ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:4

Cilt 23 • Sayı 4 • 2009  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 155 - 160]
PEDİATRİK YAŞ GRUBU TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ
In-vitro Antibacterial Resistance Rates among Escherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Community-acquired Pediatric Urinary Tract Infections

Cemal ÜSTÜN 1, Yavuz Selim DEMİR 2, Sevim DEMİR 3, Saadet DEMİRÖREN 4, Muhammed Güzel KURTOĞLU 5
1Sağlık Bakanlığı, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ELAZIĞ
2Sağlık Bakanlığı, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ELAZIĞ
3Sağlık Bakanlığı, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, ELAZIĞ
4Sağlık Bakanlığı, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi, Pediatri Kliniği, ELAZIĞ
5Sağlık Bakanlığı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KONYA
[s. 161 - 165]
MALATYA DEVLET HASTANESİ’NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Extended-Spectrum Beta-lactamase Prevalence and Resistance to Antibiotics in Escherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Clinical Samples in Malatya State Hospital

Meryem IRAZ
Malatya Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MALATYA
[s. 166 - 171]
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA İNFEKSİYONU VE KONTROLÜ
Control of Stenotrophomonas maltophilia Infection in an Adult Intensive Care Unit

Şliz YILDIRIM 1, Kadriye KART YAŞAR 1, Gönül ŞENGÖZ 1, Rahşan YAMANLAR 1, Fatime NAYMAN 2, Kadir İDİN 2
1SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL
[s. 172 - 176]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN SOYUTLANAN TOPLUM KÖKENLİ ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activity of Fosfomycin Trometamol and some other Antibiotics to Escherichia coli Strains Isolated from Community-acquired Urinary Tract Infections

M. Hamidullah UYANIK , Hayrunisa HANCI , Halil YAZGI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 177 - 181]
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Acinetobacter Strains Isolated from Hospitalized Patients and their Antibiotic Susceptibility in Turgut Ozal Medical Center of Inonu University in 2008

Ahmet MANSUR 1, Çiğdem KUZUCU 1, Yasemin ERSOY 2, Funda YETKİN 2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 182 - 187]
MYCOBACTERIUM BOVIS’İN ETKEN OLDUĞU TÜBERKÜLOZ OLGULARI
Tuberculosis Cases Caused by Mycobacterium bovis

Gönül ASLAN 1, Necdet KUYUCU 2, Mukadder ÇALIKOĞLU 3, Gülden ERSÖZ 4, Mahmut ÜLGER 1, Selami GÜNAL 5, Gürol EMEKDAŞ 1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 188 - 191]
UZUN SÜREDİR STEROİD TEDAVİSİ ALAN BİR HASTADA SALMONELLA SEROVAR ENTERITIDIS’İN NEDEN OLDUĞU SEPTİK ARTRİT OLGUSU
A Case of Septic Artritis Caused by Salmonella Serovar Enteritidis in a Patient Under Immunosupression due to Long Term Steroid Therapy

Serap Bahar DİKİCİ 1, Hasan NAZİK 1, Betigül ÖNGEN 1, Fatih YILDIZ 2, Derya AYDIN 1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 192 - 198]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Intraabdominal Infections and Antibiotic Therapy

A.Atahan ÇAĞATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 199 - 203]
EDİTORYAL NEDİR ?
 
[s. 205 - 209]
KONU İNDEKSİ
 
[s. 210 - 214]
YAZARLAR İNDEKSi
 
[s. 215 - 216]
KONGRE HABERLERİ