ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:1

Cilt 23 • Sayı 1 • 2009  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 7]
ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA BAZI ORAL ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE DİRENÇLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Resistance to some Oral Antibiotics and Risk Factors Related to Resistance in Uropathogen Escherichia coli Strains

Mustafa YILDIRIM 1, İdris ŞAHİN 2, Şükrü ÖKSÜZ 3, Davut ÖZDEMİR 1, Ertuğrul GÜÇLÜ 1, Selda ACAR 2, İrfan ŞENCAN 4
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE
4Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
[s. 8 - 12]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK DEĞERLENDİRME*
Antimicrobial Susceptibilities of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples: Three Years Evaluation

Devrim DÜNDAR , Gülden SÖNMEZ TAMER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
 
[s. 13 - 16]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİ
Tigecycline Activity on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens

Mehmet ÜNLÜ , Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Aysel YAĞMUROĞLU , Dilara YILDIRIM
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 17 - 21]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ: ÜÇ YILLIK DEĞERLENDİRME*
Antimicrobial Resistance in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Samples: Three Years Evaluation

Devrim DÜNDAR , Gülden SÖNMEZ TAMER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
 
[s. 22 - 25]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİ
Efficacy of Tigecycline to Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Mehmet ÜNLÜ , Aysel YAĞMUROĞLU , Dilara YILDIRIM
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 26 - 29]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Antimicrobial Resistance of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Nafia Canan GÜRSOY 1, Yasemin ERSOY 2, Selami GÜNAL 1, Çiğdem KUZUCU 1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 30 - 33]
BİR DEVLET HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HBV VE HCV SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI*
Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C in Health Care Workers in a State Hospital

Şükrü ÖKSÜZ 1, MustafaYILDIRIM 2, Çiğdem ÖZAYDIN 1, İdris ŞAHİN 3, Hakan ARABACI 4, Gülay GEMİCİ 4
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
4Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE
[s. 34 - 38]
YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*
Evaluation of the Microorganisms Isolated from Wound Specimens and their Antibiotic Susceptibility

Süreyya GÜL YURTSEVER 1, Nükhet KURULTAY 1, Nihan ÇEKEN 1, Şenel YURTSEVER 2, İlhan AFŞAR 1, A. Gamze ŞENER 1, Nisel YILMAZ 3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2Dr. Ertuğrul Aker Tire Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İZMİR
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 39 - 42]
LİNEZOLİDLE TEDAVİ EDİLEN PERİTONEAL DİYALİZ İLİŞKİLİ BİR PERİTONİT OLGUSU
Peritoneal Dialysis Related Peritonitis Treated with Linezolid: A Case Report

Gül Ruhsar YILMAZ 1, Cemal BULUT 1, Sami KINIKLI 1, Murat DURANAY 2, Ali Pekcan DEMİRÖZ 1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, ANKARA
[s. 43 - 45]
MEDİKAL TEDAVİ İLE DÜZELEN CANDIDA ALBICANS’IN ETKEN OLDUĞU PROTEZ KAPAK ENDOKARDİTİ OLGUSU
A Case of Candida albicans Prosthetic Valve Endocarditis Cured with Medical Treatment

İlkay KARAOĞLAN 1, M. Armağan TOY 1, Mustafa NAMIDURU 1, Yasemin ZER 2, Vedat DAVUTOĞLU 3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Hastanesi Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
[s. 46 - 49]
Medikal Tedavi ile Düzelen Üç Brucella Protez Kapak Endokarditi Olgusu
THREE CASES OF BRUCELLA PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS CURED WITH MEDICAL TREATMENT

İlkay KARAOĞLAN 1, Mustafa NAMIDURU 1, İbrahim BAYDAR 1, Yasemin ZER 2, Mehtap ERDEM 1, Ceren KUVANDIK 3, Vedat DAVUTOĞLU 4
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
3Kırıkhan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği, KIRIKHAN
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
[s. 51 - 52]
KONGRE HABERLERİ