ANKEM Dergisi Yıl:2015 Cilt:29 Sayı:2

Cilt 29 • Sayı 2 • 2015  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
[s. 47 - 53]
AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Resistance Rates to Various Antibiotics and Extended Spectrum Beta-lactamase Positivity of Esherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection

Emel ÇALIŞKAN1, Ayşe DEDE2, Asiye ALTINÖZ AYTAR3, Gülsüm BİTEN GÜVEN3, Elif KAŞ3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, DENİZLİ
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 54 - 58]
HELICOBACTER PYLORI’DE KLARİTROMİSİN DİRENCİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLE SAPTANMASI
Determination of Clarithromycin Resistance in Helicobacter pylori by Molecular Method

Arzu İRVEM1, Fetiye KOLAYLI2, Sadettin HÜLAGÜ3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 59 - 65]
ORDU İLİNDEKİ AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS VE ENTERİK ADENOVİRÜS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI*
Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency Among Children with Acute Gastroenteritis in Ordu

Mustafa Kerem ÇALGIN1, Yeliz ÇETİNKOL1, Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM2, Abdullah ERDİL3, Abdullah DAĞLI3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ORDU
[s. 66 - 72]
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*
Distribution and Resistance Profiles of Nonfermentative Gram Negative Bacilli Isolated from Hospitalized Patients in a Training and Research Hospital

Gülşen HAZIROLAN, Gamze ALTAN, Irmak BARAN, İpek MUMCUOĞLU, Neriman AKSU
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
[s. 73 - 78]
HBsAg POZİTİF HASTALARIN TROMBOSİT İNDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Platelet Indices of HBsAg Positive Patients

Nuran KARABULUT1, Mustafa N. NAMLI2
1Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Merkez Laboratuvarı Tıbbi Mikrobiyoloji Birimi, ELAZIĞ
2Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, ELAZIĞ
[s. 79 - 83]
HASTA NEDEN İYİLEŞEMİYOR ? AKUT PÜRÜLAN MENENJİT NEDENİYLE YATIRILAN KRONİK MENENJİT OLGUSU!
Why Did the Patient Not Heal? A Case of Chronic Meningitis Who Was Hospitalized Due to Acute Purulent Meningitis

Ayşe UYAN1, Cenk ERASLAN2, Hüseyin Aytaç ERDEM1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Hüsnü PULLUKÇU1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 84 - 84]
30.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ ARDINDAN