ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:3

Cilt 27 • Sayı 3 • 2013  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 107 - 112]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Blood Cultures

Gamze GÖZÜBÖYÜK, M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Osman AKTAŞ, Ahmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 113 - 123]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN SHIGELLA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ VE “DEĞİŞKEN ALANLI JEL ELEKTROFOREZİ” GENOTİPİK PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Antibiotic Susceptibilities and Pulsed Field Gel Electrophoresis Genotypic Profiles of Shigella Strains Produced from Clinical Specimens

Gül GÜNER SOYLU1, Alper KARAGÖZ2, Mustafa ULUKANLIGİL3, Rıza DURMAZ2
1Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, ANKARA
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 124 - 129]
SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINA İLİŞKİN NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
Point Prevalance Study Releating to Antibiotic Usage in Samsun Education and Training Hospital

Esmeray MUTLU YILMAZ, Aynur ATİLLA, Burcu DEMİRHAN, Saliha İMAT, S. Sırrı KILIÇ
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, SAMSUN
[s. 130 - 134]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ TÜR DÜZEYİNDE TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Materials to Species Level and Determination of Antibiotic Susceptibilities by Various Methods

Derya ALTUN, Gül ERDEM, Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY
S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 135 - 139]
VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOKLARDA DİRENCİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
An Investigation of Resistance Using Molecular Methods in Vancomycin Resistant Enterococcus

Engin KARAKEÇE1, İhsan Hakkı ÇİFTCİ1, Gülşah AŞIK2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
[s. 140 - 146]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE DİRENÇ PROFİLİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Resistance Profiles of Acinetobacter spp. Isolated from Clinical Specimens

Özlem KİRİŞCİ1, Esra ÖZKAYA1, Ahmet ÇALIŞKAN1, Sevinç ÖZDEN2, Sümeyra ALKIŞ KOÇTÜRK3
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAHRAMANMARAŞ
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAHRAMANMARAŞ
3Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAHRAMANMARAŞ
[s. 147 - 157]
ÇOCUKLARDA AKUT İNFEKSİYÖZ GASTROENTERİTLERE GENEL YAKLAŞIM
General Evaluation of Acute Gastroenteritis in Children

Ahmet GÜLEN1, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU2
1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 158 - 166]
BAKTERİLERDE SAPTANAN YENİ DİRENÇ MEKANİZMALARININ YANSIMALARI
Reflections of Novel Bacterial Resistance Mechanisms

Dolunay GÜLMEZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 167 - 172]
AĞIZ SAĞLIĞININ YENİ TANIMI: AĞIZ MİKROBİYOMU
The New Definition of Oral Health: Oral Microbiome

Güven KÜLEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, İSTANBUL