ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:2

Cilt 27 • Sayı 2 • 2013  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 3 - 3]
28.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ ARDINDAN (22-26 Mayıs 2013)
[s. 49 - 54]
KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA OXA-48 VE KPC VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
An Investigation on the Presence of OXA-48 and KPC in Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae Strains

İhsan Hakkı ÇİFTCİ1, Engin KARAKEÇE1, Gülşah AŞIK2, Tayfur DEMİRAY1, Halil ER2
1S.B. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
[s. 55 - 59]
İSHALLİ HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A/B SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
The Investigation of Frequency of Clostridium difficile Toxin A/B in Stool Samples of Patients with Diarrhea

Zübeyde LALE1, Funda DOĞRUMAN AL1, Işıl FİDAN1, Gülcan ADIYAMAN1, Emine YEŞİLYURT1, Seçil ÖZKAN2, Kayhan ÇAĞLAR1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 60 - 63]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Asiye ALTINÖZ AYTAR, Şükrü ÖKSÜZ, İdris ŞAHİN, C. Elif ÖZTÜRK, Fatma AVCIOĞLU
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 64 - 69]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA DAPTOMİSİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Daptomycin Activity Against Methicillin Resistant Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Hayrunisa HANCI1, M. Hamidullah UYANIK1, Dilek BİLİCİ1, Ayşe ALBAYRAK2, Ahmet AYYILDIZ1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 70 - 74]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, Hava YILMAZ2, Keramettin YANIK3, Adil KARADAĞ3, Murat GÜNAYDIN3
1Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, ANKARA
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 75 - 79]
MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ’NDE 0-5 YAŞ ARASI AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS SIKLIĞININ BELİRLENMESİ
Determination of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among 0-5 Year Old Children with Acute Gastroenteritis in Mardin Gynecology and Children Diseases Hospital

Barış Ata BORSA1, Hrisi BAHAR TOKMAN2, Penbe ÇAĞATAY3
1İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 80 - 82]
LISTERIA MONOCYTOGENES’E BAĞLI SEPSİS: BİR OLGU SUNUMU
Sepsis Due to Listeria monocytogenes: A Case Report

Neval AĞUŞ1, Nisel YILMAZ1, Şerife Solmaz MEDENİ2, Lütfiye KUZUCU1, Nurşen AKGÜRE1
1S. B.Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2S. B.Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İZMİR
[s. 83 - 91]
KOZMETİK ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETKİNLİK TESTLERİ
The Use of Preservatives in Cosmetic Products and Their Efficiency Testing

A.Seher BİRTEKSÖZ TAN, Mayram TÜYSÜZ
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 92 - 95]
ÇOCUKLARDA RETROFARİNGEAL APSE
Retropharyngeal Abscess in Children

Solmaz ÇELEBİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 96 - 105]
İNTRAVENÖZ KATETER İNFEKSİYONLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Intravenous Catheter Infections: Problems and Solutions

Özlem TÜNGER1, Mustafa TİRELİ2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA