ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:2

Cilt 23 • Sayı 2 • 2009  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 51 - 53]
E-test Yöntemiyle Metisiline Dirençli Staphyloccoccus aureus suşlarının Linezolide in-vitro Duyarlılığı
IN VITRO SUSCEPTIBILITY OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCCOCCUS AUREUS TO LINEZOLID BY E-TEST METHOD

İlhan AFŞAR , Nükhet KURULTAY , Aslı Gamze ŞENER , Süreyya Gül YURTSEVER
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 54 - 58]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ*
Antimicrobal Resistance in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens

Ebru TUNÇOĞLU , Gülgün YENİŞEHİRLİ , Yunus BULUT ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT
[s. 59 - 65]
AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE BAZI BAKTERİ VE VİRÜSLERİN ARAŞTIRILMASI*,**
Investigation of Various Bacteria and Viruses in Stool Samples of Cases with Acute Gastroenteritis

Vesile YAZICI 1, Berna GÜLTEKİN 2, Neriman AYDIN 2, Yusuf Ziya ARAL 3, Ayvaz AYDOĞDU 3, Ali Önder KARAOĞLU 4
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Derince, KOCAELİ
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, AYDIN
[s. 66 - 70]
HASTANE KÖKENLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TÜRLERİNDE MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*
Detection of Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B Resistance in Nosocomial Staphylococcus aureus Strains

M. Hamidullah UYANIK 1, Halil YAZGI 1, Dilek BİLİCİ 1, Kemalettin ÖZDEN 2, Erdem KARAKOÇ 1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 71 - 77]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ SON YILLARDA KULLANIMA GİREN ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIK SONUÇLARI*
In-vitro Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Clinical Samples to Newer Antibiotics

Lütfiye ÖKSÜZ , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 78 - 81]
ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN İÇİN DİSK DİFÜZYON YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN ZON ÇAPLARININ İKİ FARKLI KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Disk Diffusion Zone Diameters by Two Different Breakpoints for Tigecycline in Acinetobacter baumannii Strains

Barış GÜLHAN 1, Şebnem NERGİZ 1, Sevim MEŞE 2, Tuncer ÖZEKİNCİ 1, Selahattin ATMACA 1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, BATMAN
[s. 82 - 85]
HASTANE KÖKENLİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI: 15 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ*
Hospital Acquired Central Nervous System Infections: Evaluation of 15 Cases

Hasan NAZ , Nevil AYKIN , Figen ÇAĞLAN ÇEVİK
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ESKİŞEHİR
[s. 86 - 88]
POSTOPERATİF ATEŞ*
Postoperative Fever

Ayşe WILLKE 1, Mustafa TİRELİ 2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 89 - 93]
GÜNCEL DEZENFEKTANLAR VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR*
New Disinfectants and Problems in Practice

Duygu PERÇİN 1, Şaban ESEN 2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 94 - 100]
BİR KONGREYE KATILMAK

Kurtuluş TÖRECİ
ANKEM Dergisi Editörü
[s. 101 - 102]
KONGRE HABERLERİ