ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:4

Cilt 24 • Sayı 4 • 2010  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 183 - 187]
İNVAZİF ASPERGİLLOZ KUŞKULU HASTALARDA GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Results of Galactomannan Antigen Test of Invasive Aspergillosis Suspected Patients

Sema KEÇELİ ÖZCAN1, Birsen MUTLU2, Süleyman AKSOY2, Abdulllah HACIHANEFİOĞLU3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, KOCAELİ
[s. 188 - 192]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK*
The Evaluation of Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa Isolates: Decreasing Susceptibilities to Various Antibiotics

Elif AKTAŞ, H. Agah TERZİ, Canan KÜLAH, Füsun CÖMERT
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
[s. 193 - 197]
ÜRİNER SİSTOSKOP KONTAMİNASYONU SONRASI GELİŞEN HASTANE KAYNAKLI BURKHOLDERIA CEPACIA SALGINI*
An Outbreak of Nosocomial Burkholderia cepacia Infection due to Contamination of Urinary Systoscope

Süda TEKİN KORUK1, Mehmet BAYRAKTAR2, İbrahim KORUK3, Leyla YILMAZ4
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, ŞANLIURFA
[s. 198 - 201]
ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SIK KULLANILAN ANTİBAKTERİYEL AJANLARA DUYARLILIKLARI*
Susceptibility of Uropathogen Escherichia coli Strains to Commonly Used Antibacterial Agents in Urinary Tract Infections

Vicdan KÖKSALDI MOTOR1, Murat TUTANÇ2, Vefik ARICA2, Seçil ARICA3, Bedir AY4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, HATAY
4Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, VAN
[s. 202 - 208]
YEDİ YILLIK DÖNEMDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ*
A Retrospective Investigation of Candida Species Isolated from Blood Cultures during a Seven-year Period

Berna GÜLTEKİN, Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Meltem AKSOY, Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 209 - 214]
TOPLUM VE HASTANE KAYNAKLI İNFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN GSBL POZİTİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI*
Investigation of Tigecycline Susceptibility of Extended Spectrum Beta-lactamase Positive Escherichia coli Strains Isolated from Community and Nosocomial Infections

Şahinan KARLI1, Nurgül CERAN1, İpek GENÇ1, Asuman İNAN1, Derya ÖZTÜRK1, Cihan TAŞDEMİR2, Bülent UZUN2, Sebahat AKSARAY2, Paşa GÖKTAŞ1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 215 - 219]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigations of Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Various Clinical Samples

Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
[s. 220 - 226]
RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ*
Epidemiology and Risk Factors of Early Urinary Tract Infections After Renal Transplantation

Arkun AYTUTULDU1, Behice KURTARAN2, Saime PAYDAŞ3, Aslıhan CANDEVİR2, Mustafa BALAL3, Erkan DEMİR1, Yeşim TAŞOVA2, Uğur ERKEN1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı, ADANA
[s. 227 - 230]
ÜRETRİT ÖN TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis Susceptibility to Various Antibiotics in Patients with Prediagnosed Urethritis

Süleyman PELİT, M. Emin BULUT, Banu BAYRAKTAR
Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 231 - 233]
HAFNIA ALVEI’NİN NEDEN OLDUĞU AKUT GASTROENTERİT OLGUSU
A Case of Acute Gastroenteritis Caused by Hafnia alvei

Nuran ARSLAN KARABULUT1, Mukaddes ÖZGÜR2, Muhammed KARABULUT3
1Iğdır Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, IĞDIR
2Kırklareli Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, KIRKLARELİ
3Iğdır Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, IĞDIR
[s. 234 - 236]
NADİR BİR CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU ETKENİ: SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS (OLGU SUNUMU)
A Rare Agent in Surgical Site Infection: Sphingomonas paucimobilis (A Case Report)

Esra ERDEM KIVRAK1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Anıl Murat ÖZTÜRK2, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Alper TÜNGER3, Hüsnü PULLUKÇU1, M. Halit ÖZYALÇIN2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, İZMİR
3Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 237 - 237]
BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR

 
[s. 238 - 242]
*KONU İNDEKSİ

 
[s. 243 - 246]
*YAZARLAR İNDEKSi