Case of Chronic Otitis Media Infection Caused by Bordetella trematum

Nurullah ÇİFTÇİ1, Zeynep KOÇ1, Hatice TÜRK DAĞI1, Nazlım AKTUĞ DEMİR2, İnci TUNCER1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 126 - 130]
TÜBERKÜLOZ PERİTONİT TANISI ALAN SERUM CA-125 DÜZEYİ YÜKSEK BEŞ OLGU SUNUMU
Tuberculosis Peritonitis With High Serum CA-125 Levels: Five Case Reports

Uğur ÖNAL, Meltem TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Coşan TEREK, Sercan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 131 - 131]
BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR
[s. 132 - 132]
KONU İNDEKSİ
[s. 133 - 134]
YAZARLAR İNDEKSİ
[s. 135 - 135]
31. ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM KONGRESİ