ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:3

Cilt 24 • Sayı 3 • 2010  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 111 - 116]
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TESPİTİNDE KULLANILAN BAZI FENOTİPİK TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI*
Comparison of Various Phenotypic Methods in Detection of Extended-spectrum Beta-lactamases

C. Elif ÖZTÜRK1, A. Demet KAYA2, Muhterem YÜCEL3, Emel ÇALIŞKAN1, Mustafa BEHÇET4, Handan ANKARALI5
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
3S.B. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, DÜZCE
4S.B. Yalova Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, YALOVA
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 117 - 123]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE BETA-LAKTAMAZ ORANLARI
The Rates of Antimicrobial Resistance and Beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa Strains

C. Elif ÖZTÜRK1, Hilal TÜRKMEN ALBAYRAK1, Asiye ALTINÖZ1, Handan ANKARALI2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 124 - 129]
YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ*
Antibiotic Resistance in Pseudomonas Strains Isolated from Hospitalized Patients

Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Orhan BAYLAN, Tuğrul HOŞBUL, Nurittin ARDIÇ, Bayhan BEKTÖRE
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 130 - 135]
HASTANE KÖKENLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA MLSB, FUSİDİK ASİT VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ*
The MLSB, Fusidic Acid and Various Antibiotic Resistance Rates of Nosocomial Staphylococcus aureus Isolates

Görkem YAMAN1, Aytekin ÇIKMAN1, Mustafa BERKTAŞ1, Mehmet PARLAK1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU1, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
[s. 136 - 140]
TÜBERKÜLOZ LENFADENİT: ÜÇ OLGU*
Tuberculous Lymphadenitis: Three Cases

Derya ÇAĞLAYAN SERİN1, Hüsnü PULLUKÇU1, Bilgin ARDA1, Mine HEKİMGİL2, Mehmet Sezai TAŞBAKAN3, Naim CEYLAN4, Cengiz ÇAVUŞOĞLU5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 141 - 144]
POSTOPERATİF PNÖMONİ: ETYOLOJİ VE KLİNİK BULGULAR*
Postoperative Pneumonia: Etiology and Clinical Findings

Adnan İŞGÖR
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Okmeydanı, İSTANBUL
[s. 145 - 151]
POSTOPERATİF PNÖMONİ: ETKENLERİ, DİRENÇ VE MİKROBİYOLOJİK TANI*
Postoperative Pneumonia: Agents, Antibiotic Resistance and Microbiological Diagnosis

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 152 - 156]
POSTOPERATİF PNÖMONİ: ÖNLEM METODLARI VE DESTEK TEDAVİ*
Postoperative Pneumonia: Preventive Methods and Supportive Therapy

Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 157 - 161]
POSTOPERATİF PNÖMONİDE DESTEK TEDAVİ*
Supportive Treatment in Postoperative Pneumonia

Kubilay DEMİRAĞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 162 - 168]
POSTOPERATİF PNÖMONİDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ*
Antibiotic Treatment in Postoperative Pneumonia

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 169 - 173]
POSTOPERATİF PNÖMONİDE PROGNOZ*
Prognosis in Postoperative Pneumonia

Kubilay DEMİRAĞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 174 - 181]
DENEY TÜPÜNDEN ECZANE RAFINA: BİR ANTİMİKROBİYAL NASIL GELİŞ(TİRİL)İR?*
From Test Tube to Drugstore Shelves: How to Develop an Antibiotic?

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR