ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:1

Cilt 27 • Sayı 1 • 2013  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 1]
Editörden
 
[s. 2 - 6]
AKUT GASTROENTERİTLİ 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞI
Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis Between 0-5 Years of Age

Meryem IRAZ, Ayşenur CEYLAN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 7 - 12]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Antimicrobial Resistance Rates of Acinetobacter baumannii Strains from Nosocomial Infections

Funda GÖZÜTOK1, Fatma MUTLU SARIGÜZEL2, İlhami ÇELİK1, Elife BERK2, Berna AYDIN1, Deniz GÜZEL1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSERİ
[s. 13 - 18]
İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANI
Antibiotic Susceptibility and Extended Spectrum Beta-lactamase Rate of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Cultures

Ayşe Rüveyda UĞUR, Hatice TÜRK DAĞI, İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Uğur ARSLAN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 19 - 24]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA PLAZMİD ARACILI AMPC TİPİ BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ FENOTİPİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Phenotypic Investigation of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Various Clinical Specimens

Feyza ALP, Hatice TÜRK DAĞI, İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Uğur ARSLAN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 25 - 30]
KAN KÜLTÜRLERİNDE SAPTANAN CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI
Distribution and Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures

Emel ÇALIŞKAN, Ayşe DEDE, Gülsüm BİTEN GÜVEN
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 31 - 37]
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİLİ 69 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIKLARININ İRDELENMESİ*
Evaluation of 69 Tuberculous Pleurisy Patients and Their Antituberculosis Drug Susceptibilities

Mehmet YARPUZLU1, Mahmut ÜLGER1, Gönül ASLAN1, Seda TEZCAN1, Oğuz KÖKSEL2, Mukadder ÇALIKOĞLU3, Ahmet İLVAN3, Gürol EMEKDAŞ1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
[s. 38 - 42]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİNE DİRENCİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
The Alteration of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures Over Years

Yeliz ÇETİNKOL1, Fazilet Özenç ÇAKIR2, Özgür ENGİNYURT3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, ORDU
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ORDU
[s. 43 - 45]
MEROPENEM TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN İNTRAHEPATİK KOLESTAZ OLGUSU
A Case of Intrahepatic Cholestasis Developed Under Treatment with Meropenem

Muhammed BEKÇİBAŞI, Özcan DEVECİ, Recep TEKİN, Saim DAYAN, Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 46 - 47]
STAFİLOKOKLARDA GLİKOPEPTİD DUYARLILIĞININ HATALI BİLDİRİMİ
 
[s. 48 - 48]
DÜZELTMELER