ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:4

Cilt 22 • Sayı 4 • 2008  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 175 - 182]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) SIKLIĞI*
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBL) in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Mu’tazz AL-MUHTASEB , Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 183 - 187]
BAZI ENTEROBACTERIACEAE TÜRLERİNE ERTAPENEMİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activity of Ertapenem to Some Enterobacteriaceae Species

İlkay KARAOĞLAN 1, Yasemin ZER 2, Aynur SÜNER 1, Mustafa NAMIDURU 1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
[s. 188 - 192]
HASTANE KAYNAKLI ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SUŞLARININ ERTAPENEM VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI*
Antimicrobial Susceptibility of Ertapenem Comparing with other Antibiotics against Nosocomial Escherichia coli and Klebsiella Strains

Özlem GÜZEL TUNÇCAN , Derya TOZLU KETEN , Murat DİZBAY , Kenan HIZEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 193 - 197]
İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞI
Antimicrobial Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infections

Fatma KALEM , N.Seval GÜNDEM , Uğur ARSLAN , İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 198 - 202]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI*
Investigation the In Vitro Activity of Tigecycline for and the Production of Extended-spectrum Beta-lactamases in Salmonella Strains Isolated from Blood Cultures

Yasemin ZER 1, İlkay KARA OĞLAN 2, İ.Halil KILIÇ 3, Didem Işık KARAGÖZ 3, Mustafa NAMIDURU 2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
3Gaziantep Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, GAZİANTEP
[s. 203 - 208]
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI*
Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated in Gaziantep University Hospital

Fahriye EKŞİ , Efgan Doğan GAYYURHAN , Ayşen BAYRAM
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
 
[s. 209 - 212]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro Efficacy of Various Antibiotics Against Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens

Ekrem KİREÇCİ 1, İrfan SEVİNÇ 2
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, ERZURUM
[s. 213 - 216]
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİDE ÇOKLU VE HIZLI SAPTAMA YÖNTEMLERİNDE GELİŞMELER*
Advences in Multiplex and Rapid Detection Methods in Molecular Microbiology

Kenan MİDİLLİ 1, Salih TÜRKOĞLU 2
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 217 - 220]
SPLENEKTOMİ SONRASI SEPSİS*
Postsplenectomy Sepsis

A.Atahan ÇAĞATAY 1, Reyhan DİZ-KÜÇÜKKAYA 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 221 - 231]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜNDE DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON “DAS” UYGULAMALARI*
Disinfection, Antisepsis and Sterilization “DAS” Applications in the Prevention of Nosocomial Infections

Murat GÜNAYDIN 1, Bülent GÜRLER 2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 232 - 232]
Editöre mektup: Acinetobacter suşlarında sulbaktam duyarlılığının belirlenmesi


Prof Dr Arif KAYGUSUZ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 233 - 238]
KONU İNDEKSİ


 
[s. 239 - 244]
YAZAR İNDEKSİ


 
[s. 245 - 246]
KONGRE HABERLERİ


 
[s. 247 - 248]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI