ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:3

Cilt 23 • Sayı 3 • 2009  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 101 - 105]
YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Inpatients

Mete EYİGÖR , Murat TELLİ , Yasin TİRYAKİ , Yavuz OKULU , Neriman AYDIN ,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
[s. 106 - 109]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PROTEUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA DUYARLILIKLARI*
Antimicrobial Susceptibilities of Proteus Strains Isolated from Clinical Specimens

İhsan Hakkı ÇİFTCİ , Gülşah AŞIK , Kübra ÇALIŞKAN , Zafer ÇETİNKAYA , Orhan Cem AKTEPE
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
[s. 110 - 114]
Gentamisinin Staphylococcus aureus’a karşı Etkisinin Belirlenmesinde Mikrobuyyon Kinetik Sistemin Kullanılması
DETERMINATION OF THE EFFECT OF GENTAMICIN AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS BY USING MICROBROTH KINETIC SYSTEM*

Esma Gündüz KAYA , Hatice ÖZBİLGE , Songül ALBAYRAK
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 115 - 121]
Biyomaddelerin Candida albicans ALS1 ve HWP1 ve Stapylococcus epidemidis ICA1 Gen İfadesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
COMPARISON OF BIOMATERIALS IN ABILITY FOR GENE EXPRESSION LEVELS OF ALS1 AND HWP1 IN CANDIDA ALBICANS AND ICA1 IN STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS*

Sezen BOLAT 1, Ayşe KALKANCI 1, Murat DİZBAY 2, Kayhan ÇAĞLAR 1, Işıl FİDAN 1, Semra KUŞTİMUR 1, Özlem TUNÇCAN 2
1Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, ANKARA
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease, ANKARA
[s. 122 - 126]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Strains from Nosocomial Infections

Mehmet ÖZDEMİR 1, İbrahim ERAYMAN 2, Hatice TÜRK DAĞI 1, Mahmut BAYKAN 1, Bülent BAYSAL 1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 127 - 132]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*
Investigation of Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter Strains in Nosocomial Infections

Mehmet ÖZDEMİR 1, İbrahim ERAYMAN 2, N. Seval GÜNDEM 1, Mahmut BAYKAN 1, Bülent BAYSAL 1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 133 - 136]
İMMUNSÜPRESE BİR ÇOCUKTA SHIGELLA SONNEI BAKTERİYEMİSİ: BİR OLGU SUNUMU*
Shigella sonnei Bacteremia in an Immunosuppressed Child: A Case Report

Hasan NAZİK 1, Betigül ÖNGEN 1, H. Haldun EMİROĞLU 2, Deniz TURAN 1, Mehmet İLKTAÇ 1, Nezahat GÜRLER 1, İnci AYAN 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
[s. 137 - 145]
AĞIZ MİKROFLORASININ GENEL SAĞLIĞA ETKİSİ*
The Effect of Oral Microbiota on General Health

Güven KÜLEKÇİ 1, Aslan GÖKBUGET 2
1İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 146 - 148]
RİNOSİNÜZİTLER*
Rhinosinusitis

Mehmet KÜLEKÇİ
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, Sıraselviler, İSTANBUL
[s. 149 - 153]
VETERİNER PRATİĞİNDE GENİŞ ANTİFUNGAL SPEKTRUMLU YENİ TRİAZOL: VORİKONAZOL*
Clinical Use of Voriconazole, a New Wide-spectrum Triazole, in Veterinary Practice

Asiye Nur Meltem KABLAN , Mehmet Erman OR , Abdülkadir UYSAL
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL
[s. 154 - 155]
KONGRE HABERLERİ